...

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce jeśli przebywa się za granicą??

Jak sprzedać mieszkanie w Polsce jeśli przebywa się za granicą??

Wiele osób przebywających na dłużej lub na stałe za granicą postanawia sprzedać znajdujące się w Polsce mieszkanie. Osoby odwiedzające naszą agencję nieruchomości na Wilanowie często zadają pytanie czy możliwa jest sprzedaż takiego mieszkania, a jeśli tak to w jaki sposób można to zrobić?

Nawiązanie współpracy z biurem nieruchomości

Sprzedaż mieszkania to proces, który zaczyna się od przygotowania oferty. Obejmuje on prezentacje nieruchomości, negocjowanie ceny, zawarcie umowy sprzedaży i przekazanie mieszkania nabywcy. Niejednokrotnie sprzedaż poprzedzona jest zawarciem umowy przedwstępnej, a także wykonaniem wielu innych czynności. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy nabywca posiłkuje się kredytem. Wykonywanie takich działań przez osobę przebywającą za granicą jest z oczywistych względów utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Czynności poprzedzające zawarcie umowy i przekazanie mieszkania mogą być wykonane przez nasze biuro nieruchomości na podstawie pełnomocnictwa. Projekt takiego dokumentu wysyłamy na zagraniczny adres klienta, który odsyła go nam przesyłką pocztową lub kurierską. Jeżeli klucze do mieszkania znajdują się w posiadaniu osoby mieszkającej w Polsce to mogą zostać przekazane na podstawie protokołu odbioru. Jeśli klucze do mieszkania znajdują się za granicą mogą być dostarczone do naszego biura nieruchomości przesyłką kurierską za pokwitowaniem.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Umowę sprzedaży nieruchomości podpisuje najczęściej właściciel mieszkania. W przypadku umowy przedwstępnej  w formie aktu notarialnego oraz umowy przenoszącej własność nasze biuro nieruchomości umawia ich termin u notariusza. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość udzielenia naszemu biuru nieruchomości notarialnego pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości. Można go udzielić podczas pobytu właściciela mieszkania w Polsce lub przed notariuszem w zdecydowanej większości państw europejskich.

Działania po sprzedaży nieruchomości

Ostatnim etapem sprzedaży mieszkania jest jego wydanie nabywcy, obejmujące wydanie kluczy i spisanie stanu liczników wody, gazu i energii. Także te czynności może wykonać nasze biuro nieruchomości na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie