...

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości

Nowe zasady opodatkowania wynajmu nieruchomości

Rząd skierował właśnie do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzający korzystne dla podatników zmiany dotyczące możliwości opodatkowania wynajmu nieruchomości. Na czym zmiany te mają polegać?

Pierwsza zmiana, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia wynajmujących, polega na możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów z wynajmu nieruchomości wynajmowanych przez osoby fizyczne także w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Obecnie możliwość opodatkowania przychodu z wynajmu nieruchomości ryczałtem w wysokości 8,5% dla przychodów nieprzekraczających 100.000 zł o oraz ryczałtem w wysokości 12,5% dla przychodów przekraczających 100.000 zł przysługuje tylko osobom fizycznym, które wynajmują nieruchomości poza działalnością gospodarczą. Zdarzało się, że w przypadku osób wynajmujących więcej nieruchomości urzędy skarbowe kwalifikowały osiągane w ten sposób przychody jako uzyskiwane z działalności gospodarczej.

Druga ważna zmiana, która ma istotne znaczenie z punktu widzenia podatników, polega na podniesieniu limitu przychodów, który umożliwia opodatkowanie przychodów z wynajmu nieruchomości ryczałtem z obecnych 250.000 Euro do 2 mln Euro.

Rząd zakłada, że nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Opracowanie:
Agencja nieruchomości – Warszawa Ursynów

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie