Transakcje wiązane na rynku nieruchomości

Transakcje wiązane na rynku nieruchomości

Często zgłaszają się do nas osoby poszukujące mieszkania, które chciałyby sfinansować zakup środkami uzyskanymi ze sprzedaży dotychczasowego lokalu mieszkalnego. Czy dokonanie takich transakcji jest możliwe i bezpieczne dla stron? Jak można zabezpieczyć ich interesy?

Oczekiwania stron transakcji wiązanych

Transakcje wiązane nie należą do najłatwiejszych, ponieważ uczestniczą w nich co najmniej trzy podmioty – osoba zainteresowana zakupem mieszkania zajmowanego przez zbywcę, osoba zainteresowana zbyciem mieszkania i zakupem nowego oraz osoba sprzedająca mieszkanie, którym zainteresowany jest zbywca.  Podmioty te mają  z założenia sprzeczne interesy. Osoba kupująca mieszkanie należące do zbywcy jest zainteresowana, żeby mogła po przekazaniu pieniędzy wejść jak najszybciej w posiadanie nowo zakupionej nieruchomości. Interes zbywcy polega na jak najszybszym uzyskaniu środków ze sprzedaży przy jednoczesnym odłożeniu przekazania mieszkania. Właściciel mieszkania, które chciałby nabyć zbywca, ma interes w jak najszybszym dokonaniu sprzedaży. Podmiotów uczestniczących w takiej transakcji może być jeszcze więcej, gdy co najmniej jedno z mieszkań należy do kilku współwłaścicieli.  Zadaniem biura nieruchomości jest takie skoordynować obie transakcje, żeby pogodzić wszystkie interesy.

Zbywca dysponuje środkami na wpłatę zadatku

Pole manewru uzależnione jest najczęściej od możliwości finansowych zbywającego. Jeżeli zbywający dysponuje środkami na wpłatę zadatku na zakup nowego mieszkania możliwe będzie zawarcie umowy przedwstępnej jeszcze przed sprzedażą należącego dotychczasowego lokalu mieszkalnego. Możliwe jest określenie w umowie przedwstępnej stosunkowo długiego terminu zwarcia umowy przyrzeczonej, który pozwala zbywcy na stosunkowo korzystne dokonanie sprzedaży. Sprzedający godzi się z reguły na takie rozwiązanie, ponieważ ma już kupca na swoją nieruchomość zaś przyszła umowa sprzedaży została zabezpieczona zadatkiem.

Zbywca nie posiada środków na wpłatę zadatku

Inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli zbywca nie dysponuje środkami na wpłacenie zadatku. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej w przypadku osób starszych, które mają problem z utrzymywaniem dużego mieszkania oraz osób zadłużonych, które nie posiadają środków finansowych, ale mają możliwość przeniesienia się do mniejszego mieszkania i spłaty długów za uzyskaną różnicę. W takim przypadku transakcja wiązana rozpoczyna się od wystawienia mieszkania zbywającego na sprzedaż. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedza zawarcia umowy przedwstępnej, na podstawie której zbywający otrzymuje zadatek pozwalający na rozpoczęcie poszukiwań nowego mieszkania. Po znalezieniu nowego mieszkania kwota zadatku przeznaczana jest jako zadatek przy podpisaniu umowy przedwstępnej na zakup nowego mieszkania. Zawarcie takiej umowy pozwala na przystąpienie do umowy sprzedaży mieszkania. Konieczne jest, żeby przekazanie mieszkania nastąpiło po upływie jakiegoś czasu, który pozwoli zbywcy na sfinalizowanie sprzedaży nowego mieszkania i przeprowadzkę. Prowadzenie takich transakcji powinno być przeprowadzone przy udziale naszej profesjonalnej agencji nieruchomości, ponieważ posiada ona doświadczenie, które pozwala na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie obu transakcji.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie