...

Wpływ epidemi COVID-19 na rynek mieszkań w Warszawie cz. II

Wpływ epidemi COVID-19 na rynek mieszkań w Warszawie cz. II

Niedawno poruszaliśmy temat wpływu pandemii COVID-19 na warszawski rynek nieruchomości. Opierając się na prognozach Komisji Europejskiej założyliśmy, że kryzys gospodarczy będzie trwał w Polsce stosunkowo krótko i będzie stosunkowo płytki. Opierając się na trendach długoterminowych nasze biuro nieruchomości zakłada, że warto jest zacząć poszukiwać nieruchomości. Należy być rozważnym, ponieważ nie każda nieruchomość posiada potencjał wzrostu, zaś zakup niektórych może być w krótkiej perspektywie nieopłacalny.

Jaką strategię należy przyjąć

Możliwy jest oczywiście wariantu pesymistyczny, zakładający, że kryzys będzie trwał długo i będzie głęboki. Jeśli przyjmiemy taki wariant to sensową strategią będzie powstrzymywanie się zakupem nieruchomości nawet przez klika najbliższych lat. Przyjęcie pesymistycznej strategii nie wydaje się być racjonalne. Prognozy gospodarcze w perspektywie średnioterminowej przedstawiają się optymistycznie. Komisja Europejska prognozuje, że spadek PKB w Polsce 2020 r. wyniesie 4,3 proc., zaś w 2021 r. gospodarka urośnie o 4,1 proc. Takie same prognozy przedstawia Ministerstwo Finansów. Bardziej optymistyczne prognozy przedstawia agencja ratingowa Moody`s. Przewiduje ona, że spadek PKB w 2020 r. wyniesie 2 proc. a w 2021 r. polska gospodarka urośnie o 4,1 proc. Jeśli prognozy te się sprawdzą to kryzys gospodarczy nie wywrze większego wpływu na rynek nieruchomości. Spadek cen mieszkań w dużym stopniu już nastąpił, chociaż nie jest za bardzo zauważalny w cenach ofertowych. Sprzedający mieszkania stali się natomiast bardziej otwarci na negocjacje cen.

Perspektywy warszawskiego rynku nieruchomości

Warszawski rynek nieruchomości w dłuższym okresie czasu będzie się rozwijał. Warszawa przyciąga i będzie przyciągać ludzi z całej Polski, którzy będą w niej wynajmować i kupować mieszkania. W dłuższym okresie czasu zakup mieszkania w Warszawie będzie niewątpliwie dobrą inwestycją. Inaczej może przedstawiać się sytuacja w horyzoncie krótko- i średnioterminowym. Chociaż nie zakładamy, żeby kryzys gospodarczy był szczególnie głęboki, to niewątpliwe zakup nieruchomości powinien być dokonany w sposób przemyślany.

Czym należy kierować się poszukując nieruchomości

Łatwo jest nabyć nieruchomość, której wartość w perspektywie najbliższych lat pozostanie na tym samym poziomie albo ulegnie obniżeniu. Czym zatem należy się kierować poszukując nieruchomości? Jeżeli mamy sprecyzowane wymagania odnośnie wielkości i standardu poszukiwanej nieruchomości to przede wszystkim lokalizacją. Niektóre lokalizacje w krótko- i średnioterminowej perspektywie mogą pozostać nieatrakcyjne. O atrakcyjności lokalizacji decydują: moda określoną lokalizację, brak wolnej przestrzeni w sąsiedztwie oraz skomunikowanie z centrum Warszawy.

Jaka lokalizacja posiada potencjał wzrostu cen nieruchomości

Moda na określone lokalizacje w połączeniu z szybkim zabudowywaniem wolnych parceli spowoduje, że w spadnie w nich ilość dostępnych mieszkań. Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego ceny mieszkań na Śródmieściu, Saskiej Kępie, Żoliborzu, czy Dolnym Mokotowie są takie wysokie? Odpowiedź jest prosta: wymienione lokalizacje uważane są za najbardziej prestiżowe a jednocześnie brakuje tam wolnych działek pod inwestycje. Podaż nieruchomości w takich prestiżowych lokalizacjach jest ograniczona. Dokonanie korzystnej inwestycji polega na nabyciu mieszkania w takiej lokalizacji, która dopiero staje się atrakcyjna. przesądza on tym m.in. dogodne połączenie ze Śródmieściem lub dzielnicami, w których znajdują się miejsca pracy. Zbyt proste byłoby ograniczanie się jedynie do nieruchomości położonych wzdłuż budowanych linii metra. Ceny takich mieszkań zdążyły już bowiem urosnąć. Należy brać pod uwagę także inne inwestycje infrastrukturalne, np. kolejowe i drogowe. Nasze biuro nieruchomości Warszawa – Ursynów będzie je wskazywało w następnych artykułach.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie