...

Bezpieczny kredyt 2% – czy można zarezerwować mieszkanie w ramach tego programu?

Bezpieczny kredyt 2% – czy można zarezerwować mieszkanie w ramach tego programu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej program Program Pierwsze mieszkanie, która zawiera takie mechanizmy wsparcia jak Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe. Odpowiednie przepisy mają wejść w życie  w połowie roku. Eksperci oceniają, że może to doprowadzić do zwiększenia się popytu i wzrostu cen nieruchomości. Czy można zatem już dziś dokonać rezerwacji mieszkania w ramach tego programu, a jeśli tak to jak należy to zrobić? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Jakie są najważniejsze założenia programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Zgodnie z projektem ustawy, dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% będzie mogło zostać udzielone na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, na nabycie działki pod budowę domu jednorodzinnego lub na pokrycie kosztów takiej inwestycji. Stanowi to nowość w porównaniu do dotychczas stosowanych form wsparcia, które obejmowały jedynie zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera. Wprowadzane rozwiązanie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia, przy czym w przypadku małżonków lub rodziców przynajmniej jednego dziecka wystarczy, że warunek ten spełnia przynajmniej jedno z nich. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest także, żeby kredytobiorca nie posiadał ani obecnie, ani w przeszłości żadnej nieruchomości.

Wsparcie będzie polegało na dopłacie do rat kredytu. Zgodnie z przyjętymi założeniami kredytobiorca będzie spłacał kapitał, ratę odsetkową w wysokości 2% oraz marżę banku. Nadwyżka w racie odsetkowej będzie  spłacana ze środków BGK. Maksymalna wartość kredytu z dofinansowaniem nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. W przypadku małżonków i osób wychowujących w gospodarstwie domowym przynajmniej jedno dziecko będzie to natomiast oraz 600 tys. zł. czas trwania dofinansowania ma wynieść 10 lat. Po jego upływie kredytobiorca będzie spłacał kredyt na zasadach rynkowych.

Jaki będzie wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na rynek nieruchomości?

Eksperci przewidują, że wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia będzie stanowiło istotny czynnik popytowy. Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego kształtuje się na poziomie 8-9%, natomiast kredyty udzielane w ramach programu będą oprocentowane jedynie na poziomie 2% plus marża, czyli ok. 4 %. Osoby, które wezmą udział w tym programie będą zatem mogły sfinansować zakup nieruchomości na podobnych warunkach jak 2 lata temu, czyli w okresie hossy. Rata kredytu zaciąganego na 25 lat w ramach rządowego programu na kwotę 600 tys. zł, wyniesie zaledwie ok. 3000 zł miesięcznie, podczas gdy rata takiego samego kredytu udzielonego na warunkach komercyjnych wyniosłaby ponad 4000 zł. Uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2% powinno więc spowodować, że mieszkania będą się znów szybko sprzedawać.

Jaki będzie wpływ programu bezpieczny Kredyt 2% na warszawski rynek nieruchomości?

Na warszawskim rynku nieruchomości program Bezpieczny Kredyt 2% będzie miał zastosowanie tylko najtańszych mieszkań. Głównie będą to lokale w blokach z wielkiej płyty, w dodatku położone w mało atrakcyjnych lokalizacjach. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom wprowadzono górny limit wartości mieszkania. W stolicy nie będzie miał on zatem znaczenia w przypadku mieszkań położonych w atrakcyjnych lokalizacjach i o wyższym standardzie. Takie nieruchomości sprzedają się wciąż całkiem dobrze, mimo odczuwanego na rynku spowolnienia.

Program Bezpieczny Kredyt 2% będzie miał zatem wpływ na segment mieszkań o średniej wielkości i niższym  standardzie. Zgodnie z przyjętymi założeniami wartość wkładu własnego nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. Maksymalna wartość mieszkania nabywanego z państwowym dofinansowaniem wyniesie zatem 800 tys. zł. Według danych portalu otodom.pl 26 marca 2023 r. na stołecznym rynku nieruchomości było dostępnych 17 276 lokali mieszalnych. Aż 10 575 z nich mieści się w limicie uprawniającym do udziału w programie Bezpieczny Kredyt 2. Powinien on zatem przynieść ożywienie w tej części rynku, która notuje spowolnienie. Zwłaszcza w segmencie bloków z wielkiej płyty oraz  mieszkań położonych w dzielnicach peryferyjnych, takich jak Białołęka, Ursus, czy Wawer.

Czy można już teraz nabyć mieszkanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Klienci naszego warszawskiego biura nieruchomości pytają nas czy mogą dokonać zakupu mieszkania w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% ? Skorzystanie z kredytu z dofinansowaniem nie jest jeszcze możliwe, ale można już dokonać rezerwacji upatrzonej nieruchomości. Najlepiej zrobić to podpisując umowę przedwstępną. Można zawrzeć ją w formie aktu notarialnego, ale nie ma takiej konieczności. Wystarczające jest zachowanie zwykłej formy pisemnej. Może ją przygotować także nasza warszawska agencja nieruchomości. Program Bezpieczny Kredyt 2% zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2023 r. Można zatem zakładać, że banki zostaną wówczas zalane lawiną wniosków kredytowych. Dlatego warto określić termin zawarcia umowy przyrzeczonej na koniec sierpnia 2023 r.

Jako zabezpieczenie  umowy przedwstępnej warto wprowadzić zadatek. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jego zastrzeżenie ma taką moc, że jeśli kupujący wycofa się z zawarcia umowy przyrzeczonej to uiszczona przez niego tytułem zadatku kwota pieniężna przepada, zaś jeśli zrobi to sprzedający to będzie musiał zwrócić ją kupującemu w podwójnej wysokości. W umowie przedwstępnej w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% można wprowadzić pewną modyfikację względem przepisów Kodeksu Cywilnego. Można w niej przewidzieć, że jeśli kupujący nie otrzyma państwowego dofinansowania to zadatek zostanie mu zwrócony.

Jak widać zarezerwowanie mieszkania w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% jest już teraz możliwe.  Cały szkopuł polega zatem na przygotowaniu odpowiedniej umowy, która pozwoli na rezerwację wybranego mieszkania.  Żeby to zrobić warto jest skorzystać z usług doświadczonych pośredników z warszawskiego biura nieruchomości Cosmopolitan.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie