...

Dlaczego warto podpisać umowę na wyłączność tylko z jedną agencją nieruchomości?

Dlaczego warto podpisać umowę na wyłączność tylko z jedną agencją nieruchomości?

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami można podzielić na kilka podstawowych rodzajów. Najczęściej spotykanymi są umowa na wyłączność, umowa typu otwartego oraz umowa z klauzulą wyłączności mieszanej. Pierwsza opcja jest naszym zdaniem najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dlaczego rekomendujemy zawieranie umów pośrednictwa na wyłączność? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Rodzaje umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Poniżej przedstawiamy czym charakteryzują się 3 najczęściej spotykane umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

  1. Umowa na wyłączność

W ramach tej umowy tylko jedna agencja nieruchomości jest uprawniona do prowadzenia działań mających na celu przeprowadzenie transakcji sprzedaży lub wynajmu. Klient zobowiązuje się nie korzystać z usług innych pośredników, ani nie oferować nieruchomości we własnym zakresie.

  1. Umowa otwarta

Ten rodzaj umowy umożliwia korzystanie z usług wielu agencji nieruchomości. Finalnie wynagrodzenie otrzyma tylko ta spośród nich, która doprowadzi do przeprowadzenia transakcji.

  1. Umowa z klauzulą wyłączności mieszanej

Ten rodzaj kontraktu stanowi połączenie umowy na wyłączność i otwartej. Przykładowo, przez pewien okres obowiązuje wyłączność dla jednej agencji nieruchomości, a po jego upływie istnieje możliwość nawiązania współpracy z wieloma pośrednikami lub jednoczesnego oferowania nieruchomości przez agencję nieruchomości i przez właściciela.

Zalety zawarcia z agencją nieruchomości umowy pośrednictwa na wyłączność

Współpraca z agencją nieruchomości na wyłączność niesie wiele korzyści. Poniżej przedstawiamy 6 najważniejszych argumentów, jakie przemawiają za taką formą współpracy.

  1. Zwiększona motywacja agenta

Agenci nieruchomości pracujący na wyłączność mają zdecydowanie większą motywację, ponieważ wychodzą z założenia, że ich wysiłki zostaną nagrodzone. Pośrednicy nieruchomości działający na podstawie umów otwartych mają mniejszą motywację. Ich działania ograniczają się najczęściej do wprowadzenia oferty do wewnętrznej bazy nieruchomości. Przyjmują oni często bardzo dużo mieszkań i działek, ale nie koncentrują się na żadnej konkretnej. Działają w oparciu o prostą statystykę, na zasadzie, że skoro szansa na przeprowadzenie transakcji wynosi jeden do dziesięciu, to muszą przyjąć dziesięć razy więcej ofert, niż pośrednicy pracujący na podstawie umów z klauzulą wyłącznością, i liczyć na łut szczęścia, że to akurat ich wybierze klient poszukujący.

  1. Lepsza promocja nieruchomości

Konsekwencją przekonania pośrednika, że jego wysiłki zostaną nagrodzone jest większa skłonność  do inwestowania w marketing nieruchomości. Może to obejmować profesjonalne zdjęcia, wirtualne wycieczki, reklamy w mediach społecznościowych, kampanie e-mailowe i inne formy promocji.

  1. Profesjonalna obsługa

Agenci działający na wyłączność są bardziej skłonni do świadczenia wysokiej jakości usług, takich jak analiza rynku, profesjonalne doradztwo oraz prowadzenie negocjacji. Mają oni także większą wiedzę o konkretnej nieruchomości, w szczególności o jej aspektach technicznych i prawnych. To z kolei może przyczynić się do jej szybszej i korzystniejszej sprzedaży.

  1. Oszczędność czasu

Korzystanie z usług jednego, dedykowanego agenta nieruchomości oszczędza czas jej właściciela, który nie musi komunikować się z wieloma pośrednikami i koordynować wielu wizyt. Wystarczy, że powierzy on klucze do mieszkania jednemu pośrednikowi, który przejmie na siebie obowiązki związane z umawianiem spotkań i przeprowadzaniem prezentacji.

  1. Skuteczność sprzedaży

Agenci pracujący na wyłączność mogą koncentrować swoje wysiłki na sprzedaży konkretnej nieruchomości, co często prowadzi do szybszego przeprowadzenia transakcji. Mają lepszy dostęp do potencjalnych kupców i mogą skuteczniej prowadzić negocjacje. W tym miejscu warto rozwiać pewien mit, jakoby umowa typu otwartego, dzięki większej liczbie zaangażowanych pośredników, umożliwiała dotarcie do większego grona kupujących lub najemców. Nic bardziej mylnego. Doświadczony agent nieruchomości posługuje się narzędziem sprzedażowym jakim jest system międzyagencyjnej wymiany ofert MLS, dzięki czemu jego oferta jest widoczna w kilkuset biurach nieruchomości, które są zrzeszone w tym systemie. Taki pośrednik często przeprowadza transakcję we współpracy z inną agencją nieruchomości.

  1. Mniejszy chaos i więcej kontroli

Współpraca z jednym agentem nieruchomości eliminuje problem wielokrotnych kontaktów z różnymi pośrednikami, co może prowadzić do dezorganizacji i przekazywania niespójnych informacji. Umowa na wyłączność zapewnia jedno źródło informacji i jednolitą strategię marketingową. Przy dużej liczbie umów otwartych zdarza się, że właściciel zapomina poinformować wszystkich pośredników o poczynionych uzgodnieniach o zmianach w treści oferty. Ta sama nieruchomość bywa zatem oferowana przez kilku pośredników w rożnych cenach, co wprowadza chaos i utrudnia przeprowadzenie transakcji.

Podsumowując, współpraca z agencją nieruchomości na wyłączność może prowadzić do bardziej efektywnego procesu sprzedaży, lepszej promocji nieruchomości oraz uzyskania korzystniejszych warunków transakcji. Dlatego jako warszawski pośrednik nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem zdecydowanie rekomendujemy ten rodzaj umowy pośrednictwa.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie