...

Koniec kryzysu na rynku nieruchomości

Koniec kryzysu na rynku nieruchomości

Niedawno prognozowaliśmy, że kryzys wywołany pandemią COVID-19 będzie krótkotrwały. Nasze prognozy zdają się potwierdzać najnowsze dane na temat kredytów hipotecznych udzielonych w czerwcu 2020 r.  Jak zatem kształtują się najnowsze trendy na rynku nieruchomości?

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych

Z odczytu BIK Indeksu – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wynika, że czerwcu 2020 r. liczba wniosków przesłanych przez banki i SKOK-i do Biura Informacji Kredytowej spadła o 6,7% w porównaniu czerwca roku poprzedniego. W tym samym czasie o ilość osób ubiegających się o udzielenie kredytu hipotecznego zwiększyła się 2.6% wobec czerwca 2019 r. W porównaniu do kwietnia 2020 r. ilość osób wnioskujących o udzielenie kredytu hipotecznego zwiększyła się o 29,9%, zaś w porównaniu do maja 2020 r. – o 25,9%. Wzrosła średnia wartość wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Wyniosła ona 277,0 tys. zł, co stanowi 0,6 proc. więcej niż w czerwcu 2019 r.

Sytuacja na rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości zaczął się niewątpliwie podnosić po kryzysie, jaki wystąpiła na początku 2020 r. Nie sprawdziły się zatem prognozy mówiące o kilkuletnim kryzysie na rynku nieruchomości. Stabilny popyt na nieruchomości nie spowoduje wyraźnych spadków cen nieruchomości, chociaż należy spodziewać się korekty cen nadmiernie przewartościowanych nieruchomości. Przewartościowanie cen mieszkań było zjawiskiem powszechnym w końcowej fazie hossy. Zdaniem analityków naszego biura nieruchomości pandemia COVID-19 nie była przyczyną końca hossy, tylko stała się pretekstem do wieszczonej od pewnego czasu korekty. W okresie poprzedzającym nastanie pandemii COVID-19 obserwowane były zjawiska typowe dla szczytu hossy, ponieważ ceny mieszkań osiągały nieakceptowalne poziomy. Urealnienie cen, jakie nastąpiło w ostatnich tygodniach, stało się impulsem dla powrotu popytu na nieruchomości.

Podsumowanie

W najbliższych tygodniach nie należy spodziewać się szczególnych zmian na rynku nieruchomości. Spektakularne wzrosty cen nieruchomości w krótkim okresie czasu nie powrócą. Równie nieprawdopodobne wydaje się, żeby ceny mieszkań miały obecnie tracić na wartości. Najbardziej prawdopodobnym zjawiskiem jest utrzymywanie się w najbliższych miesiącach zrównoważonego popytu i podaży. W długoterminowym okresie spodziewamy się natomiast wzrostu cen nieruchomości, co będzie spowodowane głównie presją inflacyjną.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie