Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania lub innej nieruchomości skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli nastąpi to przed upływem 5-lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Obowiązek podatkowy może nie powstać w zależności od tego, na co sprzedający przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży.

Nabycie nieruchomości

Na wstępie należy poświęcić klika słów pojęciu „nabycia” nieruchomości. Do końca 2018 r. pojęcie to oznaczało nie tylko nabycie nieruchomości na podstawie umowie kupna-sprzedaży, ale także w drodze dziedziczenia, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, działu spadku, czy podziału majątku małżonków po rozwodzie. Od 1 stycznia 2019 r. osoba, która nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia nie musi już wyczekiwać 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła śmierć spadkodawcy. Termin ten jest liczony od końca roku, w którym spadkodawca nabył nieruchomość. W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej sprzedający nie musi wyczekiwać 5-lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zniesienie. Istotne jest kiedy nastąpiło nabycie nieruchomości do wspólności majątkowej małżeńskiej.

Podstawa opodatkowania

W przypadku zbycia nieruchomości, która została nabyta przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej nabycie podstawę opodatkowania stanowi dochód osiągnięty ze sprzedaży. Oznacza to, że osiągnięty przez podatnika przychód podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, a więc o koszty nabycia mieszkania (pierwotna wartość nabycia lub wybudowania lokalu, która jest powiększana o coroczny wskaźnik inflacji, taksę notarialną, opłatę wieczystoksięgową, podatek od czynności cywilnoprawnych prowizję biura nieruchomości), udokumentowane wydatki poniesione na jego remont oraz koszty jego zbycia (prowizję biura nieruchomości). Kosztami uzyskania przychodu mogą być także zapłacone przez podatnika odsetki i prowizje od kredytu na zakup nieruchomości.

Jak uniknąć obowiązku podatkowego

Nabywca, który sprzeda swoje mieszkanie lub inną nieruchomość przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, może uniknąć zapłaty podatku, jeśli zadeklaruje, że w ciągu 3 lat przeznaczy uzyskane środki finansowe na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Własne cele mieszkaniowe

Pojęcie „własnych celów mieszkaniowych” należy rozumieć szeroko. Obejmuje ono nie tylko zakup mieszkania – na rynku pierwotnym lub wtórnym – ale także zakup działki pod budowę domu jednorodzinnego, szeregowca lub bliźniaka. Pod pojęciem tym rozumie się także wydatki poniesione na budowę domu jednorodzinnego, szeregowca lub bliźniaka oraz wydatki poniesione na remont mieszkania lub budynku mieszkalnego. Nie obejmuje ono natomiast nieruchomości nabytych przez zbywcę, jeżeli nie będą one wykorzystane na jego potrzeby mieszkaniowe. Jeżeli zatem nieruchomość została zakupiona na wynajem lub w celu dalszej sprzedaży to brak będzie podstaw do zwolnienia z podatku dochodowego. Dlatego też w razie wynajmu mieszkania lub sprzedaży warto jest zadbać o udokumentowanie faktu zamieszkiwania w takiej nieruchomości.

Biuro nieruchomości Warszawa Wilanów – PEŁNA OFERTA

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie