...

Prowizja biura nieruchomości – co wchodzi w jej skład i dlaczego jest pobierana?

Prowizja biura nieruchomości – co wchodzi w jej skład i dlaczego jest pobierana?

Prowizja biura nieruchomości jest tematem wywołującym spore kontrowersje. Wiele osób zastanawia się za co jest ona właściwie pobierana i dlaczego jest tak wysoka. W dzisiejszym wpisie blogowym chcielibyśmy zatem pochylić się nad tym zagadnieniem i wyjaśnić co należy do zadań agencji nieruchomości i dlaczego wysokość prowizji musi kształtować się na takim poziomie.

Czym jest właściwe prowizja biura nieruchomości?

Prowizja biura nieruchomości to wynagrodzenie za wykonanie usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Tym co odróżnia prowizję od innego rodzaju wynagrodzeń jest to, że zarówno nabycie prawa do wynagrodzenia, jak również jego wysokość uzależnione są od osiągnięcia sukcesu w postaci doprowadzenia do transakcji. W przypadku sprzedaży będzie to określony procent od uzyskanego przez właściciela nieruchomości przychodu a w przypadku najmu wysokość ustalonego czynszu.

Co wchodzi w skład prowizji biura nieruchomości?

Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie ogranicza się wyłącznie do skojarzenia stron transakcji. Obejmuje ona natomiast cały szereg różnych czynności. Należy do nich miedzy innymi  poszukiwanie nabywcy lub najemcy, udział w negocjacjach, kompletowanie niezbędnych dokumentów, wyjaśnianie zagadnień prawnych i przekazanie lokalu.

Profesjonalne biuro nieruchomości w Warszawie powinno posiadać wiedzę i doświadczenie, które pozwali na przygotowanie jak najbardziej atrakcyjnej oferty. Niewystarczające jest obecnie samo tylko opublikowanie ogłoszenia w Internecie. Na portalach branżowych publikowanych jest codziennie po kilkaset ofert. Konieczne zatem jest ich stałe monitorowanie oraz promowanie. Profesjonalne biuro nieruchomości w Warszawie powinno zatem nieustannie zajmować się monitoringiem ogłoszenia i ponosić koszty jego promocji. Do zadań biura nieruchomości należy oczywiście także prezentacja nieruchomości i negocjacja ceny. Profesjonalna agencja nieruchomości powinna także posiadać taki kapitał wiedzy i doświadczenia, dzięki któremu będzie w stanie wytłumaczyć stronom zawiłości dotyczące stanu prawnego oraz przygotować dokumenty do zawarcia umowy.

Samo wymienienie czynności pośrednika to jednak stanowczo za mało, żeby odpowiedzieć na pytanie za co agencja nieruchomości pobiera prowizję. Tak naprawdę pośrednik nie zajmuje się nieruchomością w ścisłym tego słowa znaczeniu, tylko zajmuje się swoimi klientami. Podstawą tego zawodu jest bowiem umiejętność zbudowania relacji z klientem, która jest oparta na wzajemnym zaufaniu.

Ile wynosi prowizja biura nieruchomości?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Zależy to oczywiście od konkretnego biura nieruchomości. Wysokość prowizji agencji nieruchomości w Warszawie waha się od 2 do 3,5 procent brutto ceny sprzedaży oraz od 50% do 150% jednomiesięcznego czynszu najmu.  Wysokość wynagrodzenia wiąże się często z zaangażowaniem oraz charakterem pracy pośrednika. W przypadku niskiej prowizji istnieje ryzyko, że zaangażowanie pośrednika także będzie niskie. Istnieje ryzyko, że nie będzie on przeznaczał dużych środków na promocję oferty. Prawdopodobnie nie będzie także współpracował z innymi pośrednikami.

Czy prowizja biura nieruchomości jest rzeczywiście wysoka?

Wysokość prowizji zależy od kilku czynników. Najważniejszym jest sama istota wynagrodzenia pośrednika. Staje się ono bowiem należne tylko w przypadku osiągnięcie sukcesu w postaci doprowadzenia do transakcji. Jest to podstawowa różnica, między prowizją a innymi rodzajami wynagrodzenia, które są wypłacane niezależnie od osiągniętego wyniku.

Stosowane porównania, że ktoś inny musi na umowie o pracę pracować miesiąc, czy dwa, żeby zarobić tyle  samo ile zarabia agencja nieruchomości w Warszawie są nieadekwatne. Pracownik na etacie otrzyma  wynagrodzenie niezależnie od tego, czy w danym miesiącu wypracuje dla pracodawcy zysk. Agencja nieruchomości jest w zupełnie innej sytuacji. Brak przychodu po stronie klienta oznacza dla niej brak prowizji. Uzależnienie wypłaty wynagrodzenia od osiągnięcia określonego rezultatu musi mieć oczywiście wpływ jego wysokość. Jeżeli bowiem biuro nieruchomości nie osiągnie oczekiwanego rezultatu to nie będzie mu przysługiwało ani wynagrodzenie, ani nawet zwrot poniesionych kosztów. Wysokość prowizji  stanowi zatem premię za ryzyko poniesienia straty na ofercie.

Trzeba mieć na uwadze, że agencja nieruchomości stanowi przedsiębiorstwo, które musi ponosić koszty prowadzonej działalności. Składają się na nie daniny publicznoprawne i wydatki przeznaczane na bieżące funkcjonowanie. Dlatego nie możemy zgodzić się z twierdzeniem, że prowizje są wysokie. Są one bowiem  uzależnione od ryzyka związanego z możliwością nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu i kosztów prowadzonej działalności.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie