Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Skuteczna sprzedaż nieruchomości jest uzależniona od wielu czynników.

Pierwszym z nich jest właściwa relacja między wartością nieruchomości a ceną. Nawet najlepsza strategia marketingowa nie okaże się skuteczna, jeżeli cena prezentowanej nieruchomości będzie znacząco odbiegać od wartości rynkowej.

Dokonując doboru właściwej ceny należy w większym stopniu kierować się cenami transakcyjnymi niż ofertowymi. To, że czyjś sąsiad wystawił kiedyś nieruchomość opierając się na swoich marzeniach o cenie jaką chciałby uzyskać nie oznacza, że cena taka jest możliwa do uzyskania.

Drugi czynnikiem, który decyduje o skutecznej sprzedaży nieruchomości jest umiejętność zaprezentowania nieruchomości jako pierwszorzędnego produktu. Produktu nie takiego jak wszystkie inne, ale bardziej atrakcyjnego od tych oferowanych przez konkurencję. W tym celu konieczne jest przygotowanie atrakcyjnej oferty, jaką będziemy promować w wykorzystywanych przez nas kanałach dystrybucji. O atrakcyjności oferty decyduje wiele czynników. Jest to z jednej strony profesjonalny opis nieruchomości, który nie ogranicza się tylko do samego poinformowania o lokalizacji, powierzchni i roku budowy. Profesjonalny opis nieruchomości powinien kłaść nacisk na te jej zalety, które są atrakcyjne dla potencjalnych kupujących. Przygotowanie profesjonalnego opisu nie jest łatwe, ponieważ wymaga wiedzy o preferencjach kupujących. Duże doświadczenie pośrednika pozwoli na wyłonienie tych najważniejszych preferencji, które mogą różnić się w zależności od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji, daty budowy oraz wielu innych czynników. O atrakcyjności prezentowanej oferty decyduje także profesjonalnie wykonana prezentacja fotograficzna. Musimy mieć świadomość, że o wyborze nieruchomości przez kupujących decydować mogą różne czynniki – zarówno racjonalne, jak i emocjonalne. Sporządzając opis nieruchomości budujemy przeze wszystkim przekaz racjonalny, natomiast przygotowując prezentację fotograficznej odwołujemy się w równym stopniu do czynników o charakterze racjonalnym i emocjonalnym. Przygotowanie profesjonalnie przygotowanej oferty jest uzależnione przede wszystkim od doświadczenia pośrednika. Należy mieć także świadomość, że przygotowanie profesjonalnej oferty jest często uzależnione od poczynionych nakładów finansowych, nie tylko na promowanie oferty, ale także na wcześniejsze jej przygotowanie.  Nieruchomości pozyskiwane przez pośredników w ramach tzw. umów otwartych mają przydzielone znacznie mniejsze budżety na przygotowanie i promowanie oferty, niż nieruchomości pozyskiwane przez pośredników w ramach tzw. umów na wyłączność.

W przypadku droższych nieruchomości pozyskiwanych w ramach umów na wyłączność istnieje możliwość skorzystania ze znacznie bardziej zawansowanych prezentacji fotograficznych, jak homestaging, czy nawet spacer wirtualny. Tak zawansowane prezentacje fotograficzne przygotowywane są przez profesjonalne firmy, które współpracują z biurami nieruchomości.

Przygotowanie atrakcyjnej oferty stanowi początek procesu sprzedaży. Nawet najlepsza oferta nie przyniesie rezultatu w postaci zawarcia korzystnej umowy sprzedaży, jeśli nie będzie właściwie oferowana.  Profesjonalne biura nieruchomości korzystają z wielu sposobów promowania oferty.  Najczęściej kojarzonym, ale mało skutecznym sposobem dotarcia do potencjalnych kupujących jest zawieszenie ogłoszenia na balustradzie balkonu lub witrynie okiennej oferowanego mieszkania. Korzystanie z takiego sposobu promowania oferty wygeneruje wprawdzie w krótkim czasie dużą ilość zapytań o cenę oferowanej nieruchomości, jednakże będą to z reguły zapytania pochodzące od sąsiadów lub innych osób zainteresowanych ceną za jaką oferujemy nieruchomość.  Mało skutecznym sposobem promowania nieruchomości jest zamieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej, chociaż akurat w tym przypadku skuteczność podejmowanych działań promocyjnych będzie uzależniona od konkretnego rynku na którym oferujemy naszą nieruchomość. W przypadku mniejszych miejscowości oferowanie nieruchomości w prasie lokalnej, a zwłaszcza na lokalnych portalach internetowym może stanowić skuteczny sposób promowania oferty.

Oferowanie nieruchomości na wyspecjalizowanych portalach internetowych stanowi dość skuteczny sposób prezentacji oferty, jednakże żeby działania te mogły być skuteczne niezbędne jest posiadanie wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczenia o zasadach działania z takich portali.

Najskuteczniejszym sposobem promowania oferty jest skorzystanie z bazy kontaktów biura nieruchomości oraz sieci jego powiązań z innymi pośrednikami. W przypadku umów pośrednictwa zawieranych na wyłączność istnieje możliwość oferowania nieruchomości w ramach systemu MLS, co w samej tylko Warszawie zapewnia promowanie oferty przez ponad 170 biur nieruchomości.

Więcej cennych informacji znajdziesz pod linkiem: agencja nieruchomości Śródmieście

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie