...

Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku nieruchomości?

Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku nieruchomości?

Biuro Nieruchomości Cosmopolitan od początku swojego powstania analizuje  zdarzenia zachodzące na stołecznym rynku nieruchomości. Staramy się opisywać aktualną sytuację oraz prognozować przyszłość. Co wydarzyło się na rynku nieruchomości w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy i co może się wydarzyć w nadchodzących miesiącach? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Sytuacja na rynku nieruchomości w pierwszym półroczu 2023 r.

Drugie półrocze 2022 r. było okresem spowolnienia na rynku nieruchomości. Wskutek podwyżek stóp procentowych popyt na nieruchomości uległ istotnemu zmniejszeniu.   Wbrew zapowiedziom niektórych ekspertów na warszawskim rynku nieruchomości nie doszło jednak do spadku cen. Pierwsze półrocze 2023 r. było czasem stopniowego, ale wciąż jeszcze dość powolnego odbudowywania się popytu. Wpływ na to miały dwa czynniki: złagodzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wytycznych dotyczących obliczania zdolności kredytowej oraz powolny, ale systematyczny, spadek wskaźnika WIBOR. Nie bez znaczenia był również aspekt psychologiczny. W 2022 r. wiele osób wstrzymywało decyzje o nabyciu nieruchomości, oczekując że ceny mieszkań spadną. Gdy nic takiego się nie wydarzyło przystąpili oni do zakupów.

Sytuacja na rynku nieruchomości po wejściu w życie programu Bezpieczny Kredyt2%

Sytuacja na rynku nieruchomości uległa przyspieszeniu na początku lipca. Miało to związek z wejściem w życie programu Bezpieczny Kredyt2%. Przypomnijmy, że zgodnie z jego założeniami z preferencyjnego finansowania mogą skorzystać osoby, które spełniają dwa warunki: nie posiadają, ani nigdy nie posiadały na własność nieruchomości oraz nie ukończyły 45 lat. W przypadku, gdy kredyt zaciągany jest przez małżeństwo lub przez rodziców wspólnego dziecka warunek wieku powinien być spełniony przez co najmniej jednego z nich. Dofinansowaniem zostały objęte nieruchomości, których maksymalna wartość nie przekracza kwoty 800 tys. zł. Wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2% spowodowało gwałtowny wzrost popytu na najtańsze mieszkania. Nasze warszawskie biuro nieruchomości sprzedało w lipcu wszystkie lokale mieszkalne, których wartość nie przekraczała 800 tys. zł. Efektem takiego wzmożenia popytu oraz skurczenia się oferty był oczywiście wzrost cen. W Warszawie, tylko w ciągu jednego miesiąca, mieszkania jedno- i dwupokojowe podrożały aż o dziesięć procent.

Jak będzie kształtowała się sytuacja w nadchodzących miesiącach?

Prognoza sytuacji na rynku nieruchomości nie jest zbyt korzystna. W widoczny sposób zmniejszyła się oferta mieszkań najtańszych, których cena nie przekracza 800 tys. zł. Wiele wskazuje, że w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie poprawie. Małe mieszkania zostały w dużym stopniu wyprzedane. Nie lepiej przedstawia się sytuacja na rynku pierwotnym. Gdy w 2022 r. rozpoczęło się spowolnienie deweloperzy, spodziewając się spadku popytu, gwałtownie ograniczyli rozpoczynanie nowych inwestycji. Podaż mieszkań w najbliższych miesiącach będzie zatem niewielka. Wskutek obniżki przez NBP stóp procentowych aż o 750 punktów bazowych może natomiast zwiększyć się popyt na mieszkania. Mniejsza podaż przy zwiększonym popycie będzie zaś sprzyjać dalszym podwyżkom cen.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie