...

Jak zdefiniować pojęcie „apartament”?

Jak zdefiniować pojęcie „apartament”?

Osoby poszukujące dla siebie nieruchomości często natrafiają na oferty lokali mieszkalnych określanych przez ich właścicieli mianem apartamentów. Jakie są różnice między zwykłymi mieszkaniami a apartamentami, z czego one wynikają i czy określanie oferowanych lokali mieszkalnych mianem apartamentów jest w każdym przypadku uzasadnione? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Czym właściwe jest apartament?

W polskim prawie brak jest legalnej definicji apartamentu. Posiłkujemy się zatem jego rozumieniem wyznaczonym przez językoznawców. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN z 1988 r. „apartament” to „luksusowe mieszkanie lub pomieszczenie w hotelu”. Definicja ta może wydawać się już nieco archaiczna, ponieważ w końcu w latach osiemdziesiątych nieco inaczej budowane były mieszkania. Jeżeli jednak sięgniemy do najnowszego wydania Słownika Języka Polskiego PWN to przekonamy się, że nie uległa ona jakiejś znaczącej zmianie. Pojęcie „apartament” jest tam zdefiniowane jako „luksusowo urządzone, wielopokojowe mieszkanie lub podobne pomieszczenie w hotelu”. Dodano zatem tylko  słowo „wielopokojowe”. W latach osiemdziesiątych obejmowało zatem także luksusowo wykończone kawalerki. Obecnie jest to niemożliwe.

Kierując się definicją językoznawców należy uznać, że warunkiem określenia lokalu mieszkalnego mianem apartamentu jest posiadanie przez niego dwóch właściwości. Pierwszą stanowi luksusowo wykończone wnętrze. Drugą duża ilość pokoi. Takie rozumowanie nie jest do końca trafne. Za “apartament” można byłoby wówczas uznawać luksusowo wykończone, ale małe mieszkanie o dużej liczbie pokoi. Kluczem dla rozumienia tego pojęcia powinno zatem być słowo „luksusowy”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN słowo “luksusowy” oznacza produkt „wysokiej jakości, kosztowny, wytworny i wygodny”. Pokoje w apartamencie nie mogą zatem być zbyt małe, ani zbyt ciasne.

Jakie są najważniejsze cechy apartamentu?

Z punktu widzenia agentów nieruchomości, żeby móc określić lokal mieszkalny mianem apartamentu powinien on składać się co najmniej z dwóch pokoi i mieć powierzchnię nie mniejszą niż 75 metrów kwadratowych. Jeżeli liczba pokoi jest większa to odpowiedniemu zwiększeniu musi ulec także jego powierzchnia. W przypadku trzech pokoi powinna ona wynosić co najmniej 85 metrów kwadratowych.

Istotną cechą apartamentu powinien być także jego standard. Z całą pewnością nie będzie nim mieszkanie wykończone z najtańszych materiałów. Znaczenie ma standard samego budynku. Z tego punktu widzenia nie można uznawać za apartament lokalu położonego w bloku z wielkiej płyty, albo w zaniedbanej kamienicy.

Dyskusyjne jest, czy do właściwości apartamentu należy lokalizacja. Niektórzy pośrednicy nieruchomości uważają, że mianem określa się tylko lokale mieszkalne w najbardziej prestiżowych dzielnicach. My stoimy na stanowisku, że jeśli lokal mieszalny spełnia wszystkie właściwości  apartamentu to jego położenie nie jest tak bardzo istotne. Z drugiej strony słowo “apartament” kojarzy się ewidentnie z miejską zabudową. Według Słownika Języka Polskiego PWN pod pojęciem „apartamentowiec” rozumie się „wielopiętrowy budynek mieszkalny z luksusowymi mieszkaniami”. Wychodząc z takiego założenia trudno zatem nazwać apartamentem duży i luksusowy lokal mieszkalny, który jest położony poza miastem albo na obrzeżach.

Opracowanie:
Warszawski pośrednik nieruchomości – A. Gizińska

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie