...

Perspektywy warszawskiego rynku nieruchomości

Perspektywy warszawskiego rynku nieruchomości

Warszawa jest stolicą Rzeczpospolitej Polskiej i największym jej ośrodkiem administracyjnym, biznesowym i akademickim. Co roku ściągają tu dziesiątki tysięcy osób zamierzających podjąć naukę na warszawskich uczelniach. Większość z nich zamierza zostać po studiach w Warszawie i poszukiwać tu zatrudnienia. Do Warszawy ściągają także osoby, które ukończyły naukę w innych ośrodkach akademickich. Żadne inne miasto nie zapewnia tak korzystnych warunków życia i zatrudnienia. Jakie są zatem perspektywy dla stołecznego rynku nieruchomości?

Uwarunkowania demograficzne

Aglomerację warszawską zamieszkuje ok. 2,5 mln mieszkańców, co stanowi zaledwie ok. 6% ogółu populacji. Aglomeracje Londynu i Paryża zamieszkuje odpowiednio po ok. 20% ludności. Warszawa ustępuje nawet takim stolicom jak Wiedeń i Budapeszt, które zamieszkuje około 20% ogółu ludności. Czeska Praga jest wprawdzie mniejsza od Warszawy, ale zamieszkuje ją ok. 10% ogółu ludności. W Wilnie jest to ok. 20%, w Tallinie ok. 30% a w rydze Rygę prawie 40% ludności.

Wyjątki stanowią tylko Niemcy i Włochy, ale wynika to z odmiennych uwarunkowań historycznych. Oba te państwa były przez wieki podzielone na wiele mniejszych organizmów. Ukształtowało się tam szereg dużych miast, które przejęły wiele funkcji stołecznych. Rozwój Berlina został ponadto zahamowany wskutek 40-letniego podziału część wschodnią i zachodnią. Funkcje stołeczne przejęły tam takie miasta jak  Bonn, które było stolicą Niemiec Zachodnich do 1990 r., Frankfurt nad Menem, będący siedzibą giełdy i centrum bankowości, Karlsruhe, będące siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a także Hamburg i Monachium stanowiące prężne ośrodki gospodarcze. We Włoszech, na skutek uwarunkowań historycznych centrum finansowym został Mediolan, zaś przemysłowym Turyn.

Polska specyfika jest bardziej zbliżona do Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Węgier i Czech. W krajach tych, tak jak Polsce, nie występują silne ośrodki metropolitarne. Rozwój gospodarczy i ludnościowy Warszawy pozostaje zatem niezagrożony. W perspektywie 20 lat będzie się ona rozwijać szybciej od innych części kraju, dzięki czemu będzie przyciągać osoby chcące w niej studiować i pracować.

Szybki rozwój gospodarczy

Mimo szybkiego wzrostu gospodarczego Polska pozostaje biedniejsza od najbogatszych państw Unii Europejskiej a nawet od państw zaliczanych do europejskich średniaków.  Z uwagi na swoje położenie geograficzne, dobrze wykształcone społeczeństwo i stosunkowo niskie zarobki Polska posiada duży potencjał wzrostu. Dlatego też w ciągu najbliższych 10-20 lat powinniśmy kontynuować szybki wzrost gospodarczy.

Stan substancji mieszkaniowej w stolicy

Dotychczasowa substancja mieszkaniowa w stolicy, zwłaszcza budowane w latach 70  bloki z wielkiej płyty, będą w perspektywie 20 lat dożywać swoich dni. Degradacja substancji mieszkaniowej jest kolejnym czynnikiem, który będzie generował duże zapotrzebowanie na mieszkania. Kolejnym czynnikiem będzie sukcesywne zabudowywanie przez deweloperów wolnych przestrzeni. Obecnie nawet w lokalizacjach położonych niedaleko centrum nie brakuje wolnych poprzemysłowych przestrzeni, które w perspektywie 10-15 lat zostaną całkowicie zabudowane.

Opracowanie:
Agencja nieruchomości Cosmopolitan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie