...

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Wielu naszych klientów nabyło mieszkanie w drodze dziedziczenia. Niektórzy z nich chcą je zatrzymać na własne potrzeby mieszkaniowe lub pod wynajem, natomiast inni noszą się z zamiarem jego sprzedaży. Jakich formalności należy dokonać, żeby móc zbyć taką nieruchomość? O tym można dowiedzieć się z dzisiejszego bloga.

Jakie formalności są wymagane do sprzedaży mieszkania nabytego w spadku?

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania jest teoretycznie możliwa już od momentu, w którym staliśmy się jego właścicielem, czyli już od śmierci spadkodawcy. Problem polega na tym, że okoliczności tej nie potrafimy jeszcze wtedy wykazać. Dlatego też należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można to zrobić udając się do notariusza, albo składając wniosek do sądu. Uzyskanie poświadczenia dziedziczenia u notariusza jest niewątpliwie szybszym sposobem potwierdzenia dziedziczenia. Nie zawsze będzie jednak to możliwe, z uwagi na konieczność stawienia się wszystkich spadkobierców. Wniosek do sądu może natomiast złożyć tylko jeden spośród nich.

Po uzyskaniu dokumentu poświadczającego dziedziczenie należy złożyć wniosek o wpis własności do księgi wieczystej. Nie jest to jednak warunek konieczny dla zbycia nieruchomość. Prawo własności można bowiem wykazać także w inny sposób a wpis w księdze wieczystej stwarza jedynie domniemanie istnienia tego prawa. Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy zgłosić to do spółdzielni.

W zależności od tego kto odziedziczy spadek może powstać obowiązek zapłaty podatku. Zwolnieni z niego będą tylko najbliżsi spadkodawcy, czyli m.in. dzieci, rodzeństwo i małżonkowie. Nie zwalnia ich to jednak z konieczności przesłania do urzędu skarbowego stosowanego zgłoszenia.

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia – jakie dokumenty są wymagane?

Chcąc sprzedać mieszkanie nabyte w drodze dziedziczenia trzeba przygotować odpowiednie dokumenty. Najważniejszym z nich jest postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez sąd lub poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Ważnym dokumentem jest także zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadków i darowizn, albo zaświadczenie o braku takiego obowiązku.

Jeśli przedmiotem dziedziczenia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy przedstawić zaświadczenie o prawie do lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową.

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia a podatek

Do końca 2019 r. jeżeli sprzedaż mieszkania nastąpiła w ciągu 5 lat od końca roku, w którym spadkobierca nabył nieruchomość, oznaczało to konieczność zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19%. Obecnie okres 5 lat dalej obowiązuje, ale jest liczony od daty pierwotnego jej nabycia przez spadkodawcę. Jeżeli zatem od pierwotnego nabycia nie minęło 5 lat to unikniemy zapłaty podatku, jeśli przeznaczymy uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe. Należy tego dokonać w terminie 3 lat od sprzedaży mieszkania.

Jak korzystnie sprzedać mieszkanie nabyte w drodze dziedziczenia?

Chcąc sprzedać nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia trzeba zadbać o to, żeby korzystnie się ona prezentowała. Konieczne jest określenie odpowiednie ceny i przygotowanie atrakcyjnego ogłoszenia. Jeżeli nie potrafimy tego zrobić samodzielnie warto jest udać się do specjalistów. Dzięki pomocy naszej warszawskiej agencji nieruchomości można szybko i korzystnie sprzedać taką nieruchomość bez odbierania licznych telefonów, czy wielokrotnego odbywania prezentacji.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie