...

Wynajem mieszkań cudzoziemcom

Wynajem mieszkań cudzoziemcom

Sytuacja na rynku najmu jest obecnie dość trudna, zaś wielu potencjalnych najemców to obcokrajowcy. W dzisiejszym blogu chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy wynajęcie mieszkania obywatelowi innego państwa wiąże się z ryzykiem, a jeśli tak to co trzeba zrobić, żeby zabezpieczyć interes właściciela?

Pomijając konieczność przetłumaczenia umowy to wynajmowanie mieszkań na rzecz obcokrajowców nie różni się od wynajmu dla Polaków. Żeby dochować formalności trzeba przygotować umowę a następnie dokonać przekazania mieszkania. Trzeba wszakże pamiętać, że każdy najemca, niezależnie od narodowości, podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta ogranicza możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy oraz chroni lokatora przed eksmisją.

Czy można zawrzeć z cudzoziemcem umowę najmu okazjonalnego?

Sposobem na zabezpieczenie właściciela jest umowa najmu okazjonalnego. Różni się ona od zwykłego najmu głównie tym, że można łatwiej eksmitować niechcianego lokatora. Przy zawieraniu umowy najemca zobowiązany jest oświadczyć, że przysługuje mu tytuł prawny do innej nieruchomości, albo przedstawić oświadczenie innej osoby, że przyjmie go ona do siebie po ustaniu najmu. Najem okazjonalny może zostać zawarty zarówno z obywatelem polskim i z cudzoziemcem. Przynajmniej w teorii. W praktyce rzadko zdarza się, żeby cudzoziemiec posiadał w Polsce inną nieruchomość, albo pozostawał z kimś w tak bliskiej relacji, żeby osoba ta chciała go przyjąć pod swój dach.

Jeśli nie najem okazjonalny to co?

Jeśli nie można zawrzeć z cudzoziemcem najmu okazjonalnego to rozwiązaniem umożliwiającym ochronę wynajmującego jest najem instytucjonalny. Jest to umowa podobna do najmu okazjonalnego. Różni się ona przede wszystkim tym, że nie trzeba do niej przedstawiać oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości. Mimo nieprzedstawienia takiego oświadczenia komornik może wyeksmitować niechcianego lokatora. W umowie najmu instytucjonalnego po stronie wynajmującego może występować tylko podmiot prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie wynajmowania mieszkań. Nie jest to zatem rozwiązanie dedykowane dla właściciela jednej nieruchomości. Koszt prowadzenia działalności gospodarczej może okazać się bowiem okazać wyższym od dochodów z wynajmu.

Innym rozwiązaniem, które zwiększa ochronę właściciela jest wynajęcie mieszkania podmiotowi zatrudniającemu obcokrajowca. Między prawnikami toczy się spór, czy w takiej sytuacji najemca takiej samej podlega ochronie jako lokator. Niemniej takie rozwiązanie i tak jest korzystne dla właściciela. Stroną umowy będzie bowiem duża korporacja. Jest to bardziej wypłacalny podmiot niż osoba, która nie ma w Polsce majątku.

Biuro nieruchomości COSMOPOLITAN – zapoznaj się z naszą kompletną ofertą nieruchomości na sprzedaż.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie