...

Koniec kryzysu na rynku nieruchomości

Koniec kryzysu na rynku nieruchomości

Niedawno prognozowaliśmy, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 będzie krótkotrwały. Nasze prognozy zdają się potwierdzać najnowsze dane na temat kredytów hipotecznych udzielonych w czerwcu 2020 r.  Jak zatem kształtują się najnowsze trendy na rynku nieruchomości?

Z odczytu BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wynika, że czerwcu 2020 r. liczba wniosków przesłanych przez banki i SKOK-i do Biura Informacji Kredytowej spadła o 6,7% w porównaniu czerwca roku poprzedniego. W tym samym czasie o ilość osób ubiegających się o udzielenie kredytu hipotecznego zwiększyła się 2.6% wobec czerwca 2019 r. W porównaniu do kwietnia 2020 r. ilość osób wnioskujących o udzielenie kredytu hipotecznego zwiększyła się o 29,9%, zaś w porównaniu do maja 2020 r. – o 25,9%. Wzrosła średnia wartość wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wyniosła ona 277,0 tys. zł, co stanowi 0,6 proc. więcej niż w czerwcu 2019 r.

Rynek nieruchomości zaczął się niewątpliwie podnosić po kryzysie, jaki wystąpiła na początku 2020 r. Nie sprawdziły się zatem prognozy mówiące o kilkuletnim kryzysie na rynku nieruchomości. Stabilny popyt na nieruchomości nie spowoduje wyraźnych spadków cen nieruchomości, chociaż należy spodziewać się korekty cen nadmiernie przewartościowanych nieruchomości.

Przewartościowanie cen mieszkań było zjawiskiem powszechnym w końcowej fazie hossy. Zdaniem analityków naszego biura nieruchomości pandemia COVID-19 nie była przyczyną końca hossy, tylko stała się pretekstem do spodziewanej od pewnego czasu korekty. W okresie poprzedzającym nastanie pandemii COVID-19 obserwowane były zjawiska typowe dla szczytu hossy, ponieważ ceny mieszkań osiągały nieakceptowalne poziomy. Urealnienie cen, jakie nastąpiło w ostatnich tygodniach stało się impulsem dla powrotu popytu na nieruchomości.

W najbliższych tygodniach nie należy spodziewać się szczególnych zmian na rynku nieruchomości. Spektakularne wzrosty cen nieruchomości w krótkim okresie czasu nie powrócą. Równie nieprawdopodobne wydaje się, żeby ceny mieszkań miały obecnie tracić na wartości. Najbardziej prawdopodobnym zjawiskiem jest utrzymywanie się w najbliższych miesiącach zrównoważonego popytu i podaży. W długoterminowym okresie spodziewamy się natomiast wzrostu cen nieruchomości, co będzie spowodowane głównie presją inflacyjną.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.