...

Sprzedaż nieruchomości a podatek od spadków i darowizn

Sprzedaż nieruchomości a podatek od spadków i darowizn

Sporządzając umowę sprzedaży notariusz wymaga przedstawienia od właściciela szeregu dokumentów. W przypadku nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny należy do nich zaświadczenie z urzędu skarbowego, że zapłacono taki podatek albo, że nie ma takiego obowiązku. Co zatem dzieje się w sytuacji, jeśli właściciel nie jest w stanie okazać takiego dokumentu? Czy blokuje to przeprowadzenie transakcji? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Nabycie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny

Jednym z najczęstszych sposobów nabycia nieruchomości jest spadek, rzadziej darowizna. Przeważnie dziedziczenie lub obdarowanie ma miejsce pomiędzy osobami najbliższym. Należą do nich małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Nie powstaje wówczas obowiązek zapłaty podatku od spadku i darowizn. Konieczne jest jedynie złożenie do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy deklaracji SD. Jeżeli umowa darowizny zostanie dokonana w formie aktu notarialnego to deklaracja taka jest składana przez notariusza. W razie zamiaru sprzedaży nieruchomości konieczne jest uzyskanie od organu administracji skarbowej zaświadczenia, że nie ma obowiązku zapłaty podatku i przedłożenie go notariuszowi. Inaczej wyglada sytuacja, jeśli dziedziczenie lub obdarowanie dokonywane jest między osobami nie należącymi do kręgu najbliższych krewnych spadkodawcy lub darczyńcy. W takim przypadku powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Czy można sprzedać nieruchomość w razie nieuiszczenia podatku?

Nieuiszczenie podatku od spadków i darowizn powoduje, że nieruchomość można sprzedać tylko za zgodą naczelnika urzędu skarbowego, chyba że zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Nawet w takim przypadku należy okazać notariuszowi zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, które będzie potwierdziło jego wygaśnięcie.

Co zatem powinna zrobić osoba, która odziedziczyła lub uzyskała w darowiźnie nieruchomość i chciałaby ją sprzedać, ale nie stać jej na uiszczenie podatku? Sposobów na wybrnięcie z takiej sytuacji jest kilka. Można udać się do banku i zaciągnąć kredyt, z którego będzie następnie zapłacony podatek. Można też oczywiście spróbować pożyczyć pieniądze od rodziny. Rozwiązaniem, które jest najczęściej stosowane i doradzane przez nasze biuro nieruchomości w Warszawie jest podzielenie transakcji na dwa etapy. W pierwszym zawierana jest umowa przedwstępna, na podstawie której nabywca przekazuje sprzedającemu określoną kwotę pieniężną tytułem zaliczki lub zadatku. Zostaje ona  następnie przekazana przez właściciela na konto urzędu skarbowego. Dzięki temu będzie on mógł uzyskać odpowiednie zaświadczenie i co za tym idzie zawrzeć umowę przenoszącą własność. Zwykle czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi kilka dni.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie