...

Jak odzyskać zagubioną podstawę nabycia nieruchomości?

Jak odzyskać zagubioną podstawę nabycia nieruchomości?

Tym co jest wymagane przez notariusza do sporządzenia aktu notarialnego obejmującego przeniesienie własności nieruchomości jest podstawa jej nabycia. Jest to dokument dzięki któremu można ustalić w jaki sposób staliśmy się właścicielem nieruchomości. Co zrobić jeśli mimo usilnych starań nie możemy go odnaleźć? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Co może być podstawą nabycia nieruchomości?

Nieruchomość można nabyć na wiele sposobów. Najczęściej następuje to w drodze umowy kupna-sprzedaży.  Rzadziej na podstawie innych umów: zamiany, darowizny, czy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność. Nabycie nieruchomości następuje też stosunkowo często w drodze dziedziczenia a nieco rzadziej wskutek podziału majątku, czy zasiedzenia.

Jeśli nieruchomość została nabyta na podstawie umowy kupna-sprzedaży to niezależnie do tego, czy nastąpiło to na rynku pierwotnym, czy wtórnym postawą jej nabycia będzie akt notarialny. Tak samo przedstawiać się będzie sytuacja w przypadku umów zamiany lub darowizny.

Jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia to podstawą nabycia może być poświadczenie dziedziczenia, albo postanowienie sądu.

W przypadku nieruchomości nabytej wskutek podziału majątku małżeńskiego albo działu spadku podstawę nabycia stanowi zawarta przed notariuszem ugoda albo postanowienie sądu.

Jeśli nieruchomość została nabyta poprzez zasiedzenie to podstawą nabycia będzie postanowienie sądu.

W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu podstawą nabycia może być także umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub przydział.

Odzyskiwanie aktu notarialnego sporządzonego przed upływem 10 lat

Jeżeli nie jesteśmy w stanie odnaleźć w domowych szpargałach aktu notarialnego to powinniśmy zgłosić się do kancelarii notarialnej, w której był on podpisywany i poprosić jego wypis. Do otrzymania wypisu uprawnione są strony umowy oraz ich następcy prawni.

Odzyskiwanie aktu notarialnego po upływie 10 lat od daty jego sporządzenia.

Kancelarie notarialne przechowują akty notarialne przez okres 10 lat. Co zatem należy zrobić, jeśli nie jesteśmy w stanie uzyskać wypisu po upływie tego terminu? W takiej sytuacji należy udać się do archiwum wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu i tam wnioskować o wypis dokumentu.

Odzyskanie podstawy nabycia nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe praw do lokalu powstaje wskutek umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub w drodze przydziału. Takie dokumenty nie wymagają formy aktu notarialnego. Pozostają one zatem w gestii spółdzielni. Żeby uzyskać ich odpis należy udać się do spółdzielni mieszkaniowej i zawnioskować o ich sporządzenie.

Jak odzyskać postanowienie sądu?

Jeżeli staliśmy się właścicielem nieruchomości wskutek postanowienia sądu to należy złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu z akt sprawy. Wydanie odpisu jest odpłatne i wymaga uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 20 zł za każde 20 stron dokumentu. Trzeba mieć na uwadze, że u notariusza może to nastąpić tego samego dnia lub w ciągu kliku dni. W sądzie być może trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Dlatego nie warto odkładać tego  na ostatnią chwilę, tylko wystąpić z takim wnioskiem odpowiednio wcześniej.

Agencja nieruchomości Warszawa – zapraszamy do zapoznania się z naszą całą ofertą na sprzedaż i wynajem mieszkań.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie