...

Bezpieczny kredyt 2% – czy można zarezerwować mieszkanie w ramach tego programu?

Bezpieczny kredyt 2% – czy można zarezerwować mieszkanie w ramach tego programu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej program Program Pierwsze mieszkanie, która zawiera takie mechanizmy wsparcia jak Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe. Odpowiednie przepisy mają wejść w życie już w połowie bieżącego roku. Eksperci oceniają, że może to doprowadzić do znacznego zwiększenia się popytu i wzrostu cen nieruchomości. Czy można zatem już dziś dokonać rezerwacji mieszkania w ramach tego programu, a jeśli tak to jak należy to zrobić? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Jakie są najważniejsze założenia programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Zgodnie z projektem ustawy, dofinansowanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% będzie mogło zostać udzielone na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, na nabycie działki pod budowę domu jednorodzinnego lub na pokrycie kosztów takiej inwestycji. Stanowi to nowość w porównaniu do dotychczas stosowanych form wsparcia, które obejmowały jedynie zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera. Wprowadzane rozwiązanie dedykowane jest dla osób, które nie ukończyły 45 roku życia, przy czym w przypadku małżonków lub rodziców przynajmniej jednego dziecka wystarczy, że warunek ten spełnia przynajmniej jedno z nich. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest także, żeby kredytobiorca nie posiadał ani obecnie, ani w przeszłości żadnej nieruchomości. Wsparcie będzie polegało na dopłacie do rat kredytu, w taki sposób, że nabywca będzie spłacał jedynie kapitał, ratę odsetkową w wysokości 2% i marżę banku. Nadwyżka w racie odsetkowej będzie natomiast spłacana ze środków BGK. Maksymalna wartość kredytu z dofinansowaniem nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 600 tys. zł w przypadku małżonków oraz osób wychowujących w gospodarstwie domowym przynajmniej jedno dziecko. Okres dofinansowania ma wynieść 10 lat. Po jego zakończeniu kredytobiorca będzie już spłacał kredyt na zasadach rynkowych.

Jaki będzie wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na rynek nieruchomości?

Eksperci przewidują, że wprowadzenie nowego mechanizmu wsparcia będzie stanowiło istotny czynnik popytowy. Średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego kształtuje się na poziomie 8-9%, natomiast kredyty udzielane w ramach programu będą oprocentowane jedynie na poziomie 2% plus marża, czyli ok. 4 %. Osoby, które wezmą udział w tym programie będą zatem mogły sfinansować zakup nieruchomości na podobnych warunkach jak 2 lata temu, czyli w okresie hossy. Rata kredytu zaciąganego na 25 lat w ramach rządowego programu na kwotę 600 tys. zł, wyniesie zaledwie ok. 3000 zł miesięcznie, podczas gdy rata takiego samego kredytu udzielonego na warunkach komercyjnych wyniosłaby ponad 4000 zł. Uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2% powinno więc spowodować, że mieszkania będą się znów szybko sprzedawać. Na warszawskim rynku nieruchomości będzie to dotyczyło tylko tańszych mieszkań, które położone są w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Wynika to z tego, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom wprowadzony został górny limit wartości mieszkania jakie może zostać zakupione w ramach tego programu. W stolicy nie będzie miał on zatem znaczenia w przypadku mieszkań położonych w atrakcyjnych lokalizacjach i o wyższym standardzie. Takie nieruchomości sprzedają się wciąż całkiem dobrze, mimo odczuwanego na rynku spowolnienia. Dotyczy ono przede wszystkim segmentu mieszkań o średniej wielkości i o stosunkowo niskim standardzie. Wartość wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, przez co maksymalna wartość mieszkania jakie może zostać nabyte z państwowym dofinansowaniem wynosi 800 tys. zł. Według danych portalu otodom.pl 26 marca 2023 r. na stołecznym rynku nieruchomości było dostępnych 17 276 lokali mieszalnych, z czego aż 10 575 z nich mieściło się w limicie uprawniającym do udziału w programie Bezpieczny Kredyt 2. Powinien on zatem przynieść ożywienie w tej części rynku, która notuje spowolnienie, a więc w segmencie bloków z wielkiej płyty i nowszych mieszkań położonych w dzielnicach peryferyjnych, takich jak Białołęka, Ursus, czy Wawer.

Czy można już teraz nabyć mieszkanie w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Klienci naszego warszawskiego biura nieruchomości pytają nas czy mogą dokonać zakupu mieszkania w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Odpowiedź na tak postanowione pytanie jest oczywiście twierdząca. Skorzystanie z kredytu z dofinansowaniem nie jest wprawdzie jeszcze możliwe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już teraz dokonać rezerwacji upatrzonej nieruchomości. Najlepiej zrobić to podpisując z właścicielem umowę przedwstępną. Może ona zostać zawarta w formie aktu notarialnego, ale nie ma takiej konieczności. Wystarczające jest zachowanie zwykłej formy pisemnej, która może zostać przygotowana także przez naszą warszawską agencję nieruchomości. Powinna ona określać cenę mieszkania i termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Program Bezpieczny Kredyt 2% ma zostać wprowadzony z dniem 1 lipca 2023 r. Można zatem zakładać, że banki wówczas zostaną zalane lawiną wniosków kredytowych. Dlatego też najlepiej jest więc określić termin zawarcia umowy przyrzeczonej na koniec sierpnia 2023 r.  Jako zabezpieczenie warto jest także wprowadzić do umowy przedwstępnej zadatek. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego jego zastrzeżenie ma taką moc, że jeśli kupujący wycofa się z zawarcia umowy przyrzeczonej to uiszczona przez niego tytułem zadatku kwota pieniężna przepada, zaś jeśli zrobi to sprzedający to będzie musiał zwrócić ją kupującemu w podwójnej wysokości. W umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości, która ma zostać nabyta w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% można wprowadzić pewną modyfikację względem przepisów Kodeksu Cywilnego. Warto jest zawrzeć w niej postanowienie, że jeśli kupujący nie otrzyma państwowego dofinansowania to zapłacony przez niego na rzecz właściciela zadatek zostanie mu zwrócony.

Jak widać zarezerwowanie mieszkania w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% jest już teraz możliwe.  Cały szkopuł polega zatem na przygotowaniu odpowiedniej umowy, która pozwoli na rezerwację wybranego mieszkania.  Żeby to zrobić warto jest skorzystać z usług doświadczonych pośredników z warszawskiego biura nieruchomości Cosmopolitan.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie