...

Jak wybrać najlepsze biuro nieruchomości?

Jak wybrać najlepsze biuro nieruchomości?

Opinie o pośrednikach nieruchomości bywają często bardzo różne. Od tych bardzo pochlebnych, aż po skrajnie niekorzystne, zaś mało która branża budzi tak wiele skrajnych ocen i emocji. Podpisując umowę pośrednictwa oddajmy natomiast w opiekę jeden z najważniejszych składników naszego majątku. Wybór jakiego dokonujemy nie może zatem być czysto przypadkowy i nie do końca przemyślany. W dzisiejszym wpisie blogowym postanowiliśmy zatem wskazać kilka zasad, jakimi powinniśmy kierować się przy wyborze biura nieruchomości.

Wybór biura nieruchomości a kompetencje pośrednika

Zawód pośrednika nieruchomości wymaga olbrzymiej wiedzy i określonych cech osobowościowych. Niezbędne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami w dziedzinie prawa. Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga bowiem umiejętności badania różnorodnych stanów prawnych z jakimi można mieć do czynienia. Ma to szczególnie duże znaczenie zwłaszcza wówczas, jeśli nieruchomość jest zadłużona lub obciążona prawami osób trzecich. Oprócz wiedzy prawniczej doświadczone biuro nieruchomości powinno także zatrudniać osoby z umiejętnościami w sprawach technicznych.

Duże znaczenie mają także tzw. miękkie kompetencje. Pośrednik nieruchomości powinien zatem posiadać dobrze rozwinięte umiejętności sprzedażowe. Jest to niewątpliwie zawód dla osób otwartych i komunikatywnych. Dobry pośrednik powinien zatem cechować się wysoką kulturą osobistą i nienaganną prezencją. Agent nieruchomości pracuje bowiem z ludźmi, dlatego ważne jest, żeby umiał prowadzić z nimi rozmowy oraz zachowywać się na odpowiednim poziomie.

Wybór biura nieruchomości a opinie w Internecie

Istotnym kryterium wyboru warszawskiego biura nieruchomości są opinie na jego temat. Jeśli nie mamy możliwości dowiedzieć się czegokolwiek od naszej rodziny lub znajomych to możemy posiłkować się recenzjami dostępnymi w internecie. Trzeba to jednak czynić umiejętnie, ponieważ niektóre treści mogą być inspirowane przez samych zainteresowanych. Z ostrożnością trzeba zatem podchodzić zwłaszcza do treści, jakie pojawiają się na rozmaitych forach dyskusyjnych. Ostrożnym trzeba być także wobec ocen pojawiających się na polskich portalach internetowych. Opinie negatywne, jakie się tam pojawiają, mogą zostać łatwo usunięte. Zgodnie bowiem z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jeśli administrator portalu otrzyma wezwanie do usunięcia treści jaka została u niego opublikowana i i tego nie uczyni, to sam ponosi za nią odpowiedzialność prawną. Zakładając, że raczej żaden administrator portalu nie będzie miał zamiaru procesować się z osobami pomówionymi przez anonimowych użytkowników internetu, to jeśli otrzyma stosowne wezwanie to taką treść niezwłocznie usunie. Dlatego też jeśli poszukujemy w Internecie opinii na temat biura nieruchomości, jak również jakiejkolwiek innej firmy, to raczej posiłkujmy się wpisami zamieszczonymi na zagranicznych portalach, które nie podlegają pod polską ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Są  nimi przede wszystkim Facebook oraz Google. To właśnie opinie tam zamieszczone powinny być przez nas uznawane za najbardziej wiarygodne.

Wybór biura nieruchomości a obszar jego działania

Wybierając agencję nieruchomości warto mieć na względzie, czy działa ona obszarze gdzie znajduje się nieruchomość. Nie polecamy więc korzystać z usług warszawskiej agencji nieruchomości, jeśli zamierzamy sprzedać lub wynająć nieruchomość położoną w Krakowie, czy Poznaniu i na odwrót. Pomiędzy lokalnymi rynkami nieruchomości występują bowiem naprawdę znaczne różnice. Jeśli biuro nieruchomości nie działa na danym obszarze to najczęściej nie ma wiedzy o występujących tam lokalnych uwarunkowaniach, ani nawet nie zna topografii danej miejscowości. Trudno jest natomiast oferować nieruchomość nie mając podstawowej orientacji o jej najbliższym otoczeniu. Oprócz znajomości lokalnego rynku i otoczenia pojawiać się także inne problemy, dotyczące chociażby różnych unormowań prawnych. Mogą to być zarówno regulacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również ograniczające możliwość zbywania nieruchomości. Należą do nich podejmowane przez niektóre samorządy uchwały o wyznaczeniu stref rewitalizacji i obszarów zdegradowanych. Jeśli więc pośrednik nie działa na danym obszarze to często nie ma wiedzy, czy takie sektory w ogóle zostały wyznaczone. Może to nie tylko spowolnić proces samej sprzedaży, ale nawet doprowadzić do wyrządzenia klientowi szkody majątkowej.

Wybór biura nieruchomości a zakres usług

Poszukując agencji nieruchomości trzeba dowiedzieć się jaki jest zakres świadczonych przez nią usług. Warto zatem zapytać się jak zostanie przygotowana oferta, w jaki sposób nieruchomość będzie oferowana, a także czy pośrednik będzie w naszym imieniu negocjował warunki umowy. Warto jest także  dowiedzieć się, czy agencja nieruchomości, którą wybierzemy, będzie negocjowała także dodatkowe kwestie jakie mogą się pojawić. Należą do nich chociażby termin wydania nieruchomości, czy sposób dokonania płatności.

Wybór biura nieruchomości a więź z pośrednikiem

Pomijając kwestie merytoryczne, trzeba mieć na względzie, że podstawą każdej współpracy między ludźmi powinno być przekonanie, że chcemy z kimś współpracować. Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, żeby mogła być prawidłowo wykonywana, powinna być zatem w jak największym stopniu oparta na wzajemnym zaufaniu. Powinniśmy więc w pewnym sensie zaufać swojej własnej intuicji. Jeżeli dobrze nam się z kimś rozmawia i czujemy się przy kimś takim bezpiecznie, to oprócz wszelkich innych kwestii o charakterze merytorycznym i mierzalnym, powinniśmy zdecydować się na współpracę właśnie z taką osobą. Jeśli natomiast mimo oczywistych kompetencji pośrednika nieruchomości mamy poczucie, że nie jest on tą osobą, z jaką chcielibyśmy współpracować to nic na siłę. Szukajmy do współpracy tylko takich osób, z którymi będziemy odczuwać jakąś więź.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie