Ubezpieczenie OC najemcy – czy warto?

Ubezpieczenie OC najemcy – czy warto?

Wynajmując nieruchomość powierzamy obcej osobie najcenniejszy składnik naszego majątku. Nie zakładamy oczywiście, że najemca ma złe intencje, ale każdemu może zdarzyć się nieumyślnie wyrządzić jakąś szkodę. Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest wprowadzenie do umowy najmu obowiązku uiszczenia kaucji, która będzie podlegała zwrotowi po jej zakończeniu. Co jednak zrobić jeśli jej wysokość okaże się niewystarczająca?

Jaka jest zwyczajowa wysokość kaucji?

Na warszawskim rynku nieruchomości jest zwyczajowo przyjęte, że wysokość kaucji, jaką pobiera właściciel od najemcy, wynosi równowartość jednomiesięcznego czynszu.

Problem pojawia się w przypadku ekskluzywnych nieruchomości. Koszt wykończenia i wyposażenia takich mieszkań i domów wynosi nierzadko nawet kilkaset tysięcy złotych. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu, a więc kilku lub co najwyżej kilkunastu tysięcy, nie będzie zatem stanowiła  dla wynajmującego żadnego realnego zabezpieczenia. Co zatem można zrobić? Właściciele oczekują najczęściej, że najemca zgodzi się na uiszczenie wyższej kaucji, niż jest to zwyczajowo przyjęte. Domagają się, żeby biuro nieruchomości w Warszawie oferowało nieruchomość informując o konieczności uiszczenia zabezpieczenia w wysokości dwu a nawet trzykrotności miesięcznego czynszu. Czy jest to dobre rozwiązanie? Naszym zdaniem nie. Potencjalni najemcy rzadko bowiem godzą się na takie warunki. Głośno argumentują, że nie chcą blokować na długi czas znacznych środków finansowych, a nieco ciszej dodają, że obawiają się, że po zakończeniu umowy wynajmujący pod byle pretekstem nie odda im kaucji. Takie nieruchomości są więc najczęściej długo nie wynajmowane, zaś nawet jeśli w końcu znajdzie się najemca to kaucja i tak nie będzie stanowiła całkowitego zabezpieczenia interesów właściciela, ponieważ będzie ona wciąż znacznie niższa od wartości wykończenia i wyposażenia.

Czy istnieje zatem sposób, żeby w pełni zabezpieczyć interes właściciela a jednocześnie nie obciążać najemcy kaucją, która przekracza zwyczajowo przyjętą wysokość? Profesjonalne biuro nieruchomości w Warszawie musi oczywiście znaleźć takie rozwiązanie, które pogodzi interesy obu stron i doprowadzić do zawarcia umowy. Tym co zazwyczaj sugerujemy jest poprzestanie przez właściciela na jednomiesięcznej kaucji i wprowadzenie obowiązku wykupienia przez najemcę ubezpieczenia OC.

Czym jest ubezpieczenie OC najemcy?

Polisa OC najemcy ochroni go przed koniecznością pokrycia z własnych środków szkód wyrządzonych w mieszkaniu, które mogą powstać wskutek przypadkowych zniszczeń. Dla wynajmującego stanowi natomiast zabezpieczenie, że w razie wyrządzenia przez najemców szkody otrzyma on odszkodowanie, które zrekompensuje wysokość poniesionej straty. Zakres przedmiotowy takiego ubezpieczenia może obejmować zniszczenia w ruchomościach, które znajdują się na wyposażeniu nieruchomości (meble, sprzęt RTV AGD, armatura) oraz jej stałych elementów (zabudowa kuchenna i łazienkowa, szafy wnękowe, ściany). Zakres podmiotowy może natomiast obejmować szkody spowodowane przez samego najemcę, jak również przez osoby trzecie, a więc przez jego potomstwo, gości, osoby zajmujące się sprzątaniem, czy opieką nad dziećmi.

Jakie korzyści płyną z posiadania polisy OC najemcy?

Korzyścią z ubezpieczenia OC najemcy jest przede wszystkim jego niski koszt w stosunku do wysokości sumy udzielonej ochrony. Przykładowo w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, które wyszukaliśmy za pomocą wyszukiwarki Google, polisa z sumą ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł kosztowała jedynie 48 zł. Dodatkową korzyścią jest także to, że nie jest ona przypisana do mieszkania, lecz podąża za najemcą. Oznacza to, że jeśli najemca przeprowadził się do innego lokalu, zaś okres obowiązywania polisy jeszcze nie upłynął, to będzie ona obejmowała także szkody, jakie mogą powstać w nowym mieszkaniu.

Czy zawarcie polisy OC najemcy oznacza, że można zrezygnować z kaucji?

Polisa zapewnia szeroką ochronę interesów wynajmującego, aczkolwiek nie oznacza to, że można całkowicie zrezygnować ze stosowania kaucji. Zawsze istnieje bowiem ryzyko, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku zniszczeń spowodowanych umyślnie, jak również, gdy najemca był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ubezpieczyciel może także nie uznać wszystkich wyrządzonych szkód lub wycenić je na niższą kwotę, niż będą wynosiły rzeczywiste koszty naprawy. Polisa może także przewidywać udział własny najemcy w szkodzie. Przystępując do wyboru polisy warto jest zatem zapoznać się dokładnie ze szczegółowymi warunkami takiego ubezpieczenia. Biorąc pod uwagę różne okoliczności warto jest zatem mieć możliwość skorzystania z dodatkowego zabezpieczenia jakim jest kaucja.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie