...

Jak sprzedać dom obciążony kredytem hipotecznym?

Jak sprzedać dom obciążony kredytem hipotecznym?

Często zgłaszają się do naszego biura nieruchomości osoby zainteresowane sprzedażą domu obciążonego kredytem hipotecznym. Czy sprzedaż takiej nieruchomości jest w ogóle możliwa, a jeśli tak to czy wiąże się to z dodatkowymi formalnościami?

Każda nieruchomość, także obciążona długiem hipotecznym, może być przedmiotem obrotu. Przeprowadzenie takiej transakcji sprzedaży wiąże się wprawdzie z dodatkowymi formalnościami, ale są one jakoś szczególnie problematyczne. Sytuacja może się skomplikować, jeśli wartość zadłużenia przewyższa wartość nieruchomości.

Proces sprzedaży domu obciążonego kredytem hipotecznym

Sprzedaż domu obciążanego kredytem hipotecznym wymaga od kredytobiorcy wizyty w banku w celu wystawienia zaświadczenia o wysokości salda kredytu oraz o kosztach jego wcześniejszej spłaty. Dla przeprowadzenia procesu sprzedaży należy jeszcze uzyskać zgodę banku na wykreślenie z hipoteki po spłacie zadłużenia. Uzyskanie tych dokumentów pozwala na umówienie wizyty u notariusza.

Akt notarialny sprzedaży domu obciążonego hipoteką zawiera elementy typowe dla umów przenoszących własność nieruchomości oraz elementy charakterystyczne dla nieruchomości obciążonych hipoteką.

Elementem typowym tylko dla sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką jest sposób uiszczenia płatności. W przeciwieństwie do sprzedaży nieruchomości nieobciążonej kredytem należności za nieruchomość zostaje podzielona na dwie części. Część odpowiadająca wartości zadłużenia przekazywana jest przez kupującego na rachunek do obsługi kredytu a sprzedający otrzymuje nadwyżkę ponad kwotę zadłużenia.

Jeżeli kupujący nabywa nieruchomość środkami z kredytu to kwota dla zbywcy trafi na jego konto po przedstawieniu zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu. Uruchomienie środków następuje po złożeniu wniosku o wykreślenie hipoteki.

Co jeśli kwota zadłużenia przewyższa wartość nieruchomości

Sprawa komplikuje się, jeżeli wartość zadłużenia przewyższa wartość nieruchomości. W takim przypadku sprzedający powinien dysponować środkami na spłatę zadłużenia, jakie pozostanie po uiszczeniu całości ceny za dom lub powinien przedstawić bankowi inną nieruchomość, na którą zostanie przeniesione zadłużenie.

Na co należy uważać w umowie przedwstępnej sprzedaży domu obciążonego kredytem

Jeżeli nieruchomości ma być nabywana na kredyt to strony zawierają ze sobą umowę przedwstępną. Typowym elementem takiej umowy jest zapłata przez kupującego na rzecz sprzedającego zadatku. Jeśli wartość zadłużenia jest indeksowana kursem waluty obcej, to istnieje ryzyko wystąpienia zawirowań na rynku walutowym. Jeżeli w okresie pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej a umowy końcowej wartość zadłużenia przewyższy umówioną ceny sprzedaży to może dojść do sytuacji, że umowa nie zostanie zawarta. Czy w takiej sytuacji sprzedający będzie musiał zwrócić zadatek w podwójnej wysokości? Istnieje takie ryzyko. Dlatego, jeśli wartość zadłużenia jest niewiele niższa od umówionej ceny warto zabezpieczyć się przed takim zagrożeniem wprowadzając do umowy przedwstępnej uprawnienie do odstąpienia od umowy bez konieczności zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Jak widać sprzedaż domu obciążonego kredytem hipotecznym  nie jest niemożliwa, ani szczególnie skomplikowana. Sprawne przeprowadzenie takiej transakcji wymaga jednak minimum wiedzy i doświadczenia. Najrozsądniej przeprowadzenia takiej transakcji zlecić specjaliście z naszego biura nieruchomości – COSMOPOLITAN.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie