Jak można sprzedać mieszkanie w Polsce jeśli przebywa się za granicą??

Jak można sprzedać mieszkanie w Polsce jeśli przebywa się za granicą??

Wiele osób przebywających na dłużej lub na stałe za granicą postanawia sprzedać znajdujące się w Polsce mieszkanie. Osoby odwiedzające naszą agencję nieruchomości na Wilanowie często zadają pytanie czy możliwa jest sprzedaż takiego mieszkania, a jeśli tak to w jaki sposób można to zrobić?

Nawiązanie współpracy z biurem nieruchomości

Sprzedaż mieszkania to proces, który zaczyna się od przygotowania oferty i obejmuje prezentacje nieruchomości, negocjowanie ceny, zawarcie umowy sprzedaży i przekazanie mieszkania nabywcy. Niejednokrotnie zwarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest zawarciem umowy przedwstępnej oraz wykonaniem wielu innych czynności. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy nabywca posiłkuje się kredytem. Wykonywanie takich działań przez osobę przebywającą za granicą jest z oczywistych względów bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Czynności poprzedzające zawarcie umowy oraz przekazanie mieszkania mogą być wykonane przez nasze biuro nieruchomości na podstawie pisemnej umowy o współpracy oraz pisemnego pełnomocnictwa. Projekt takiej umowy wraz z pełnomocnictwem wysyłane są przez nasze biuro nieruchomości na zagraniczny adres klienta. Po podpisaniu przez niego obu dokumentów są one odsyłane przesyłką pocztową lub kurierską do biura nieruchomości. Jeżeli klucze do mieszkania znajdują się w posiadaniu osoby mieszkającej w Polsce to mogą zostać przekazane do naszemu biuru nieruchomości na podstawie protokołu odbioru. Jeśli klucze do mieszkania znajdują się za granicą mogą być dostarczone do naszego biura nieruchomości przesyłką kurierską za pokwitowaniem.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości jest zazwyczaj dokonywane osobiście przez właściciela mieszkania. W przypadku umowy przedwstępnej zawieranej w formie aktu notarialnego oraz umowy sprzedaży nasze biuro nieruchomości umawia termin ich zawarcia u notariusza. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość udzielenia naszemu biuru nieruchomości notarialnego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości. Takie pełnomocnictwo może zostać zawarte podczas pobytu właściciela w Polsce lub przed notariuszem w zdecydowanej większości państw europejskich.

Po sprzedaży nieruchomości

Ostatnim etapem sprzedaży mieszkania jest jego wydanie nabywcy, obejmujące wydanie kluczy i spisanie stanu liczników. Czynności te mogą zostać wykonane przez nasze biuro nieruchomości na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie