...

Bezpieczny kredyt 2% – na czym będzie polegał i jaki będzie miał wpływ na rynek nieruchomości?

Bezpieczny kredyt 2% – na czym będzie polegał i jaki będzie miał wpływ na rynek  nieruchomości?

Wysokie ceny nieruchomości oraz podwyżki stóp procentowych spowodowały, że dla wielu młodych osób zakup mieszkania stał się barierą nie do pokonania. W celu pobudzenia rozwoju mieszkalnictwa Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło niedawno wstępne założenia programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Jakie wymogi trzeba będzie pełnić, żeby ubiegać się o dofinansowanie tym programie, na jaką kwotę można liczyć oraz jaki będzie jego wpływ na rynek nieruchomości? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Kto będzie mógł skorzystać z programu Bezpieczny Kredyt 2%?

Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii program dopłat do kredytów ma być przeznaczony dla osób, które nie są, ani nigdy nie były właścicielami mieszkania, domu jednorodzinnego, ani którym nie przysługuje, ani nigdy nie przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wyjątek ma dotyczyć osób będących współwłaścicielem 1/2  nieruchomości nabytej drodze dziedziczenia. Nie mogą one jednak w niej zamieszkiwać. Maksymalny wiek osoby starającej się o kredyt nie może przekraczać 45 lat. W przypadku małżonków lub rodziców co wspólnego dziecka warunek ten powinno spełnić przynajmniej jedno z nich.

Jakie nieruchomości można nabyć w ramach programu?

Zakłada się, że kredyt zaciągany w ramach programu można będzie przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym albo wtórnym. Stanowi to nowość w porównaniu do poprzednich form wsparcia, które obejmowały tylko lokale deweloperskie. Środki z kredytu można będzie także przeznaczyć na nabycie działki pod budowę domu jednorodzinnego i sfinansowanie takiej inwestycji.

Jaka będzie wysokość wsparcia?

Program dotyczyć ma wyłącznie kredytów o stałym lub okresowo stałym oprocentowaniu. Wsparcie polegać będzie na dopłacie do rat kredytu. Wysokość dopłat będzie odpowiadać różnicy pomiędzy średnim oprocentowaniem jakie jest oferowane przez banki biorące udział w programie a stopą 2%. Łączny okres wsparcia ma wynieść 10 lat.

Nowością na tle poprzednich programów wsparcia jest to, że nie określa się maksymalnej ceny metra kwadratowego. Wprowadzona zostanie natomiast górna granica wartości kredytu. Ma ona wynosić 500 tys. zł w przypadku singla i 600 tys. zł w przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem.

Ile może wynosić różnica w racie kredytu?

Jak pisaliśmy tutaj: https://www.biurocosmopolitan.pl/zmiany-w-kredytach-do-konca-roku-zdolnosc-kredytowa-moze-wzrosnac-o-40/ w drugim półroczu kredyty ze stałą stopą procentową mogą być oferowane na poziomie ok. 5,2% plus marża banku. Jeśli zatem średnie oprocentowanie kredytu oferowanego przez banki biorące udział w programie wyniesie 5% to wysokość dopłaty osiągnie 3%. Kredytobiorca będzie zatem spłacał tylko ratę kapitałowo-odsetkową na poziomie ok. 2% powiększoną o marżę.

Jeśli zatem singiel będzie chciał zaciągnąć kredyt ze stałym oprocentowaniem na poziomie 5% i z marżą 1,5%, na okres 25 lat, w wysokości 500.000 zł to co miesiąc będzie oddawał bankowi kwotę 3.376,04 zł. Rata kredytu udzielanego w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% wyniesie 2.503,12 zł.

Małżeństwo zaciągające kredyt na kwotę 600.000 zł, na okres 30 lat, z oprocentowaniem na poziomie 5% powiększonym o marżę w wysokości 1,5%, musiałaby co miesiąc oddawać bankowi kwotę 4.051,24 zł. Jeśli to zaciągnęłoby kredyt z dopłatą to jego rata będzie wynosiła 3.003,74 zł miesięcznie.

Jaki będzie wpływ programu Bezpieczny Kredyt 2% na rynek nieruchomości?

Rynek nieruchomości doświadcza w ostatnio spowolnienia spowodowanego wysokimi stopami procentowymi i wejściem w życie nowych, restrykcyjnych zasad oceniania zdolności kredytowej. Uruchomienie taniego finansowania jest więc dobrą informacją.

Eksperci portalu otodom.pl podnoszą, że limity cenowe w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% są zakładane na zbyt niskim poziomie. Szacują, że w stolicy będzie nimi objętych tylko  39% mieszkań.

Naszym zdaniem program Bezpieczny Kredyt 2% będzie miał wpływ na rynek nieruchomości. Pisaliśmy ostatnio: https://www.biurocosmopolitan.pl/zmiany-w-kredytach-do-konca-roku-zdolnosc-kredytowa-moze-wzrosnac-o-40/ , że zdolność kredytowa Polaków może niedługo znacząco wzrosnąć. Jeśli połączymy to z państwowym wsparciem to powinno to doprowadzić do powrotu na ścieżkę ożywienia.

Jako agencja nieruchomości z Warszawy uważamy, że wciąż istnieje problem niedoboru mieszkań. Nie opieramy się wyłącznie na naszych obserwacjach, tylko bazujemy na danych GUS i Eurostatu. Mimo postępu jaki się ostatnio dokonuje warunki mieszkaniowe Polaków odbiegają od poziomu państw zachodnich. Zapotrzebowanie na nieruchomości jest zatem w dalszym ciągu bardzo duże. Dlatego też potrzebne są programy wsparcia kredytobiorców.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie