...

Jakich formalności trzeba dopełnić po zakupie mieszkania?

Jakich formalności trzeba dopełnić po zakupie mieszkania?

Samo podpisanie aktu notarialnego nie oznacza jeszcze końca formalności wiążących się z jego zakupem. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy wyjaśnić naszym czytelnikom co jeszcze powinniśmy zrobić po nabyciu nieruchomości.

Zgłoszenie do podatku od nieruchomości

Nabywając mieszkanie, czy tego chcemy, czy nie, stajemy się podatnikiem podatku od nieruchomości. Powinniśmy zatem w terminie 14 dni od jego zakupu zarejestrować się jako podatnik składając stosowną deklarację. W tym celu należy udać się do właściwego dla położenia nieruchomości urzędu miasta lub gminy z aktem notarialnym i wypełnić urzędowy formularz IN-1, który można pobrać tutaj: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Zarządca nieruchomości lub administracja

Każde mieszkanie w budynku wielorodzinnym wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Na właścicielu ciąży zatem obowiązek uiszczania na ich rzecz opłat eksploatacyjnych. Po przekazaniu nam lokalu powinniśmy zatem udać się do właściwego zarządcy lub spółdzielni w celu poinformowania ich o nabyciu. Od tej pory będziemy zobowiązani do uiszczania opłat eksploatacyjnych. Udając się do administracji wspólnoty lub spółdzielni należy zabrać ze sobą akt notarialny i protokół zdawczo-odbiorczy.

Dostawcy mediów

Stając się właścicielem mieszkania należy zadbać o zawarcie umów z dostawcami mediów. W praktyce jest to najczęściej umowa na dostarczenie energii elektrycznej  a rzadziej gazu. Opłaty za pozostałe media są już najczęściej uiszczane za pośrednictwem spółdzielni lub wspólnoty. Sprawę można rozwiązać na dwa sposoby. Może być tak, że sprzedający zobowiąże się do wypowiedzenia swoich umów. Udając się do dostawców mediów trzeba będzie je zawrzeć od początku. Sprzedający może także zgodzić się na przeniesienie swoich umów na nabywcę. W takim przypadku trzeba to odnotować w protokole zdawczo-odbiorczym. Udając się do dostawców mediów powinniśmy zatem zabrać ze sobą protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajduje się adnotacja, że zbywca wyraża zgodę na przepisanie umowy.

Sąd wieczystoksięgowy

Wpisanie do księgi wieczystej nowego właściciela jest obowiązkiem notariusza. Na tym kończą się jednak jego obowiązki. Jeśli mieszkanie jest obciążone hipoteką to jej wykreśleniem powinno zostać dokonane przez nabywcę. Przy zawarciu aktu notarialnego nabywca zobowiązuje się spłacić kredyt zbywającego, co jeszcze nie oznacza automatycznie wykreślenia hipoteki. W tym celu potrzebne jest uzyskanie przez sprzedającego zaświadczenia z banku, że kredyt został spłacony i zgody na wykreślenie hipoteki. Zbywca powinien nabywcy dostarczyć takie dokumenty, który na ich podstawie składa wniosek do sądu.

Agencja nieruchomości z Warszawy – zerknij na naszą pełną ofertę mieszkań na sprzedaż lub wynajem.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie