...

Działka uzbrojona i działka budowlana – czym się od siebie różnią?

Działka uzbrojona i działka budowlana – czym się od siebie różnią?

W obrocie nieruchomościami spotykamy się z różnymi terminami, które z pozoru brzmią podobnie, ale oznaczają coś całkiem innego. Przykładem takich rozróżnień są pojęcia dotyczące nieruchomości gruntowych, takie jak „działka uzbrojona” i „działka budowlana”. Jeśli chcesz dowiedzieć się co one oznaczają zapraszamy do zapoznania się dzisiejszym wpisem blogowym przygotowanym przez naszego warszawskiego pośrednika nieruchomości.

Działka uzbrojona

“Działka uzbrojona” to termin używany w Polsce w odniesieniu do nieruchomości gruntowej, która jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną. Oznacza to, że działka posiada dostęp do mediów takich jak woda, prąd, gaz, kanalizacja oraz ewentualnie inne instalacje, które mogą być potrzebne do zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Doprowadzenie do działki mediów może wiązać się z koniecznością poniesienia wydatków, jak również poświęcenia czasu na uzyskanie wymaganych zgód, zezwoleń i projektów przyłączy, a także na zorganizowanie ekipy budowlanej. Niektóre prace mogą zostać przeprowadzone jedynie przez wykonawców ze specjalistycznymi uprawnieniami. Dotyczy to w szczególności budowy rurociągu doprowadzającego gaz ziemny. Całościowy koszt uzbrojenia działki jest trudny do oszacowania, ponieważ będzie najczęściej uzależniony od konkretnej nieruchomości. Przede wszystkim od odległości od istniejących przyłączy. Wartość działki uzbrojonej jest zdecydowanie wyższa od nieuzbrojonej. Szacuje się, że różnica ta wynosi nawet ok. 20 proc. O tym czy działka jest uzbrojona powinien nas przy zakupie poinformować właściciel lub działający w jego imieniu pośrednik nieruchomości.

Działka budowlana

„Działka budowlana” to wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudowę zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Może być ona wykorzystywana na cele mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe lub inne, w zależności od przepisów lokalnych i planów urbanistycznych. Pojęcie to dotyczy zatem statusu prawnego nieruchomości, a nie właściwości użytkowych jakie wynikają z podłączenia mediów. Działka budowlana może być zarówno uzbrojona, jak i nieuzbrojona. Kluczowe jest to, że posiada ona prawną możliwość realizacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami planistycznymi. Dla ustalenia, czy nieruchomość ma status budowlany powinniśmy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który jest najczęściej udostępniany na stornie internetowej urzędu właściwej gminy, zaś o warunkach zabudowy powinien nas poinformować właściciel lub pośrednik nieruchomości.

Często spotyka się działki, które są zarówno uzbrojone, jak i budowlane, co oznacza, że są one gotowe pod zabudowę z technicznego punktu widzenia i spełniają warunki prawne do realizacji inwestycji budowlanej.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie