...

Sprzedaż mieszkania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Sprzedaż mieszkania a obowiązek zwrotu bonifikaty

Do naszego warszawskiego biura nieruchomości zgłaszają się często właściciele mieszkań nabytych z uwzględnieniem bonifikaty. Czy zbycie takiego mieszkania wiąże się z koniecznością zwrotu przyznanego upustu, a jeśli tak to co można zrobić, żeby tego uniknąć?

Kiedy nie ma obowiązku bonifikaty?

W Warszawie możliwość nabywania mieszkań komunalnych z uwzględnieniem bonifikaty obowiązywała w latach 1994 – 2014 r. Zgodnie z ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami obowiązek zwrotu bonifikaty powstaje wtedy, gdy mieszkanie (jeśli zostało nabyte na cele mieszkaniowe)  będzie zbyte przed upływem 5 lat od daty nabycia. Biorąc pod uwagę upływ czasu w stolicy problem zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup mieszkania jest już raczej czysto teoretyczny. Mając na względzie pojawiające się postulaty przywrócenia wykupu mieszkań komunalnych z uwzględnieniem bonifikaty warto mieć wiedzę o istniejących regulacjach i poglądach orzecznictwa.

Sposobem na uniknięcie zwrotu bonifikaty może być przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na nabycie:

  • mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, albo
  • nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Nabycie powinno zostać dokonane w ciągu 12 miesięcy od zbycia mieszkania zakupionego z bonifikatą. Zakup nowej nieruchomości może zostać dokonany zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dla uniknięcia obowiązku zwrotu bonifikaty konieczne jest przeznaczenie na cele mieszkaniowe całości uzyskanych środków ze sprzedaży mieszkania. W przypadku przeznaczenia tylko części środków bonifikata będzie podlegała częściowemu zwrotowi.

Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu bonifikaty jeśli mieszkanie zostanie zbyte na rzecz osoby bliskiej. Jednakże jeśli osoba ta sprzeda nieruchomość przed upływem 5 lat od daty pierwotnego nabycia to wówczas ta osoba stanie przed koniecznością zwrotu bonifikaty.

Czy środki ze sprzedaży mieszkania mogą być przeznaczone na budowę domu jednorodzinnego?

Z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami nie wynika, żeby możliwe było przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkania na budowę domu jednorodzinnego. W orzecznictwie przyjmuje się natomiast, że jest to możliwe pod warunkiem, że dom zostanie wybudowany na działce zakupionej ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania. Tak więc jeżeli ktoś był właścicielem działki jeszcze przed sprzedażą mieszkania i przeznaczył na budowę na niej środki pochodzące z jego sprzedaży to będzie musiał zwrócić bonifikatę.

Czy środki ze sprzedaży mieszkania mogą być przeznaczone na przeprowadzenie remontu?

Jeśli nabycie mieszkania, które będziemy remontować, miało miejsce w ciągu 12 miesięcy od zbycia lokalu nabytego z bonifikatą to nie trzeba będzie ona podlegała zwrotowi. Inaczej będzie przedstawiała się sytuacja, jeśli mieszkanie stanowiło już wcześniej własność zbywającego. W takim przypadku bonifikata będzie podlegała zwrotowi zwrotu.

Czy środki ze sprzedaży mieszkania mogą być przeznaczone na spłatę kredytu?

Jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania lub domu jednorodzinnego to sprzedający będzie musiał zwrócić udzieloną bonifikatę.

Informacje zamieszczone na bogu zostały opracowane w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz orzecznictwo. Pomimo to proszę traktować je raczej w sposób poglądowy, a nie jako opinię prawną, ponieważ stan faktyczny w konkretnej sprawie może się różnić.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie