...

Obowiązek meldunkowy – czym jest i co należy o nim wiedzieć

Obowiązek meldunkowy – czym jest i co należy o nim wiedzieć

Do podstawowych dokumentów jakich wymaga notariusz przy sprzedaży mieszkania należy zaświadczenie o braku osób zameldowanych. W dzisiejszym blogu chcielibyśmy wyjaśnić czym jest właściwie obowiązek meldunkowy oraz czy jego dokonanie oznacza dla lokatora nabycie jakiekolwiek prawa do lokalu.

Obowiązek meldunkowy sięga historią czasów PRL-u. Został on wprowadzony w celu umożliwienia instytucjom państwowym i organom bezpieczeństwa gromadzenia informacji o obywatelach. Jego niedopełnienie traktowane było wówczas jako wykroczenie.

Czy obowiązek meldunkowy wciąż istnieje

Ten kto przybywa do nowego miejsca zamieszkania ma obowiązek zameldowania się w ciągu 30 dni od daty zmiany miejsca pobytu. Mimo pomysłów likwidacji istnieje on zatem nadal w polskim prawie. Jest on obecnie rzadko przestrzegany, do czego przyczynia się okoliczność, że brak zameldowania nie podlega odpowiedzialności karnej.

Zamieszkanie a zameldowanie

Rozróżnia się dwa pojęcia: zamieszkania i zameldowania. Zamieszkanie jest pojęciem właściwym dla prawa prywatnego. Zgodnie z Kodeksem cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której przebywa ona z zamiarem stałego pobytu. Zameldowanie jest natomiast instytucją prawa administracyjnego. Jest ono unormowane ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Możliwe jest dokonanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Jakie korzyści wiążą się z zameldowaniem

Zameldowanie może być w pewnych przypadkach użyteczne. I tak, korespondencja kierowana przez sądy, urzędy i organy egzekucyjne adresowana jest do miejsca zameldowania. Jeśli zatem lokator jest zameldowany w miejscowości odległej od faktycznego miejsca zamieszkania to brak zameldowania może wiązać się z odbywaniem długich podróży w celu odbioru korespondencji. Podobnie w przypadku głosowania w wyborach. Spisy wyborców tworzone są na podstawie danych meldunkowych. Niedopełnienie tego obowiązku będzie więc wiązać się z koniecznością uzyskania stosownego zaświadczenia.

W jaki sposób można się zameldować

Żeby się zameldować trzeba zgłosić się do urzędu gminy, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Formalności tych można dopełnić również przez Internet. Przy zameldowaniu właściciel powinien okazać akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej. Najemca powinien natomiast przedstawić umowę najmu. Dopełnienie formalności meldunkowych przez najemcę nie wymaga obecności właściciela mieszkania, ani jego zgody. Dokonując zameldowania na pobyt stały należy także przedstawić zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca. Meldując się na pobyt czasowy trzeba wskazać deklarowany okres pobytu.

Czy trzeba się wymeldować

W przypadku opuszczenia miejsca pobytu należy się oczywiście wymeldować. Jeśli najemca zaniecha tego obowiązku może to za niego uczynić właściciel. W celu dopełnienia formalności powinien on złożyć we właściwym urzędzie wniosek o wymeldowanie lokatora, w którym należy wskazać datę i przyczynę wyprowadzki lokatora, a także jego obecne miejsce zamieszkania.

Czy zameldowanie tworzy dla lokatora prawo do lokalu

Zameldowanie nie tworzy dla lokatora żadnego prawa do mieszkania, ani nie uszczupla w żaden sposób praw właściciela. Lokator nie staje się zatem właścicielem mieszkania, ani podmiotem ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości. Zameldowanie nie stwarza także dodatkowej ochrony najemcy przed wypowiedzeniem, czy eksmisją.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących zameldowanie znajdziesz pod linkiem: agencja Cosmopolitan – Śródmieście, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer i Wola.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie