...

Bezpieczny kredyt 2% – na co należy uważać, żeby nie stracić prawa do finansowania?

Bezpieczny kredyt 2% – na co należy uważać, żeby nie stracić prawa do finansowania?

Od początku lipca można składać wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu na zakup nieruchomości. Uzyskanie takiego finansowania stanowi ukłon wobec młodych ludzi, którzy nie mogą zaciągnąć kredytu na warunkach komercyjnych. Kredytobiorcy powinni mieć jednak na uwadze, że istnieją zagrożenia, które mogą doprowadzić do utraty  dofinansowania. Jakie pułapki czyhają na osoby zamierzające skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Wyłudzenie preferencyjnego kredytu

Żeby uzyskać kredyt na zakup lub wybudowanie nieruchomości należy przedstawić  bankowi szereg  dokumentów oświadczeń. Ubiegając się o udział w programie, oprócz standardowych wymogów, trzeba spełnić dwa dodatkowe warunki. Pierwszym jest nieposiadanie na własność mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ani domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi nabycie maksymalnie 1/2 domu jednorodzinnego w drodze dziedziczenia. Drugim jest wiek kredytobiorcy, który nie powinien przekraczać 45 lat. W przypadku małżeństwa lub rodziców wspólnego dziecka warunek wieku powinien być spełniony przez przynajmniej jednego z kredytobiorców. Osoba, która przekaże bankowi nieprawdziwe informacje i zostanie za to prawomocnie skazana za wyłudzenie kredytu, będzie musiała zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego otrzymane dopłaty wraz z ustawowymi odsetkami.

Zamieszkiwanie w nieruchomości

Ideą rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób, które nie posiadają na własność mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ani domu jednorodzinnego. Kredytobiorca powinien zamieszkać w nabytym mieszkaniu lub wybudowanym domu. Jeśli przestanie w nim zamieszkiwać to 24 miesiące utraci prawo do dopłat. Utrata dofinansowania nastąpi od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi upływ tego terminu. Ustawodawca stoi na stanowisku, że ten ktoś kto  potrzebuje lokum do zamieszkania nie zwleka 2 lata z przeprowadzką.

Zbycie nabytej nieruchomości

Kredytobiorca straci prawo do dopłat jeśli dokona zbycia nabyte przez siebie mieszkanie lub dom jednorodzinnego. Ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek, w którym jest to możliwe. Jest nim rozszerzenie wspólności majątkowej na rzecz współmałżonka lub drugiego z kredytobiorców.

Czerpanie zysków z nieruchomości

Ideą programu Bezpieczny Kredyt 2% jest to, że  mieszkanie lub  dom jednorodzinny ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Jeśli nieruchomość zostanie wykorzystywana w celach niemieszkalnych, ani przeznaczona pod wynajem, utraci on prawo do dofinansowania.

Wyprowadzka na dłużej niż rok

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Jeśli ktoś przestanie zamieszkiwać w mieszkaniu lub domu przed okres dłuższy niż rok, to oznacza, że nieruchomość nie służy do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych. Będzie się to wiązało się z utratą prawa do dofinansowania.

Nabycie innej nieruchomości

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest dedykowany dla osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu komercyjnego, ani nabycie nieruchomości za gotówkę. Jeżeli kredytobiorca stanie się właścicielem innej nieruchomości, to oznacza to, że może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe bez potrzeby skorzystania ze wsparcia. Wymóg ten dotyczy nie tylko okresu sprzed zaciągnięcia kredytu, ale również po jego udzieleniu. W przypadku nabycia innej nieruchomości kredytobiorca utraci możliwość korzystania z dofinansowania.

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy jest niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem. Jak każda forma wsparcia wiąże się jednak z pewnymi obostrzeniami. Warto mieć je na względzie, żeby nie popełnić błędu, który doprowadzi do konieczności zwrotu  dofinansowania, albo jego utraty przyszłości.

Opracowanie:
Tomasz Giziński – pośrednik nieruchomości

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie