...

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Co jakiś czas zgłaszają się do naszego biura nieruchomości właściciele nieruchomości, którzy chcieliby dokonać sprzedaży, ale nie mogą osobiście uczestniczyć w transakcji. Najczęściej są to osoby zamieszkałe poza Polską. Czasami także osoby, które z uwagi stan zdrowia lub wiek nie mogą przystąpić do aktu notarialnego.

Na początek dobra wiadomość – dokonanie sprzedaży nieruchomości nie wymaga osobistego stawiennictwa właściciela. Wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa osobie, która będzie zastępować sprzedającego przy podpisaniu aktu notarialnego. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, tak samo jak umowa sprzedaży, powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Czy taka transakcja jest bezpieczna?

Sprzedaż mieszkania przez pełnomocnika może się wiązać z ryzykiem prawnym dla kupującego. Dlatego też nasi warszawscy pośrednicy nieruchomości rekomendują, żeby w miarę możliwości transakcje takie były dokonywane osobiście przez właściciela.

Pełnomocnictwo może bowiem wygasnąć wskutek zaistnienia zdarzeń prawnych, o których kupujący wcale nie musi wiedzieć. Zdarzeniami powodującymi wygaśnięcie pełnomocnictwa są w szczególności śmierć mocodawcy lub odwołanie pełnomocnictwa. Dlatego też jeśli od udzielenia pełnomocnictwa upłynął dłuższy okres czasu zasadne jest podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo transakcji.

Jak zminimalizować ryzyko?

Jeśli od udzielenia pełnomocnictwa upłynął dłuższy okres czasu zasadne jest uzyskanie potwierdzenia, że nie zaistniały zdarzenia skutkujące wygaśnięciem pełnomocnictwa. Właściciel nieruchomości powinien zatem złożyć oświadczenie, że żyje oraz, że pełnomocnictwa nie odwołał.

Jeżeli właściciel zamieszkuje w Polsce wystarczające jest złożenie takiego oświadczenia przed notariuszem miejsca swojego zamieszkania. Jeżeli natomiast zamieszkuje za granicą zasadne jest udanie się przez niego do polskiego urzędu konsularnego w celu poświadczenia podpisu przez konsula. Urzędy konsularne wydają takie poświadczenia od ręki, chociaż wymagają najczęściej wcześniejszego umówienia wizyty.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie