...

Naruszenie miru domowego a najem – w jakiej sytuacji właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Naruszenie miru domowego a najem – w jakiej sytuacji właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Najemcy mieszkań często skarżą się na właścicieli, który bez ich wiedzy wchodzą do wynajmowanych nieruchomości. Ci ostatni chcieliby natomiast zachować dla siebie uprawienie do przeprowadzenia kontroli w należącym do nich lokalach. Jak to wszystko ze sobą pogodzić, żeby móc bez naruszenia praw najemcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzić kontrolę wynajmowanego mieszkania? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Pojęcie miru domowego

Zawierając umowę najmu właściciel oddaje lokal do wyłącznego korzystania przez najemcę. Oznacza to, że nie może on wejść do mieszkania bez zgody najemcy, ponieważ naraża się tym samym na zarzut naruszenia miru domowego najemcy. Termin „mir domowy” odnosi się do ochrony prywatności i nietykalności lokalu mieszkalnego lub innego miejsca zamieszkania. Ma na celu zapewnienie każdemu człowiekowi poczucia bezpieczeństwa i prywatności. Naruszenie tej zasady może prowadzić do poczucia zagrożenia, dyskomfortu i naruszenia prywatności. Dlatego prawo kładzie duży nacisk na jego ochronę.

Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego:

„Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Naruszenie miru domowego może polegać na:

  1. Wdarciu się do miejsca chronionego (np. mieszkania lub domu).
  2. Nieopuszczeniu nieruchomości wbrew żądaniu osoby uprawnionej (w tym przypadku lokatora).

Wynajmujący, który wchodzi do mieszkania bez zgody najemcy może zatem zostać oskarżony o naruszenie miru domowego.

Ustawowe prawo wejścia do wynajmowanego mieszkania

Przepisy prawa dopuszczają sytuację, w której wejście właściciela do wynajmowanego mieszkania, bez zgody najemcy, będzie legalne. Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów może to mieć miejsce w przypadku wystąpienia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, jeśli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu. Będą to takie sytuacje, gdy w mieszkaniu wystąpi np. wyciek gazu, pożar lub zalanie. Właściciel może wówczas wejść do mieszkania w obecności policji lub straży miejskiej. Z czynności tych powinien zostać sporządzony protokół. Zapewnienie asysty policji lub straży miejskiej nie będzie oczywiście wymagane, w przypadku zagrożenia życia, ponieważ stanowi ono dobro o wyższej wartości od miru domowego.

Umowne prawo kontroli wynajmowanego mieszkania

W umowie najmu powinny zostać określone zasady dotyczące wizyt właściciela w wynajmowanym lokalu. Powinna ona uwzględniać prawo najemcy do prywatności oraz sytuacje, w których wynajmujący może wejść do lokalu. Najważniejsze aspekty, jakie powinny zostać uwzględnione w umówię najmu”

Częstotliwość przeprowadzania kontroli:

Umowa powinna określać częstotliwość wykonywania przez właściciela prawa kontroli (np. raz na miesiąc lub raz na kwartał)

Sposób powiadamiania najemcy:

Umowa powinna określać termin na powiadomienie najemcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli, zwykle co najmniej kilka dni. Powinna także określać formę powiadomienia (np. telefonicznie, mailowo, sms-em lub pisemnie).

Sposób przeprowadzania kontroli:

Kontrola powinna być przeprowadzana w obecności najemcy lub jego pełnomocnika.

Cel dokonywania kontroli:

Umowne prawo kontroli powinno być wykonywane w celu oceny stanu technicznego mieszkania oraz sprawdzenia, czy najemca korzysta z niego zgodnie z umową. Nie powinna być prowadzona w sposób nienaruszający prywatność najemcy ani jego normalny tryb życia. Niedopuszczalne jest prowadzenie kontroli w sposób, który uniemożliwiałby swobodne korzystanie z przedmiotu najmu, przez co należy rozumieć chociażby wykonywanie jej w sposób długotrwały.

Prawo właściciela do kontroli wynajmowanego mieszkania powinno być precyzyjnie określone w umowie. Ważne jest, żeby obie strony znały swoje prawa i obowiązki oraz postępowały zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Pozwoli to  uniknąć konfliktów i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie stosunku najmu.

Więcej o zasadach najmu dowiesz się ze strony naszego biura nieruchomości z Warszawy.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie