...

Jak zdefiniować pojęcie „apartament”?

Jak zdefiniować pojęcie „apartament”?

Osoby poszukujące dla siebie nieruchomości często natrafiają na oferty lokali mieszkalnych określanych przez ich właścicieli mianem apartamentów. Jakie są różnice między zwykłymi mieszkaniami a apartamentami, z czego one wynikają i czy określanie oferowanych lokali mieszkalnych mianem apartamentów jest w każdym przypadku uzasadnione? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Czym właściwe jest apartament?

W polskim prawie brak jest legalnej definicji apartamentu. Skoro pojęcie to nie zostało zdefiniowane przez ustawę należy posiłkować się jego rozumieniem wyznaczonym przez językoznawców. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN z 1988 r. „apartament” to „luksusowe mieszkanie lub pomieszczenie w hotelu”. Definicja ta może wydawać się już nieco archaiczna, ponieważ w końcu w latach osiemdziesiątych nieco inaczej budowane były mieszkania. Jeżeli jednak sięgniemy do najnowszego wydania Słownika Języka Polskiego PWN to przekonamy się, że nie uległa ona jakiejś znaczącej zmianie. Pojęcie „apartament” jest tam zdefiniowane jako „luksusowo urządzone, wielopokojowe mieszkanie lub podobne pomieszczenie w hotelu”. Dodane więc zostało tylko słowo „wielopokojowe”. Różnica polega zatem na tym, że w latach osiemdziesiątych mogła być tak określana także luksusowo wykończona kawalerka, zaś obecnie nie jest to możliwe.

Kierując się definicją językoznawców należy uznać, że warunkiem określenia lokalu mieszkalnego mianem apartamentu jest posiadanie przez niego dwóch właściwości: luksusowo wykończonego wnętrza i dużej ilości pokoi. Takie rozumowanie nie jest do końca trafne, ponieważ za apartament można byłoby wówczas uznawać także luksusowo wykończone, ale małe mieszkanie o dużej liczbie pokoi. Kluczem dla rozumienia pojęcia „apartament” powinno zatem być słowo „luksusowy”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN oznacza ono produkt „wysokiej jakości, kosztowny, wytworny i wygodny”. Dla zdefiniowania mieszkania jako wygodnego trzeba natomiast założyć, że jego pokoje nie mogą być zbyt małe i ciasne.

Jakie są najważniejsze cechy apartamentu?

Z punktu widzenia agentów nieruchomości, żeby móc określić lokal mieszkalny mianem apartamentu powinien on składać się co najmniej z dwóch pokoi i mieć powierzchnię nie mniejszą niż 75 metrów kwadratowych. Jeżeli liczba pokoi jest większa to odpowiedniemu zwiększeniu musi ulec także jego powierzchnia. W przypadku trzech pokoi powinna ona wynosić co najmniej 85 metrów kwadratowych.

Istotną cechą apartamentu powinien być także jego standard. Z całą pewnością nie można uznawać za taki lokalu mieszkalnego, który został wykończony z najtańszych materiałów. Znaczenie ma także standard samego budynku. Z tego punktu widzenia nie można uznawać za apartament lokalu położonego w bloku z wielkiej płyty, albo w zaniedbanej kamienicy.

Dyskusyjne jest, czy do właściwości apartamentu należy lokalizacja. Niektórzy pośrednicy nieruchomości uważają, że mianem tym mogą być określane tylko lokale mieszkalne znajdujące się w najbardziej prestiżowych dzielnicach. Z kolei według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego PWN czynnik ten powinien być brany pod uwagę. Sprawa jest oczywiście dyskusyjna. Stoimy na stanowisku, że jeśli lokal mieszalny spełnia wszystkie właściwości przesłanki apartamentu to jego położenie nie jest aż tak bardzo istotne. Z drugiej jednak strony apartament kojarzy się ewidentnie z miejską zabudową, zaś według Słownika Języka Polskiego PWN pod pojęciem „apartamentowiec” należy rozumieć „wielopiętrowy budynek mieszkalny z luksusowymi mieszkaniami”. Wychodząc z takiego założenia trudno jest zatem nazywać apartamentem duży i luksusowy lokal mieszkalny, który jest położony poza miastem albo na jego obrzeżach.

Opracowanie:
Warszawski pośrednik nieruchomości – A. Gizińska

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie