...

Blog

czyli wieści ze świata nieruchomości

Jak będzie wyglądał w przyszłości rynek mieszkaniowy w Warszawie?

Jak będzie wyglądał w przyszłości rynek mieszkaniowy w Warszawie?

Demografowie wieszczą nadchodzącą katastrofę demograficzną. Czy zatem warto jest inwestować w nieruchomości w horyzoncie długoterminowym? Czy za 30 lat w nowobudowanych mieszkaniach nie będzie miał kto mieszkać? Czy ceny mieszkań w Warszawie mogą drastycznie spaść? Tak jak wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę wszelkie prognozowanie przyszłości jest zadaniem wielce ryzykownym, ponieważ może zaistnieć się zbyt wiele czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Niemniej postępujący kryzys demograficzny jest faktem. Ze statystyk wynika, […]

Czytaj dalej

Porównaj

Wyszukiwanie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.