...

Bezpieczny kredyt 2% – na co należy uważać, żeby nie stracić prawa do finansowania?

Bezpieczny kredyt 2% – na co należy uważać, żeby nie stracić prawa do finansowania?

Od początku lipca można składać wnioski o przyznanie preferencyjnego kredytu na zakup nieruchomości. Uzyskanie takiego finansowania stanowi ukłon wobec młodych ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu na warunkach komercyjnych. Kredytobiorcy powinni mieć jednak na uwadze, że istnieją zagrożenia, które mogą doprowadzić do utraty przez nich dofinansowania. Jakie pułapki czyhają na osoby zamierzające skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Wyłudzenie

Żeby uzyskać kredyt na zakup lub wybudowanie nieruchomości należy przedstawić  bankowi szereg wymaganych dokumentów oświadczeń, które pozwolą na weryfikację zdolności kredytowej. Ubiegając się o udział w programie Bezpieczny Kredyt 2% należy dodatkowo spełnić dwa warunki. Pierwszym jest nieposiadanie nigdy wcześniej na własność mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ani domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi nabycie maksymalnie 1/2 części takiej nieruchomości w drodze dziedziczenia. Drugim jest limit wieku kredytobiorcy, który nie powinien przekraczać 45 lat. W przypadku małżeństwa lub rodziców wspólnego dziecka warunek wieku powinien być spełniony przez przynajmniej jednego z kredytobiorców. Osoba, która ubiegając się o udzielenie kredytu przekaże bankowi nieprawdziwe informacje i zostanie za to prawomocnie skazana przez sąd za wyłudzenie kredytu, będzie musiała zwrócić do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego otrzymane przez siebie kwoty dopłat wraz z ustawowymi odsetkami.

Niezamieszkanie w nieruchomości

Ideą rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2% jest pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych osób, które nie posiadają na własność mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ani domu jednorodzinnego. Jeżeli kredytobiorca nabędzie w ramach tego programu nieruchomość lub wybuduje dom, ale nie zamieszka w nim przez 24 miesiące, to utraci prawo do dopłat za okres od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu. Ustawodawca stoi na stanowisku, że ktoś kto rzeczywiście potrzebuje lokum do zamieszkania nie zwleka ponad 2 lat z przeprowadzką.

Zbycie nieruchomości

Kredytobiorca straci prawo do dopłat w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli dokona zbycia nabytego przez siebie mieszkania lub domu jednorodzinnego. Ustawodawca przewidział tylko jeden przypadek, w którym możliwe jest zbycie takiej nieruchomości. Jest nim rozszerzenie wspólności majątkowej na rzecz współmałżonka lub drugiego z kredytobiorców.

Czerpanie zysków z nieruchomości

Idea programu Bezpieczny Kredyt 2% polega na tym, że nabywane w jego ramach mieszkanie lub wybudowany dom jednorodzinny ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy oraz jego rodziny. Taka nieruchomość nie może zatem być wykorzystywana w celach niemieszkalnych, ani przeznaczona pod wynajem, ponieważ będzie to wiązało się z utratą dalszego dofinansowania.

Wyprowadzka na rok

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy oraz jego rodziny. Jeśli ktoś przestanie zamieszkiwać w mieszkaniu lub domu przed okres dłuższy niż rok, to uznaje się, że taka nieruchomość nie służy już zaspokajaniu jego potrzeb mieszkaniowych, co będzie wiązało się z utratą prawa do  dalszego uzyskiwania preferencyjnego finansowania.

Nabycie innej nieruchomości

Program Bezpieczny Kredyt 2% jest dedykowany dla osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu komercyjnego, ani nabycie nieruchomości za gotówkę. Jeżeli w trakcie korzystania z dofinansowania kredytobiorca stanie się właścicielem innej nieruchomości, to oznacza to, że jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe bez potrzeby skorzystania ze wsparcia. Wymóg nie posiadania innej nieruchomości dotyczy więc nie tylko okresu sprzed zaciągnięcia kredytu, ale również po jego udzieleniu. W przypadku nabycia nieruchomości w trakcie uczestnictwa w programie kredytobiorca utraci możliwość korzystania z dofinansowania w przyszłości.

Preferencyjny kredyt mieszkaniowy jest niewątpliwie korzystnym rozwiązaniem. Jak każda forma wsparcia wiążą się jednak z wieloma obostrzeniami. Warto mieć je na względzie, żeby nie popełnić błędu, który doprowadzi do konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania, albo utraty możliwości korzystania ze wsparcia w przyszłości.

Opracowanie:
Tomasz Giziński – pośrednik nieruchomości

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie