...

Pomieszczenie przynależne – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Pomieszczenie przynależne –  czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Przeglądając ogłoszenia sprzedaży nieruchomości możemy spotkać się z rozdzieleniem ceny za mieszkanie i za pomieszczenie przynależne. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy wyjaśnić co należy rozumieć pod pojęciem pomieszczenia przynależnego oraz czy istnieje możliwość jego nabycia bez zakupu lokalu lub odwrotnie.

Pomieszczenie przynależne – co to takiego?

Pomieszczenie przynależne to trwale wydzielona ścianami odrębna przestrzeń o charakterze niemieszkalnym. Jest ono prawnie i funkcjonalnie związane z mieszkaniem. Podlega ono ujawnieniu w prowadzonej dla lokalu księdze wieczystej. Zgodnie z ustawą o własności lokali pomieszczeniami przynależnymi mogą być piwnice, komórki lokatorskie, strychy oraz garaże. Wyliczenie to ma charakter przykładowy. Istnieje więc możliwości kreowania jeszcze innych pomieszczeń przynależnych, takich jak składziki, warsztaty, czy pomieszczenia gospodarcze. Pomieszczeniem przynależnym nie będzie natomiast miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym. W tym przypadku przestrzeń przeznaczona do wyłącznego korzystania przez właściciela lokalu nie została trwale wydzielona ścianami. Taka sytuacja może mieć miejsce tylko wyjątkowo, w przypadku bardzo małych, kilkulokalowych wspólnot mieszkaniowych. Do jednego mieszkania może być przypisane kilka pomieszczeń przynależnych. Przykładowo może to być komórka lokatorska oraz strych.

Gdzie znajduje się pomieszczenie przynależne?

Pomieszczenie przynależne powinno mieć związek funkcjonalny z lokalem. Nie musi z nim natomiast bezpośrednio sąsiadować. W praktyce pomieszczenie przynależne rzadko przylega  fizycznie do danego mieszkania. Najcześciej znajduje się ono w pewnym oddaleniu, nawet na innej kondygnacji. Taka sytuacja ma przeważnie miejsce w nowych apartamentowcach, w których lokale mieszkalne znajdują się na innych kondygnacjach, niż komórki lokatorskie. Pomieszczenie przynależne nie musi znajdować się w tym samym budynku. Ważne jest, żeby było ono umiejscowione na terenie tej samej nieruchomości gruntowej, na której budynek jest posadowiony.

Czy można sprzedać pomieszczenie przynależne bez sprzedaży lokalu lub odwrotnie?

Co do zasady pomieszczenie przynależne nie może zostać zbyte bez sprzedaży lokalu. Nie oznacza to jednak, że nie można w ogłoszeniu sprzedaży mieszkania rozdzielić należności za lokal i za pomieszczenie przynależne. Z punktu widzenia klienta kupującego jest ono nawet bardziej czytelne. Cena za metr kwadratowy mieszkania ma bowiem wyższą wartość, niż za metr kwadratowy pomieszczenia niemieszkalnego. W takim ogłoszeniu powinna znaleźć się informacja, że nie ma możliwości sprzedaży mieszkania bez przynależącego do niego pomieszczenia. Stanowi to standard w działalności naszego warszawskiego biura nieruchomości. Przy zachowaniu pewnych warunków możliwe jest dokonanie sprzedaży pomieszczenia przynależnego bez sprzedaży lokalu. Może to mieć miejsce w ramach tej samej wspólnoty mieszkaniowej. Żeby transakcja doszła do skutku, trzeba uzyskać zgodę wszystkich właścicieli, wyrażoną w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Pomieszczenie przynależne a pomieszczenie będące częścią wspólną nieruchomości

Zdarza się, że właściciele lokali mogą korzystać z pomieszczeń, które nie stanowią ich własności, tylko część wspólną nieruchomości. Uprawnienie do korzystania z takiego pomieszczenia może przysługiwać wszystkim właścicielom mieszkań w danym budynku, albo tylko jednemu na zasadzie wyłączności. Przykładami części wspólnych, do których mają prawo wszyscy mieszkańcy, będą wózkownie, pralnie czy suszarnie. Uprawnienie do korzystania z pomieszczenia, które stanowi część nieruchomości wspólnej może zostać przyznane jednemu z mieszkańców na zasadzie podziału quad usum. Powstaje ono przeważnie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy właścicielem mieszkania a wspólnotą mieszkaniową. Często odbywa się to na etapie zarządzania wspólnotą przez dewelopera.

Różnica pomiędzy pomieszczeniem przynależnym a pomieszczeniem użytkowanym na zasadzie podziału quad usum sprawdza się do tego, że to drugie nie podlega zbyciu razem z mieszkaniem. Istnieje natomiast możliwość scedowania uprawienia do wyłącznego z niego korzystania. Jeśli tak się stanie to nowy właściciel będzie mógł korzystać z niego w taki sam sposób, jakby użytkował   pomieszczenie przynależne.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie