...

Mieszkania bezczynszowe – jakie są ich zalety i wady?

Mieszkania bezczynszowe – jakie są ich zalety i wady?

W ostatnich latach coraz popularne stają się mieszkania bezczynszowe. Szacuje się, że stanowią one nawet co dwudziestą nieruchomość oferowaną do sprzedaży. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy zastanowić się czym są takie mieszkania oraz się jakie są ich zalety i wady.

Czym charakteryzują się mieszkania bezczynszowe

Mieszkanie bezczynszowe to zwyczajowe określenie samodzielnych lokali mieszkalnych i domów w zabudowie szeregowej, które wyróżniają się tym, że ich właściciele nie są zobowiązani do uiszczania comiesięcznych opłat eksploatacyjnych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, czy spółdzielni.

Tworzenie wspólnot bezczynszowych ma  sens w przypadku inwestycji ze słabo rozwiniętymi częściami wspólnymi/ Mogą być one tworzone także tam, gdzie nie ma potrzeby zakładania odrębnych liczników ciepła, czy energii.

Sprawy związane z utrzymaniem części wspólnych w takich wspólnotach nie muszą być oczywiście jakoś  rozwiązywane. Ciężar gospodarowania majątkiem wspólnym przechodzi zatem na właścicieli. Troska ta może przejawiać się na różne sposoby. Może być tak, że właściciele będą za usługi zewnętrzne płacić na bieżąco, każdorazowo organizując na to zbiórkę. Mogą dogadać się, że będą sami wykonywać niektóre czynności. Można to zrobić na podstawie ustalonego harmonogramu, albo poprzez przyjęcie określonego podziału obowiązków. W pierwszym przypadku można ustalić grafik, kto i w jakie dni zajmuje się np. sprzątaniem klatki schodowej, albo odśnieżaniem chodników. W drugim określa się kto się czym zajmuje z uwagi na posiadane kwalifikacje. Jedna osoba może się zatem zajmować np. sprawami księgowymi a inna technicznymi.

W jakich dzielnicach Warszawy występują mieszkania bezczynszowe?

Mieszkania bezczynszowe usytuowane są najczęściej na osiedlach domów szeregowych lub w niewielkich budynkach wielorodzinnych. Nie znajdziemy ich natomiast tam, gdzie dominują duże inwestycje deweloperskie. Najczęściej wstępują w dzielnicach peryferyjnych, które z uwagi na uwarunkowania planistyczne charakteryzują się niską zabudową. Przeważają tam domy w zabudowie szeregowej i niskie kameralne bloki. Przykładem są takie dzielnice jak Wawer i Wilanów. Mieszkania bezczynszowe występują również tam, gdzie z uwagi na gęstą przedwojenną zabudowę nie wnoszono budynków spółdzielczych w czasach PRL. Mowa tu oczywiście o terenach, na których przetrwały małe kameralne kamienice. Obszary z zabudową bezczynszową, gdzie działa nasze Biuro Nieruchomości Cosmopolitan – Mokotów, Żoliborz, Ochota i Saska Kępa.

Jakie są mocne strony mieszkań bezczynszowych?

Główną zaletą mieszkań bezczynszowe zaletą jest oczywiście brak konieczności ponoszenia przez właścicieli comiesięcznych opłat eksploatacyjnych. Kolejną jest większy wpływ mieszkańców na zarządzenie wspólnotą.

Jakie są wady mieszkań bezczynszowych?

Mieszkania bezczynszowe posiadają oczywiście swoje wady. Największą jest konieczność zaangażowania przez właścicieli prywatnego czasu do zarządzenia wspólnotą i osobistego świadczenia na jej rzec niektórych usług. Wykonywanie takich czynności w przypadku mieszkań czynszowych należy do obowiązków zarządcy. Zakup takiego mieszkania nie jest zatem dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie cierpi na brak wolnego czasu lub nie przejawia smykałki do szeroko rozumianych prac wokół nieruchomości.

Wadą mieszkań bezczynszowych może być także konieczność wyłożenia jednorazowo większej sumy pieniędzy jeżeli zajdzie konieczności przeprowadzenia remontu. Warto mieć na względzie, że niektóre działania w tym zakresie mogą wiązać się poważnymi wydatkami, nawet rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Może to zatem być niedogodnością dla osób mających problemy z planowaniem większych wydatków lub nie posiadających oszczędności. Korzystniejszym rozwiązaniem może być dla nich uiszczanie comiesięcznie niewielkich opłat na fundusz remontowy.

Poważnym problemem może być brak możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska w istotnych sprawach. Wśród mieszkańców zawsze może się znaleźć osoba konfliktowa lub mająca odmienną wizję funkcjonowania wspólnoty.

Czy warto stać się właścicielem mieszkania bezczynszowego?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest wcale prosta. Wszystko zależy od tego co jest dla kogo najważniejsze. Jeżeli priorytetem będzie samo tylko obniżenie bieżących kosztów utrzymania to jego zakup będzie stanowić dobre rozwiązanie. Trzeba mieć tylko na uwadze, że nie istnieje nic za darmo. To, że właściciel nie musi uiszczać regularnych opłat do wspólnoty wcale nie oznacza, że usługi te nie są przez nikogo wykonywane. W rzeczywistości zmienia się jedynie charakter świadczeń ponoszonych przez właścicieli z pieniężnych na niepieniężne, zaś niektóre świadczenia zostają rozłożone w czasie.

Mieszkanie bezczynszowe może być zatem dobrym rozwiązaniem. Zanim zdecydujemy się na jego zakup warto jednak rozważyć wszystkie za i przeciw.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie