...

Wpływ epidemi COVID-19 na rynek mieszkań w Warszawie cz. II

Wpływ epidemi COVID-19 na rynek mieszkań w Warszawie cz. II

Niedawno poruszaliśmy temat wpływu pandemii COVID-19 na warszawski rynek nieruchomości. Opierając się na prognozach Komisji Europejskiej założyliśmy, że kryzys gospodarczy będzie trwał w Polsce stosunkowo krótko i będzie stosunkowo płytki. Opierając się na trendach długoterminowych nasze biuro nieruchomości zakłada, że warto jest zacząć poszukiwać nieruchomości. Należy być rozważnym, ponieważ nie każda nieruchomość posiada potencjał wzrostu, zaś zakup niektórych może być w krótkiej perspektywie nieopłacalny.

Jaką strategię należy przyjąć

Możliwy jest oczywiście wariantu pesymistyczny, zakładający, że kryzys będzie trwał długo i będzie głęboki. Jeśli przyjmiemy taki wariant to sensową strategią będzie powstrzymywanie się zakupem nieruchomości nawet przez klika najbliższych lat. Przyjęcie pesymistycznej strategii nie wydaje się być racjonalne. Prognozy gospodarcze w perspektywie średnioterminowej przedstawiają się optymistycznie. Jak pisaliśmy w poprzednim artykule Komisja Europejska prognozuje, że spadek PKB w Polsce 2020 r. wyniesie 4,3 proc., zaś w 2021 r. gospodarka urośnie o 4,1 proc. Takie same prognozy przedstawia Ministerstwo Finansów. Jeszcze bardziej optymistyczne prognozy przedstawia agencja ratingowa Moody`s, według której spadek PKB w Polsce w 2020 r. wyniesie jedynie 2 proc. a w 2021 r. polska gospodarka ma urosnąć o 4,1 proc. Jeśli prognozy te się potwierdzą to kryzys gospodarczy nie wywrze większego wpływu na rynek nieruchomości. Obserwując rynek nieruchomości nasze biuro nieruchomości odnotowuje, że spadek cen mieszkań już nastąpił, chociaż nie jest za bardzo zauważalny w cenach ofertowych. Sprzedający mieszkania stali się natomiast bardziej otwarci na negocjacje cen.

Perspektywy warszawskiego rynku nieruchomości

Warszawski rynek nieruchomości w dłuższym okresie czasu będzie się rozwijał. Warszawa przyciąga i będzie przyciągać ludzi z całej Polski, którzy będą w niej wynajmować i kupować mieszkania. W dłuższym okresie czasu zakup mieszkania w Warszawie będzie niewątpliwie dobrą inwestycją. Inaczej może przedstawiać się sytuacja w horyzoncie krótko- i średnioterminowym. Chociaż nie zakładamy, żeby kryzys gospodarczy był szczególnie głęboki, to niewątpliwe zakup nieruchomości powinien być dokonany w sposób przemyślany.

Czym należy kierować się poszukując nieruchomości

Łatwo jest nabyć nieruchomość, której wartość w perspektywie najbliższych lat pozostanie na tym samym poziomie albo ulegnie obniżeniu. Czym zatem należy się kierować poszukując nieruchomości? Jeżeli mamy sprecyzowane wymagania odnośnie wielkości i standardu poszukiwanej nieruchomości to przede wszystkim lokalizacją. Niektóre lokalizacje w krótko- i średnioterminowej perspektywie mogą pozostać nieatrakcyjne. O atrakcyjności lokalizacji decydują: moda na zamieszkanie w określonej lokalizacji, kurcząca się ilość wolnej przestrzeni w najbliższym sąsiedztwie oraz skomunikowanie z centrum Warszawy i innymi atrakcyjnymi dzielnicami.

Jaka lokalizacja posiada potencjał wzrostu cen nieruchomości

Moda na zamieszkanie w określonej lokalizacji w połączeniu z szybkim zabudowywaniem ostatnich wolnych parceli spowoduje, że w stosunkowo krótkim czasie spadnie w niej ilość dostępnych mieszkań. Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego ceny mieszkań w Śródmieściu, na Saskiej Kępie, na starym Żoliborzu, czy Dolnym Mokotowie są takie wysokie? Odpowiedź jest prosta: wymienione lokalizacje uważane są za najbardziej prestiżowe a jednocześnie brakuje w nich wolnych działek pod inwestycje. Podaż nieruchomości w takich prestiżowych lokalizacjach jest ograniczona. Dokonanie korzystnego zakupu polega zatem na nabyciu mieszkania w lokalizacji, która jest uważana lub będzie uważana za bardzo prestiżową z perspektywą gwałtownego spadku podaży. Dogodne połączenie ze Śródmieściem lub innymi dzielnicami, zwłaszcza takimi, w których znajdują się atrakcyjne miejsca pracy, powoduje, że dana lokalizacja jest uważana za atrakcyjną. W interesie kupującego jest nabycie mieszkania w lokalizacji, której skomunikowanie z  innymi dzielnicami obecnie nie jest najlepsze, ale ma się poprawić ze względu na realizowane inwestycje. Zbyt proste byłoby ograniczanie się do mieszkań położonych wzdłuż budowanych linii metra. Ceny takich mieszkań zdążyły już urosnąć. Należy brać pod uwagę także inne inwestycje infrastrukturalne, np. kolejowe i drogowe. Przykłady atrakcyjnych lokalizacji będą wskazywane przez nasze biuro nieruchomości Warszawa – Ursynów w następnych artykułach.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie