Zakup mieszkania z nieuregulowanym gruntem

Zakup mieszkania z nieuregulowanym gruntem

Na polskim rynku nieruchomości oferowane są często mieszkania z nieuregulowanym prawem do gruntu pod budynkiem. Ceny takich mieszkań bywają niższe nawet o 20% od mieszkań znajdujących się w budynkach, pod którymi prawo do gruntu jest uregulowane. Klienci biur nieruchomości często zadają zatem pytania czy warto jest kupić takie mieszkanie z nieuregulowanym gruntem i jakie zagrożenia mogą się z tym wiąza

Dlaczego w ofertach biur nieruchomości znajdują się mieszkania z nieuregulowanym gruntem

Mieszkania z nieuregulowanym gruntem są reliktem z czasów gdy spółdzielnie mieszkaniowe wznosiły budynki nie przejmując się za nadto sprawami własnościowymi.Od 1992 r. możliwe było zakładanie ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu w budynkach znajdujących się na nieuregulowanych prawnie gruntach. Sytuacja ta uległa zmianie w 2013 r. gdy Sąd Najwyższy podjął uchwałę pod sygnaturą akt III CZP 104/12, stwierdzając że „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawnienia”. Wywołało to spore zamieszanie na rynku nieruchomości. Początkowo notariusze nie chcieli podpisywać aktów sprzedaży spółdzielczych własnościowych praw do lokali znajdujących się w budynkach usadowionym na nieuregulowanym gruncie. Obecnie takie akty notarialne są już podpisywane, przez co spółdzielcze własnościowe prawa do takich lokali stanowią przedmiot obrotu. Brak jest natomiast możliwości założenia dla takich mieszkań księgi wieczystej. Zakup takiego mieszkania jest możliwy tylko przez osoby posiadające gotówkę stąd dość powszechnie znajdują się w ofertach agencji nieruchomości.

Czy zakup takiego mieszkania może stanowić okazję?

Ograniczona ilość kupujących spółdzielcze własnościowe prawa do lokali bez uregulowanego gruntu sprawia, że rynek wycenia te mieszkania ok. 20% taniej od takich samych mieszkań z uregulowanym prawem do gruntu. Dla osób posiadających gotówkę może to zatem stanowić okazję zakupu własnego mieszkania po korzystnej cenie. Zakup takiego mieszkania może być także dobrą okazją dla osób poszukujących mieszkań na wynajem. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z nieuregulowanym gruntem będzie natomiast gorszą inwestycją dla osób zamierzających zakupić mieszkanie w celu jego szybkiej sprzedaży, ponieważ ze względu na mniejszą ilość potencjalnych nabywców mogą się one sprzedawać nieco dłużej.

Czy zakup takiego mieszkania może stanowić zagrożenie?

Klienci odwiedzające nasze warszawskie biuro nieruchomości często zadają pytanie, czy zakup takiego mieszkania jest bezpieczny? Co może stać się, jeśli prawo do gruntu zostanie uregulowane? Jeżeli wskutek uregulowania prawa do gruntu prawo własności nieruchomości pod budynkiem przypadnie spółdzielni mieszkaniowej to sytuacja taka będzie komfortowa dla osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w takim budynku. Jeśli natomiast prawo własności działki pod budynkiem przypadłoby innej osobie, to wówczas na podstawie art. 231 Kodeksu Cywilnego spółdzielnia może zażądać przeniesienia na swoją rzecz prawa własności do gruntu.

W przypadku dużych bloków rzadko zdarza się, żeby cały grunt pod budynkiem nie był uregulowany. Jeśli więc nawet spółdzielnia będzie musiała nabyć część gruntu pod budynkiem to z pewnością nie zachwiałoby to jej budżetem a właściciele mieszkań zostaną obciążeni kosztami wykupu. Duże spółdzielnie mieszkaniowe będą z pewnością w stanie sfinansować nabycie gruntu z własnych środków. Inaczej może przedstawiać się sytuacja w mniejszych budynkach, pod którymi nieuregulowana jest własność całego gruntu. W takim przypadku może zdarzyć się, że mniejsze spółdzielnie mieszkaniowe mogą mieć problem z wykupem gruntu z własnych środków. Zakup takiego mieszkania jest więc co do zasady bezpieczny, ale wszystko może zależeć od analizy konkretnego przypadku.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie