...

Największa transakcja sprzedaży nieruchomości w historii

Największa transakcja sprzedaży nieruchomości w historii

Rynek nieruchomości zostało niedawno zelektryzowany informacją o sprzedaży apartamentu znajdującego się na szczycie budynku Sea Towers w Gdyni. Wartość umowy miała podobno opiewać na niebagatelną kwotę 16 mln zł. Jeśli wierzyć doniesionym prasowym była to największa transakcja na rynku wtórnym, jaka miała miejsce w naszym kraju. Takie liczby robią oczywiście wrażenie i muszą być powodem do gratulacji. Natchnęło nas to, żeby napisać na zupełnie inny temat niż nasza warszawska agencja nieruchomości robi to zazwyczaj, czyli o największej transakcji sprzedaży nieruchomości jaka miała miejsce w historii, za którą uznaje się nabycie przez Stany Zjednoczone Alaski.

Początki kolonizacji Alaski

Obszar dzisiejszej Alaski był początkowo eksplorowany przez Rosjan. W 1725 r. car Piotr Wielki zatrudnił duńskiego odkrywcę Vitusa Beringa i powierzył mu zadanie zbadania jej wybrzeża. Wyprawa ta uważana jest za początek kolonizacji tego obszaru przez Europejczyków. Rosyjskie osadnictwo na Alasce przebiegało jednak bardzo opornie. Kraj ten nie posiadał bowiem na to ani wystarczających możliwości finansowych, ani stałych baz morskich, które mogłyby bronić tego obszaru. Nowe terytorium było zaś na tyle oddalone od centrum, że nie cieszyło się zainteresowaniem. Liczba stałych osadników rosyjskich nie przekroczyła tu zatem nigdy 400 osób.

Napięta sytuacja między Rosją a Wielką Brytanią, jaka miała miejsce w latach 50—tych XIX wieku, wywołała obawy, że sąsiadującą z Kanadą Alaskę zaatakują Brytyjczycy. Gdyby do tego doszło terytorium to byłoby niemożliwe do obrony i szybko zostałoby utracone.

Jak przebiegała transakcja sprzedaży Alaski?

W marcu 1859 r. Rosjanie złożyli propozycję sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym, ale prowadzone wówczas rozmowy szybko przerwano za względu na wybuch wojny secesyjnej. Powrócono do nich dopiero po jej zakończeniu. Ze strony amerykańskiej negocjacje prowadził William H. Seward, który zajmował stanowisko sekretarza stanu w administracji prezydenta Andrew Johnsona, a ze strony rosyjskiej baron Edward de Stoeckl. Warto odnotować, że do najważniejszych negocjatorów po stronie amerykańskiej należał Polak Włodzimierz Krzyżanowski, który według niektórych źródeł pełnił następnie przez krótki czas funkcję gubernatora nowego terytorium. Rozmowy zakończyło się w dniu 30 marca 1867 roku, kiedy to ustalono cenę zakupu na 7,2 miliona ówczesnych dolarów.

Do przeprowadzenia transakcji, zgodnie z amerykańska Konstytucją, niezbędne było jeszcze uzyskanie zgody Kongresu. To zaś nie było proste, ponieważ Alaska uważana była przez współczesnych za lodową pustynię, zaś sama transakcja określana była mianem „szaleństwa Stewarda”. Ostatecznie udało się jednak przekonać senatorów do jej zakupu, w wyniku czego umowa została ratyfikowana stosunkiem głosów 37 do 2, wskutek czego podpisanie traktatu nastąpiło w Waszyngtonie w dniu 20 czerwca 1867 r. Nie oznaczało to jednak końca batalii z jego przeciwnikami. Zgoda na wydatkowanie środków wymagała bowiem uzyskania zgody Izby Reprezentantów, która skutecznie to blokowała. Batalia w tej sprawie trwała jeszcze przez ponad rok. Ostatecznie Izba Reprezentantów wyraziła na to zgodę w dniu 14 lipca 1868 r. stosunkiem głosów 113 do 48. Została zresztą postawiona przez faktem dokonanym, ponieważ przejęcie nowego terytorium nastąpiło już  wcześniej. Nastąpiło to w dniu 18 października 1867 r.

Alaska po transakcji

Początkowo obszar Alaski nie cieszył się prawie żadnym zainteresowaniem, ani władz federalnych, ani osadników. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 90. XIX wieku, kiedy to wraz z odkryciem w pobliskiej Kanadzie złóż złota, zaczęli tu tłumnie przybywać poszukiwacze tego cennego kruszcu. Doprowadziło to wzrostu populacji i rozwoju regionu. Niemniej, przez kilka następnych dekad pozostawała słabo rozwiniętym terytorium. Jego znaczenie wzrosło dopiero w okresie zimnej wojny. Wtedy też zaczęto doceniać wagę jaką miała ta transakcja. Jeśli bowiem spojrzymy na mapę Ameryki Północnej to strachpomyśleć jaka byłaby sytuacja strategiczna Stanów Zjednoczonych, gdyby w okresie zimnej wojny Alaska należała do Związku Radzieckiego.

Wzrost znaczenia tego obszaru i wzrost liczby jego ludności spowodowały, że w 1959 r. Alaska została 49 stanem USA. Do jej dalszego rozwoju, oprócz zwiększonej obecności wojskowej, przyczyniło się także odkrycie w latach sześćdziesiątych złóż ropy naftowej. Dzięki dochodom z jej wydobycia stan ten nie pobiera od obywateli żadnych podatków oraz udział z zysku z jej sprzedaży.

Agencja nieruchomości Cosmopolitan – zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie