Szykują się zmiany w hipotekach – ma być szybciej i taniej

Szykują się zmiany w hipotekach – ma być szybciej i taniej

Osoby kupujące mieszkanie na kredyt spotykają się na dzień dobry z sytuacją, że na wpis hipoteki muszą oczekiwać nawet przez  rok. Do tego czasu banki zazwyczaj wymagają od nabywców ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia. Oczywiście na koszt kupujących. Teraz ma się to zmienić. Dzięki szykowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianom ma być wreszcie szybciej i taniej. 

Dlaczego banki żądają ponoszenia dodatkowych opłat do czasu wpisu hipoteki?

Jeszcze kilka lat temu na wpis do księgi wieczystej czekało się zazwyczaj klika tygodni. Jak wynika z doświadczeń naszego biura nieruchomości w Warszawie obecnie trwa to nawet rok. Taka sytuacja nie ma oczywiście wpływu na samo przeniesienie własności nieruchomości, ponieważ następuje to już z chwilą podpisania aktu notarialnego. Hipoteka rządzi się natomiast innymi regułami. Powstaje ona wraz z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Powoduje to, że banki przez wiele miesięcy nie mają ustanowionego zabezpieczenia na nieruchomości. Wymagają one zatem ponoszenia przez klientów dodatkowych opłat z tego tytułu, których wysokość stanowi wydatek rzędu nawet kilkuset złotych miesięcznych.

Z czego wynikają problemy z oczekiwaniem na wpis do ksiąg wieczystych?

Główną przyczyną opóźnień w dokonywaniu przez sądy wpisów do ksiąg wieczystych jest trwający od trzech lat napływ wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Mimo, że zostało ono formalnie dokonane już w 2019 r., to proces dokonywania wpisów jeszcze się nie zakończył. Na tempo ich dokonywania nałożyły się jeszcze boom na rynku nieruchomości i pandemia.

Co ma się zmienić?

Z doniesień medialnych wynika, że rząd przymierza się do wprowadzenia rozwiązania, że po dokonaniu wpisu hipoteki banki musiałyby zwracać kredytobiorcom pobrane od nich uprzednio dodatkowe opłaty. Zakłada się także możliwość „prywatyzacji” niektórych czynności sądowych, które są obecnie dokonywane przez referendarzy. Nabywca miałby zatem mieć możliwość wyboru, czy wpis hipoteki ma być dokonany przez sąd, czy przez notariusza. W tym drugim przypadku wiązałoby się z koniecznością uiszczenia dodatkowej taksy notarialnej, ale można byłoby dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu, a także uniknąć konieczności ponoszenia na rzecz banku kosztów dodatkowego zabezpieczenia.

Zmiany, które umożliwiałyby przekazanie niektórych uprawnień sądów notariuszom są oceniane przez nas jak najbardziej pozytywnie. Nie ma bowiem takiej konieczności, żeby proste czynności sądowe były wykonywane tylko przez referendarzy. Miejmy nadzieję, że zmiany te zostaną jak najszybciej wprowadzone przez co sądowe wydziały ksiąg wieczystych rzeczywiście zostaną odciążone. Być może spowoduje to, że na wpis do księgi wieczystej będziemy znowu, tak jak kiedyś, oczekiwać tylko przez kilka tygodni, a nie przez wiele miesięcy.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie