...

Prowizja agencji nieruchomości – jaka jest jej wysokość?

Prowizja agencji nieruchomości – jaka jest jej wysokość?

Zakup nieruchomości budzi wiele emocji. Nic w tym dziwnego, tak dzieje się zawsze, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Jedynym z bardziej zapalnych tematów jest oczywiście wysokość prowizji pośrednika. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy wyjaśnić kto, ile i za co właściwie płaci agentowi wynagrodzenie od sprzedaży nieruchomości.

Prowizja agencji nieruchomości – ile wynosi?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa wymogi wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, nie normuje natomiast zasad ustalania, ani wysokości jego wynagrodzenia. Brak ustawowych regulacji uzasadniony jest tym, że w przeciwieństwie do notariuszy, gdzie istnieje prawny obowiązek sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku korzystania z usług pośredników.

Wysokość prowizji określa się z reguły w procentach. Rzadziej ma ona postać ryczałtu. Na warszawskim rynku  nieruchomości wynosi ona najczęściej od 2 do 3,5%. Niektórzy pośrednicy pobierają niższą prowizję. Zdarzają się i tacy  którzy oczekują jej na poziomie 5-6%.

Niskie wynagrodzenie agencji nieruchomości może budzić obawę, że będzie oszczędzała na ofercie. Istnieje ryzyko, że nie zatrudni profesjonalnego fotografa do wykonania sesji zdjęciowej, ani nie zainwestuje w jej promocję na portalach. Ponadto istnieje takie ryzyko, że taki pośrednik nie będzie współpracował z innymi biurami nieruchomości, ponieważ zwyczajnie nie będzie miał się czym podzielić. W przypadku prowizji, która przewyższa średnią rynkową trzeba zapytać się, dlaczego jest ona tak wysoka. Jeśli okaże się, że otrzymamy od pośrednika dokładnie tyle samo co za standardową usługę, to z pewnością nie warto przepłacać. Nawet jeśli stoi za nią  biuro nieruchomości, którego brand jest powszechnie rozpoznawany.

Prowizja agencji nieruchomości – dlaczego jest wysoka?

Prowizja agenta nieruchomości stanowi jego wynagrodzenie za przeprowadzenia transakcji. Często pojawia się zarzut, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do innych usług, czy średniego wynagrodzenia. Naszym zdaniem jest to nieprawda. Prowizję, w przeciwieństwie do innego rodzaju wynagrodzeń, pobiera się tylko w przypadku sfinalizowania transakcji. Po stronie pośrednika nieruchomości leży zatem ryzyko, że jeśli nie uda mu się sprzedać lub wynająć nieruchomości to nic nie zarobi. Nie można się zatem dziwić, że premia za sukces wiąże się z szansą na osiągnięcie wyższego zarobku.

Prowizja agencji nieruchomości – co otrzymujemy w zamian?

Zadaniem pośrednika w obrocie nieruchomościami jest doprowadzeniem do sfinalizowania transakcji. W tym celu powinien on przygotować ofertę, opublikować ją na portalach oraz zająć się jej promowaniem. Agent nieruchomości powinien pośredniczyć w negocjacjach warunków umowy, a po ich zamknięciu zająć się przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Warto mieć na uwadze, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie określa jaki jest szczegółowy przedmiot umowy pośrednictwa.Warto zatem dowiedzieć się co pośrednik będzie robił żeby przygotować ofertę oraz w jaki sposób będzie ją promował. Warto także zapytać w jak będzie starał się zabezpieczyć nasze interesy w toku prowadzenia negocjacji oraz podczas konstruowania aktu notarialnego.

Prowizja agencji nieruchomości – od jednej, czy od obu stron transakcji?

To czy prowizja pobierana jest od jednej, czy od obu stron transakcji zależy od sposobu wykonywania usługi pośrednictwa. Wyróżnia się dwa modele pracy agenta nieruchomości – przedstawicielski i mediacyjny.

W modelu przedstawicielskim pośrednik występuje jako wyłączny przedstawiciel jednej ze stron transakcji. Można powiedzieć, że jest on przedstawicielem handlowym swojego klienta.

W modelu mediacyjnym rolą agenta nieruchomości jest natomiast doprowadzenie do pogodzenia ze sobą sprzecznych interesów obu stron transakcji. Pełni on więc rolę mediatora.

Wbrew obiegowym opiniom model mediacyjny nie występuje tylko w naszym kraju. Wręcz przeciwnie, oba sposoby świadczenia usług pośrednictwa są tak samo często spotykane. Wiele zależy od specyfiki lokalnego rynku i występujących na nim zwyczajów. Model przedstawicielski występuje najczęściej w krajach anglosaskich. Model mediacyjny, oprócz Polski, występuje m. in. w Austrii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

Prowizja agencji nieruchomości – jak jest u nas określana?

W naszym warszawskim biurze nieruchomości prowizja od sprzedaży mieszkania, lokalu użytkowego lub domu wynosi 3% ceny transakcyjnej. Inne zasady mają zastosowanie do działek oraz mieszkań ze skomplikowanym stanem prawnym. W przypadku nieruchomości gruntowych prowizja ustalana jest indywidualnie, z racji na dużą różnorodność stanów prawnych, wielkości działki oraz jej potencjału. W przypadku lokali ze skomplikowanym stanem prawnym prowizja wynosi 3,69 % ceny transakcyjnej. Jest to uzasadnione  większym nakładem pracy, jaki nasze warszawskie biuro nieruchomości musi wykonać, żeby w zależności od sytuacji, móc przeprowadzić transakcję, bądź wytłumaczyć klientowi na czym polega specyfika nieruchomości oraz z jakimi to może to się wiązać  dla niego niedogodnościami.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie