Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia

Do naszego biura nieruchomości zgłaszają się osoby, które odziedziczyły mieszkanie, ale nie wiedzą jakich formalności należy dokonać zanim przystąpią do jego oferowania i sprzedaży. W dzisiejszym blogu chcemy odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić, ile to wszystko trwa i ile kosztuje? Zapraszamy do lektury!

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia jest możliwa po dokonaniu formalności poświadczających, że spadkobierca jest jego właścicielem. Można tego dokonać na dwa sposoby.

Stwierdzenie nabycia spadku przez sąd

Pierwszym sposobem jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Żeby tego dokonać konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycie spadku do sądu ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Jeżeli spadkodawca sporządził testament do wniosku  o stwierdzenie nabycia spadku należy dołączyć aktu zgonu spadkodawcy wraz z testamentem. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu do wniosku dołącza się akt zgonu spadkodawcy oraz akty urodzenia osób dziedziczących z mocy ustawy. Jeżeli jednym ze spadkobierców jest małżonek spadkodawcy do wniosku załącza się dodatkowo akt małżeństwa. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Poświadczenie dziedziczenia przez notariusza

Drugim sposobem jest poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Do jego uzyskania potrzebne są takie same dokumenty jak do złożenia wniosku do sądu. Za poświadczenie dziedziczenia należy zapłacić taksę notarialną w wysokości 50 zł oraz dodatkowo 100 zł za sporządzenie protokołu dziedziczenia. Do taksy notarialnej należy jeszcze doliczyć podatek VAT oraz koszty sporządzenia wypisów.

Najszybszym sposobem na załatwienie formalności spadkowych jest poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Jeżeli spadkobiercom uda się zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty notariusz może wystawić takie poświadczenie właściwie „od ręki”. Postępowanie sądowe będzie trwać znacznie dłużej, nawet klika lub kilkanaście miesięcy. W tym spadkobiercy czasie nie będą mogli rozporządzać odziedziczonym mieszkaniem.

Załatwienie formalności spadkowych przez poświadczenie dziedziczenia przez notariusza nie zawsze będzie możliwe. W bardziej skomplikowanych sprawach spadkowych konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego przed sądem.

Do naszego biura nieruchomości w dzielnicy Wola zgłaszają się najczęściej osoby zainteresowane sprzedażą mieszkania w tej właśnie dzielnicy, ponieważ mieszka tu wiele osób starszych. Dużo mieszkań jest więc nabywanych w drodze dziedziczenia. Nie oznacza to oczywiście, że problemy takie nie występują w innych dzielnicach. Osoby zainteresowane sprzedażą mieszkania nabytego do dziedziczenia zachęcamy zatem do kontaktu.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie