Wynajem mieszkań cudzoziemcom

Wynajem mieszkań cudzoziemcom

Sytuacja na rynku najmu jest obecnie dość trudna, zaś wielu potencjalnych najemców to obcokrajowcy. W dzisiejszym blogu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy wynajęcie mieszkania obywatelowi innego państwa wiąże się z ryzykiem, a jeśli tak to co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć interes właściciela?

Pomijając konieczność przetłumaczenia umowy to wynajmowanie mieszkań na rzecz obcokrajowców nie różni się od wynajmu dla Polaków. Żeby dochować formalności trzeba przygotować umowę a następnie dokonać przekazania mieszkania. Trzeba wszakże pamiętać, że każdy najemca, niezależnie od narodowości, podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta ogranicza możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy oraz chroni lokatora przed eksmisją.

Czy można zawrzeć z cudzoziemcem umowę najmu okazjonalnego?

Sposobem na zabezpieczenie właściciela jest umowa najmu okazjonalnego. Różni się ona od zwykłego najmu głównie tym, że można łatwiej eksmitować niechcianego lokatora. Przy zawieraniu umowy najemca zobowiązany jest oświadczyć, że przysługuje mu tytuł prawny do innej nieruchomości, albo przedstawić oświadczenie innej osoby, że przyjmie go ona do siebie po ustaniu najmu. Najem okazjonalny może zostać zawarty zarówno z obywatelem polskim i z cudzoziemcem. Przynajmniej w teorii. W praktyce rzadko zdarza się, żeby cudzoziemiec posiadał w Polsce inną nieruchomość, albo pozostawał z kimś w tak bliskiej relacji, żeby osoba ta chciała go przyjąć pod swój dach.

Jeśli nie najem okazjonalny to co?

Jeśli nie można zawrzeć z cudzoziemcem najmu okazjonalnego to rozwiązaniem umożliwiającym ochronę wynajmującego jest najem instytucjonalny. Jest to umowa podobna do najmu okazjonalnego. Różni się ona przede wszystkim tym, że nie trzeba do niej przedstawiać oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości. Mimo nieprzedstawienia takiego oświadczenia komornik może wyeksmitować niechcianego lokatora. W umowie najmu instytucjonalnego po stronie wynajmującego może występować tylko podmiot prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie wynajmowania mieszkań. Nie jest to zatem rozwiązanie dedykowane dla właściciela jednej nieruchomości, ponieważ koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą okazać się zbyt wysokie wobec dochodów z wynajmu.

Innym rozwiązaniem, które zwiększa ochronę właściciela jest wynajęcie mieszkania podmiotowi zatrudniającemu obcokrajowca. Choć wśród prawników toczy się spór, czy w takiej sytuacji najemca podlega ochronie jako lokator, to i tak może to znacząco zabezpieczać wynajmującego. Stroną umowy będzie wówczas nie pracownik, ale podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli jest to duża korporacja to będzie ona niewątpliwie bardziej wypłacalna od osoby, która nie ma w Polsce majątku i może za jakiś czas pracować za granicą.

Biuro nieruchomości COSMOPOLITAN – zapoznaj się z naszą kompletną ofertą nieruchomości na sprzedaż.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie