Umowa przedwstępna notarialna a umowa cywilnoprawna – czym się różnią?

Umowa przedwstępna notarialna a umowa cywilnoprawna – czym się różnią?

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości nie zawsze mają możliwość niezwłocznego sfinalizowania transakcji. Najczęściej, żeby zagwarantować sobie zawarcie umowy sprzedaży strony zawierają umowę przedwstępną. Umowa przedwstępna może zostać zawarta zarówno w formie aktu notarialnego, jak i w zwykłej formie pisemnej.

Umowa przedwstępna jest zawierana najczęściej, gdy nieruchomość nabywana jest na kredyt co wiąże się z oczekiwaniem na decyzję kredytową. Umowa przedwstępna może zostać zawarta także z innych przyczyn. Ma to miejsce w przypadku transakcji wiązanych, gdy środki na nabycie nieruchomości mają pochodzić ze sprzedaży nieruchomości należącej do kupującego. Umowa przedwstępna notarialna i umowa cywilnoprawna (jak potocznie nazywa się umowę zawieraną w formie pisemnej) – pełnią tę samą funkcję – zabezpieczają interesy stron w przypadku odmowy przystąpienia przez drugą stronę do umowy sprzedaży. Skutki nieprzystąpienia do umowy sprzedaży są różne w zależności od formy w jakiej została zawarta umowa przedwstępna.

Umowa przedwstępna notarialna

Umowa przedwstępna notarialna jest zawierana w kancelarii notarialnej. Opłaty z tytułu podpisania aktu notarialnego obciążają kupującego, ponieważ umowa przedwstępna notarialna chroni przede wszystkim jego interes. Jeżeli sprzedający nie przystąpi do umowy sprzedaży kupujący może wystąpić do sądu z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży przez sąd. Orzeczenie sądu zastępuje wówczas oświadczenie sprzedającego w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży. Możliwości wystąpienia do sądu z roszczeniem o zawarcie umowy sprzedaży przysługuje także sprzedającemu. W praktyce rzadko zdarzają się sytuacje, żeby sprzedający dochodził zawarcia umowy przed sądem.

Umowa przedwstępna cywilnoprawna

Umowę przedwstępną cywilnoprawną zawieramy w naszym biurze nieruchomości. Z tytułu zawarcia takiej umowy strony nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów. Umowa przedwstępna cywilnoprawna pozwala tylko na dochodzeni od drugiej strony odszkodowania z tytułu nieprzystąpienia przez drugą stronę do umowy sprzedaży. Takie odszkodowanie może być dochodzone tylko w granicach tzw. ujemnego interesu umownego. W praktyce są to szkody niewielkie i trudne do udowodnienia. Dlatego do umowy przedwstępnej wprowadza się zwykle dodatkowe postanowienia zabezpieczające interes stron, takie jak zaliczka, zadatek lub kara umowna.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie