...

Bezpieczny kredyt 2% – na czym będzie polegał i jaki będzie miał wpływ na rynek nieruchomości?

Bezpieczny kredyt 2% – na czym będzie polegał i jaki będzie miał wpływ na rynek  nieruchomości?

Wysokie ceny nieruchomości oraz podwyżki stóp procentowych spowodowały, że dla wielu młodych osób zakup mieszkania stał się barierą nie do pokonania. W celu pobudzenia rozwoju mieszkalnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło niedawno wstępne założenia programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Jakie wymogi trzeba będzie pełnić, żeby ubiegać się o dofinansowanie tym programie, na jaką kwotę można liczyć oraz jaki będzie jego wpływ na rynek nieruchomości? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Kto będzie mógł skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii program dopłat do kredytów ma być przeznaczony dla osób, które nie są, ani nigdy nie były właścicielami mieszkania, domu jednorodzinnego, ani którym nie przysługuje, ani nigdy nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wyjątek ma dotyczyć osób, które stały się współwłaścicielem 1/2 części nieruchomości lub prawa spółdzielczego w drodze dziedziczenia, pod warunkiem że w nie zamieszkują w takiej nieruchomości. Przesłanką ubiegania się o dofinansowanie jest maksymalny wiek osoby starającej się o kredyt, który nie może przekraczać 45 lat. W przypadku małżonków lub rodziców co najmniej jednego dziecka warunek ten musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z nich.

Jakie nieruchomości mogą zostać nabyte w ramach programu?

Kredyt zaciągany w ramach programu może zostać przeznaczony na zakup odrębnego lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym albo wtórnym. Stanowi to nowość w porównaniu do poprzednich form wsparcia, które obejmowały tylko lokale deweloperskie. Środki z kredytu z dofinansowaniem będą mogły zostać także przeznaczone na nabycie działki pod budowę domu jednorodzinnego oraz na pokrycie kosztów takiej inwestycji.

Jaka będzie wysokość wsparcia?

Program dotyczyć ma wyłącznie kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu. Wsparcie polegać będzie na dopłacie do rat kredytu, której wysokość będzie odpowiadać różnicy pomiędzy średnim oprocentowaniem jakie jest oferowane przez banki biorące udział w programie a stopą 2%. Łączny okres pomocy dla konkretnego kredytobiorcy nie może przekraczać 10 lat.

Nowością na tle poprzednich programów wsparcia jest to, że nie przewiduje się maksymalnej wartości metra kwadratowego, jaki może zostać objęty dofinansowaniem. Wprowadzona ma zostać natomiast górna granica wartości kredytu. Ma ona wynosić 500 tys. zł w przypadku singla i 600 tys. zł w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem. Co istotne, kredyt udzielany w ramach programu może być łączony z kredytem udzielonym na zasadach komercyjnych.

Ile może wynosić różnica w racie kredytu?

Jak pisaliśmy tutaj: https://www.biurocosmopolitan.pl/zmiany-w-kredytach-do-konca-roku-zdolnosc-kredytowa-moze-wzrosnac-o-40/ w drugim półroczu kredyty ze stałą stopą procentową mogą być oferowane na poziomie ok. 5,2% plus marża banku. Jeśli zatem średnie oprocentowanie kredytu oferowanego przez banki biorące udział w programie wyniesie 5% to wysokość dopłaty osiągnie 3%. Kredytobiorca będzie zatem spłacał tylko ratę kapitałowo-odsetkową na poziomie ok. 2% powiększoną o marżę.

Jeśli zatem singiel chciałby zaciągnąć kredyt ze stałym oprocentowaniem na poziomie 5% i z marżą 1,5%, na okres 25 lat, w wysokości 500.000 zł, który nie jest objęty dofinansowaniem to będzie co miesiąc oddawał bankowi kwotę 3.376,04 zł. Rata takiego samego kredytu w ramach rządowego programu wsparcia wyniosłaby natomiast 2.503,12 zł.

Małżeństwo, które zaciągnęłoby kredyt na kwotę 600.000 zł, na okres 30 lat, z oprocentowaniem na poziomie 5% powiększonym o marżę w wysokości 1,5%, musiałaby co miesiąc oddać bankowi kwotę 4.051,24 zł. Jeśli to samo małżeństwo zaciągnęłoby kredyt z dopłatą to jego rata wynosiłaby jedynie 3.003,74 zł miesięcznie.

Jaki będzie wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na rynek nieruchomości?

Rynek nieruchomości doświadcza w ostatnio spowolnienia spowodowanego wysokimi stopami procentowymi i wejściem w życie nowych, restrykcyjnych zasad oceniania zdolności kredytowej. Uruchomienie taniego finansowania jest więc dobrą informacją.

W mediach pojawiły się wątpliwości dotyczące zbyt niskiej wartości kredytu jaki może być objęty dofinansowaniem. Eksperci portalu otodom.pl oszacowali, że w Warszawie będzie nim objętych 39% mieszkań. Jednakże z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że kredyt zaciągany w ramach programu będzie można połączyć z udzielanym na zasadach komercyjnych. Dzięki temu będzie on miał zastosowanie także do droższych nieruchomości. Jak już pisaliśmy tutaj: https://www.biurocosmopolitan.pl/zmiany-w-kredytach-do-konca-roku-zdolnosc-kredytowa-moze-wzrosnac-o-40/ zdolność kredytowa Polaków może wkrótce znacząco wzrosnąć. Jeśli dodamy do tego państwowe wsparcie może to doprowadzić do powrotu na ścieżkę ożywienia.

Jako agencja nieruchomości z Warszawy stoimy na stanowisku, że w stolicy w dalszym ciągu istnieje problem poważnego niedoboru mieszkań. Nie opieramy się wyłącznie na naszych obserwacjach, ale bazujemy na danych GUS i Eurostatu. Mimo postępu jaki się w ostatnich latach dokonuje warunki mieszkaniowe Polaków wciąż odbiegają od poziomu państw zachodnich. Zapotrzebowanie na nieruchomości, zwłaszcza w Warszawie oraz innych dużych ośrodkach, jest zatem w dalszym ciągu bardzo duże. Zwiększenie popytu, przy jednoczesnym ograniczaniu nowych inwestycji przez deweloperów, przyczyni się więc do powrotu rynku sprzedającego a w konsekwencji do ponownego wzrostu cen.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie