...

Zastrzeżenie numeru PESEL a zakup nieruchomości

Zastrzeżenie numeru PESEL a zakup nieruchomości

Począwszy od 17 listopada 2023 r. możliwe jest zastrzeżenie numeru PESEL. Jest to rozwiązanie, która ma uchronić konsumentów przed nieuprawnionym posłużeniem się ich danymi osobowymi, co w konsekwencji może doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia należącym do nich mieniem. W czasach kiedy mnożą się przestępstwa internetowe niejednokrotnie zdarzało się, że oszuści próbowali przy użyciu danych osobowych dokonać z cudzego konta przelewu lub zaciągnąć pożyczkę. Zastrzeżenie numeru PESEL może jednak wiązać się z pewnymi komplikacjami w przeprowadzeniu transakcji na rynku nieruchomości.

Zastrzeżenie numeru PESEL a przeprowadzenie transakcji na rynku nieruchomości

Osoba, która zastrzegła numer PESEL nie może dokonać szeregu transakcji na rynku nieruchomości. Nie ma możliwości zbycia, nabycia, ani obciążenia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego, ani udziału w tych prawach. Od 1 czerwca br. został nałożony na notariuszy nowy obowiązek. Przed przeprowadzeniem transakcji zostali oni zobowiązani do sprawdzenia, czy numer PESEL osoby biorącej w niej udział nie został zastrzeżony. Taki sam obowiązek nałożono na instytucje kredytowe, które przed udzieleniem pożyczki lub kredytu hipotecznego będą zobowiązane do sprawdzenia, czy osoba starająca się o udzielenie takiego finansowania nie zastrzegła numeru PESEL.

Cofnięcie zaostrzenia numeru PESEL

Na szczęście cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest stosunkowo proste. Można tego dokonać korzystając z aplikacji mObywatel. Jednakże jeśli osoba stawająca do transakcji na rynku nieruchomości nie korzysta z takiego udogodnienia to sprawa robi się bardziej skomplikowana, ponieważ będzie musiała udać się do urzędu miasta lub gminy. Mimo, że ostatecznie nie uniemożliwi to przeprowadzenia transakcji, to może ją skomplikować. Jeśli bowiem ktoś udaje się do notariusza prowadzącego swoją kancelarię w innym mieście to sprawa może okazać się trudna do załatwienia od ręki i być może zajdzie potrzeba umówienia innego terminu.

Jak widać przeprowadzenie transakcji na rynku nieruchomości może wiązać się wieloma problemami. Dlatego warto powierzyć sprawę profesjonalistom, takim jak chociażby doświadczeni pośrednicy zatrudnieni w warszawskim Biurze Nieruchomości Cosmopolitan.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie