...

Prowizja agencji nieruchomości – jaka jest jej wysokość?

Prowizja agencji nieruchomości – jaka jest jej wysokość?

Zakup nieruchomości budzi wiele emocji. Nic w tym dziwnego, tak dzieje się zawsze, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Jedynym z bardziej zapalnych tematów jest oczywiście wysokość prowizji pośrednika. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy wyjaśnić kto, ile i za co właściwie płaci agentowi wynagrodzenie od sprzedaży nieruchomości.

Prowizja agencji nieruchomości – ile wynosi?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa wymogi wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, nie normuje natomiast zasad ustalania, ani wysokości jego wynagrodzenia. Brak ustawowych regulacji uzasadniony jest tym, że w przeciwieństwie do notariuszy, gdzie istnieje prawny obowiązek sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku korzystania z usług pośredników.

Wysokość prowizji określana jest z reguły w procentach. Rzadziej zdarza się, że ma ona postać ryczałtu. W agencjach nieruchomości w Warszawie wynosi ona najczęściej od 2 do 3% ceny transakcyjnej. Niektórzy pośrednicy określają ją na niższym poziomie. Zdarzają się również tacy agenci, którzy oczekują jej na poziomie nawet 5-6%. Zbyt niska stawka prowizji powinna oczywiście wzbudzić nasz niepokój. Żeby zapewnić odpowiednią jakość usług trzeba być przecież przygotowanym na ponoszenie adekwatnych kosztów. Jeśli ktoś pobiera niskie wynagrodzenie to budzi to obawę, że taka osoba będzie oszczędzała na ofercie. Istnieje ryzyko, że nie zatrudni ona profesjonalnego fotografa do wykonania sesji zdjęciowej, ani nie zainwestuje w jej promocję na portalach. Powinniśmy ją o to wszystko zapytać. W przypadku prowizji, która jest na poziomie powyżej średniej rynkowej także trzeba dowiedzieć się, dlaczego jest ona określona na tak wysokim poziomie. Jeśli okaże się, że otrzymamy od pośrednika dokładnie tyle samo co za standardową usługę, to z pewnością nie warto przepłacać, nawet jeśli oferuje ją biuro nieruchomości, którego brand jest znany na rynku.

Prowizja agencji nieruchomości – dlaczego jest tak wysoka?

Prowizja agenta nieruchomości stanowi jego wynagrodzenie za przeprowadzenia transakcji. Często pojawia się zarzut, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do innych usług, czy średniego wynagrodzenia. Naszym zdaniem jest to nieprawda. Prowizja, w przeciwieństwie do innego rodzaju wynagrodzeń, pobierana jest bowiem tylko w przypadku sfinalizowania transakcji. Po stronie pośrednika nieruchomości istnieje zatem ryzyko, że jeśli nie uda mu się sprzedać lub wynająć nieruchomości to nic na tym nie zarobi. Nie można zatem dziwić się, że premia za sukces powinna wiązać się z szansą na osiągnięcie wyższego wynagrodzenia.

Prowizja agencji nieruchomości – co otrzymujemy w zamian?

Zadaniem pośrednika w obrocie nieruchomościami jest doprowadzeniem do sfinalizowania transakcji. W tym celu powinien on przygotować ofertę, opublikować ją na portalach oraz zająć się jej promowaniem. Agent nieruchomości powinien pośredniczyć w negocjacjach warunków umowy, a po ich zamknięciu zająć się przygotowaniem niezbędnych dokumentów. Warto mieć na uwadze, że ustawa o gospodarce nieruchomościami nie określa jaki jest szczegółowy przedmiot umowy pośrednictwa.Warto zatem dowiedzieć się co pośrednik będzie robił żeby przygotować ofertę oraz w jaki sposób będzie ją promował. Warto także zapytać w jak będzie starał się zabezpieczyć nasze interesy w toku prowadzenia negocjacji oraz podczas konstruowania aktu notarialnego.

Prowizja agencji nieruchomości – od jednej, czy od obu stron transakcji?

To czy prowizja pobierana jest od jednej, czy od obu stron transakcji zależy od sposobu wykonywania usługi pośrednictwa. Wyróżnia się dwa modele pracy agenta nieruchomości – przedstawicielski i mediacyjny. W pierwszym pośrednik występuje jako wyłączny przedstawiciel jednej ze stron transakcji. Można powiedzieć, że jest on przedstawicielem handlowym swojego klienta. W modelu mediacyjnym rolą agenta nieruchomości jest natomiast doprowadzenie do pogodzenia ze sobą sprzecznych interesów obu stron transakcji. Pełni on więc rolę mediatora. Wbrew obiegowym opiniom model mediacyjny nie występuje tylko w naszym kraju. Wręcz przeciwnie, oba sposoby świadczenia usług pośrednictwa są tak samo często spotykane. Wiele zależy od specyfiki lokalnego rynku i występujących na nim zwyczajów. Model przedstawicielski spotykany  jest najczęściej w krajach anglosaskich. Model mediacyjny, oprócz Polski, występuje m. in. w Austrii, Niemczech, Włoszech i Turcji.

Prowizja agencji nieruchomości – jaka jest u nas określona?

W naszym warszawskim biurze nieruchomości prowizja od sprzedaży mieszkania, lokalu użytkowego lub domu wynosi 2,5% ceny transakcyjnej. Inne zasady mają zastosowanie do działek oraz mieszkań ze skomplikowanym stanem prawnym. W przypadku nieruchomości gruntowych prowizja ustalana jest indywidualnie, z racji na dużą różnorodność stanów prawnych, wielkości oraz ich potencjału. W przypadku lokali ze skomplikowanym stanem prawnym prowizja wynosi 3% ceny transakcyjnej. Taka jej wysokość uzasadniona jest większym nakładem pracy, jaki nasze warszawskie biuro nieruchomości musi wykonać, żeby w zależności od sytuacji, móc  w ogóle przeprowadzić transakcję, bądź wytłumaczyć klientowi na czym polega specyfika danej nieruchomości i z jakimi to może wiązać się dla niego niedogodnościami.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie