...

Czy kupno mieszkania chroni przez inflacją?

Czy kupno mieszkania chroni przez inflacją?

Zakup nieruchomości był zawsze zawsze uważany za doskonałą lokatę kapitału. Trudno się temu dziwić ponieważ przyzwyczailiśmy się, że ich ceny rosną zdecydowanie szybciej niż inflacja. W ostatnim roku sytuacja uległa jednak odwróceniu. Czy inwestycja na warszawskim rynku nieruchomości będzie w dalszym ciągu stanowiła zabezpieczenie przed inflacją?

Czy zakup mieszkania w Warszawie chronił przed inflacją?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie warto odwołać się do twardych danych. Przygotowaliśmy wykres przedstawiający jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kształtowały się ceny ogółu produktów i usług na tle cen nieruchomości. Za punkt wyjścia przyjęliśmy rok 2010.

 

W latach 2010-2013 rynek nieruchomości znajdował się w fazie bessy. W tym czasie nominalne ceny mieszkań spadły o 12%. Skumulowana wartość inflacji wyniosła natomiast 9%. Realnie ceny mieszkań obniżyły się zatem o 21%. Zakup mieszkania w 2010 roku nie był więc dobrą inwestycją. Nawet jeśli było ono wynajmowane. Zakładając, że  stopa zwrotu z wynajmu wynosiła 3%, to środki zainwestowanie w  nieruchomość zwróciły się po trzech latach.

W 2014 r. rozpoczęło się ożywienie. Ceny mieszkań szybko odrobiły straty poniesione w czasie bessy. Poziom z 2010 r. osiągnęły po 6 latach. W następnym roku zrównały się z poziomem inflacji.

Przez 12 lat ceny mieszkań w stolicy urosły o 79%. Skumulowana inflacja w tym samym czasie wyniosła 42%. Realnie ceny nieruchomości urosły więc o 37%. Jeśli właściciel czerpał zyski z wynajmu, z czego stopa zwrotu wynosiła 3%, to łączna rentowność takiej inwestycji wyniosła nominalnie 115%, a realnie 78%.

Czy zakup mieszkania w Warszawie będzie w dalszym ciągu chronił przez inflacją?

Chociaż nadchodzący rok nie będzie z pewnością najłatwiejszy dla rynku nieruchomości to i tak tempo wzrostu cen nieruchomości w latach 2010-2023 pozostanie szybsze od inflacji. Załóżmy, że nominalne ceny mieszkań pozostaną na obecnym poziomie, zaś średnioroczna inflacja wyniesie 11,6% (tak wynika z prognozy makroekonomicznej NBP).  W takim wariancie wartość inwestycji w nieruchomość w latach 2010-2023 pozostanie na plusie. Załóżmy, że takie mieszkanie będzie wynajmowane, zaś średnioroczna stopa zwrotu z tego tytułu utrzyma się na poziomie 3%. W takim wariancie wartość inwestycji w przyszłym roku ulegnie wprawdzie obniżeniu, ale długoterminowo pozostanie na poziomie przewyższającym inflację. Obrazuje to poniższa tabela.

Trzeba mieć na uwadze, że w naszym opracowaniu odnosimy się do średnich wartości. W przypadku poszczególnych nieruchomości ceny ich zakupu i wynajmu mogą się więc różnić. Planując zakup nieruchomości warto jest niewątpliwie polegać na wiedzy pośredników z naszego warszawskiego biura nieruchomości.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie