...

Czy kupno mieszkania chroni przez inflacją?

Czy kupno mieszkania chroni przez inflacją?

Zakup nieruchomości był zawsze uważany za doskonałą lokatę kapitału. Trudno się temu dziwić ponieważ przyzwyczailiśmy się, że ich ceny rosną zdecydowanie szybciej niż inflacja. W ostatnim roku sytuacja uległa jednak odwróceniu. Czy zatem inwestycja na warszawskim rynku nieruchomości będzie w dalszym ciągu stanowiła zabezpieczenie przed inflacją?

Czy zakup mieszkania w Warszawie chronił przed inflacją?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie warto odwołać się do twardych danych. Przygotowaliśmy wykres przedstawiający jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kształtowały się ceny ogółu produktów i usług na tle cen nieruchomości. Za punkt wyjścia przyjęliśmy rok 2010.

 

W latach 2010-2013 rynek nieruchomości znajdował się w fazie bessy. Nominalne ceny  mieszkań spadły o 12%. Skumulowana wartość inflacji wyniosła w namyty czasie 9%, przez co realnie obniżyły się one aż o 21%. Chociaż spadek wartości pieniądza kształtował się na niskim poziomie to zakup nieruchomości w 2010 roku nie był najlepszym zabezpieczeniem przed inflacją. Nawet jeśli było ono wynajmowane. Zakładając, że średnioroczna stopa zwrotu z najmu nieruchomości wyniosła 3%, to taka inwestycja przyniosła stratę, którą udało się odrobić dopiero w 2013 r.

W 2014 r. na stołecznym rynku nieruchomości zaczęło się ożywienie. Ceny mieszkań szybko odrobiły straty poniesione w czasie bessy. Już w 2016 r. przekroczyły one nominalnie poziom z 2010 r., natomiast w kolejnym roku dogoniły już poziom inflacji. W następnych latach wzrost cen nieruchomości był znacznie szybszy od spadku wartości pieniądza. W okresie ostatnich 12 lat ceny mieszkań w stolicy urosły o 79%. W tym samym czasie inflacja zwiększyła się o 42%. Realnie ceny nieruchomości urosły zatem o 37%. Jeśli mieszkanie było wynajmowane, zaś stopa zwrotu z wynajmu wyniosła 3%, to był to wzrost o 115%, czyli realnie aż o 78%.

Czy zakup mieszkania w Warszawie będzie w dalszym ciągu chronił przez inflacją?

Chociaż nadchodzący rok nie będzie z pewnością najłatwiejszy dla rynku nieruchomości to i tak tempo wzrostu cen nieruchomości w latach 2010-2023 pozostanie szybsze od inflacji. Zakładając, że nominalne ceny mieszkań utrzymają się na tym samym poziomie jak obecnie, zaś średnioroczna inflacja wyniesie 11,6% ( taka wartość został wskazana we wrześniowej prognozie makroekonomicznej NBP) to wartość nieruchomości w latach 2010-2023 w dalszym ciagu pozostanie na plusie. Jeśli mieszkanie będzie wynajmowane, zaś średnioroczna stopa zwrotu z tego tytułu utrzyma się na poziomie 3%, to chociaż wartość inwestycji w przyszłym roku ulegnie obniżeniu, to długoterminowo pozostanie na poziomie przewyższającym inflację. Obrazuje to poniższa tabela.

 

Trzeba mieć na uwadze, że w naszym opracowaniu odnosimy się do średnich wartości. W przypadku poszczególnych nieruchomości ceny ich zakupu i wynajmu mogą się różnić. Planując zakup nieruchomości warto jest zatem polegać na wiedzy doświadczonych pośredników z naszego warszawskiego biura nieruchomości.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie