...

Sytuacja na rynku najmu w Warszawie w 2022 r.

Sytuacja na rynku najmu w Warszawie w 2022 r.

Koniec roku oznacza, że przychodzi czas na podsumowania. Zanim przejdziemy do omówienia uwarunkowań na rynku sprzedaży nieruchomości chcielibyśmy przyjrzeć się realiom na rynku najmu i zastanowić się nad możliwym rozwojem sytuacji w nadchodzących miesiącach.

Najem mieszkania w Warszawie – wzrost czynszów

W mijającym roku w Warszawie doszło do skokowego wzrostu popytu na mieszkania na wynajem. Zaowocowało to oczywiście bardzo szybkim wzrostem czynszów. Taka sytuacja cechowała nie tylko stolicę, ale także całą aglomerację i wszystkie duże miasta. To jak kształtowały się stawki średnie stawki czynszów w stolicy w październiku 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, przedstawia poniższa tabela.

Sytuacja na rynku najmu w Warszawie w 2022 r.

Najem mieszkania w Warszawie – co spowodowało wzrost czynszów?

Warszawa jest stolicą Polski oraz najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i akademickim. Nic zatem dziwnego, że przyciąga wiele osób, które upatrują tu swoich szans na lepsze życie. Ma to oczywiście wpływ na sytuację na rynku najmu. Mimo dużych postępów jakie zostały poczynione w ostatnich latach, boryka się ona w dalszym ciągu z olbrzymim niedoborem mieszkań.

Oprócz czynników strukturalnych, czyli oddziałujących w dłuższym czasie, w mijającym roku mieliśmy do czynienia z czynnikami o charakterze koniunkturalnym. Pierwszym była oczywiście wojna na Ukrainie, która spowodowała masowy napływ uchodźców z tego kraju a także z sąsiedniej Białorusi. Masowa migracja obywateli tego drugiego kraju  wynikała z obawy, że zostanie on wciągnięty w wojnę. Po części była także  skutkiem nałożenia sankcji gospodarczych na tamtejszej firmy za wspieranie Rosji. Spowodowało to masową relokację przedsiębiorców. Zwłaszcza świadczących usługi w branży IT dla odbiorców ze Stanów Zjednoczonych. Efektem  tego zjawiska był przyjazd do Polski kilkudziesięciu tysięcy obywateli tego kraju. Nie bez znaczenia było zaostrzenie polityki pieniężnej, co skutkowało utratą zdolności kredytowej. Kolejnym było odejście od obostrzeń pandemicznych. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom praca zdalna nie upowszechniła się w aż tak dużym stopniu. Wielu pracowników nie wyprowadziło się na stałe ze stolicy.

Najem mieszkania w Warszawie – co dalej z czynszami?

Po wzrostach czynszów najmu, jakie miały miejsce na wiosnę i w lecie 2022 r. jesienią rynek zaczął wchodzić w fazę stabilizację. Mieszkań na rynku zaczęło przybywać, zaś ceny ustabilizowały się, a nawet zaczęły wykazywać niewielką tendencję spadkową. Wpływa na to także rekordowa liczba mieszkań jaka jest co roku oddawana do użytku. W skali całego kraju jest to około 200 tys. mieszkań rocznie, a więc prawie dwukrotnie więcej, niż 10 lat temu. Osoby, które przeprowadzają się do oddawanych lokali zwalniają te dotychczas wynajmowane, które trafiają ponownie na rynek wynajmu. Biorąc pod uwagę, że oczekiwane jest spowolnienie gospodarcze trudno będzie liczyć na wzrost popytu na najem.

Trudno raczej oczekiwać kontynuacji dotychczasowego tempa wzrostu w nadchodzących miesiącach. Sytuacja, w której czynsze rosną przez klika lat w szybszym tempie niż płace jest  w dłuższym horyzoncie niemożliwa do utrzymania. Dlatego musi dojść do stabilizacji a nawet do korekty. Na podstawie dokonywanych przez nasze warszawskie biuro nieruchomości obserwacji możemy zatem pokusić się o tezę, że nadchodzący rok 2023 będzie czasem stabilizacji a może nawet niewielkiego spadku. Z uwagi na wysoką inflację skala przewidywanej korekty nie powinna być jednak większa niż 5%.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie