...

W jakich warunkach mieszkaniowych żyją Polacy?

W jakich warunkach mieszkaniowych żyją Polacy?

Interesujące dane o sytuacji mieszkaniowej na naszym kontynencie przynoszą zestawienie powierzchni mieszkań w Europie przygotowane przez ekspertów serwisu rankomat.pl oraz dane o sytuacji mieszkaniowej opublikowane przez Eurostat. Wynika z nich, że choć pod względem powierzchni mieszkań oraz warunków mieszkaniowych wypadamy gorzej od większości państw europejskich, to sytuacja ta ulega stopniowej poprawie.

Powierzchnia mieszkań w Polsce na tle innych państw europejskich

Według wyliczeń przedstawionych przez ekspertów serwisu rankomat.pl średnia powierzchnia mieszkań w Polsce wynosi 61.5 m.kw. Sytuuje nas to na średniej pozycji pośród państw naszego regionu i zdecydowanie gorszej pozycji wobec Europy Zachodniej. Mniej korzystne warunki mieszkaniowe mają tylko Estończycy, którzy mieszkają średnio na 58,4 m.kw., Litwini na 57,4 m.kw., Łotysze na 55,1 m.kw. i Rumuni na 41,7 m.kw. W naszej części Europy pozostajemy w tyle za Węgrami – 64,7 m.kw., Czechami – 68,3 m.kw., Słowacją – 72,9 m.kw. i Chorwacją – 73,3 m.kw.

Lepsze warunki mieszkaniowe od naszych mają oczywiście Niemcy – 77,4 m.kw., Austriacy – 75,9 m.kw. i Finowie – 75,2 m.kw. W jeszcze lepszych warunkach bytują Portugalczycy – 100,5 m.kw., Luksemburczycy – 104,6 m.kw. i Belgowie 110,4 m.kw. Największe w Europie lokale zamieszkują mieszkańcy Cypru, gdzie średnia powierzchnia mieszkania wynosi aż 138,4 m.kw.

W zestawieniu miast wojewódzkich najlepsze warunki mieszkaniowe mają mieszkańcy Zielonej Góry, gdzie średnia powierzchnia mieszkania wynosi 70 m.kw., Wrocławia – 69 m.kw. i Opola – 68 m.kw. Najciaśniej mieszkają mieszkańcy Katowic i Lublina (po 60 m2), Warszawy, Gdańska i Kielc (po 59 m2), Bydgoszczy i Olsztyna (po 58 m2) oraz Łodzi  (54 m2).

Wskaźniki przeludnienia w Polsce na tle innych krajów

Według Eurostatu na przeciętnego Polaka przypada 1,1 pokoju, co sytuuje nas na podobnym poziomie jak Rumunów i Chorwatów. Według metodologii Eurostatu, za przeludnione uznaje się takie lokale, w którym mniej niż jeden pokój przypada na dwoje osób dorosłych żyjących ze sobą w związku, na jedną osobę dorosłą żyjącą samotnie, na dwójkę dzieci poniżej 12 roku życia oraz dwójkę dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat.

W przepełnionych mieszkaniach żyje prawie 38% Polaków, co sytuuje nas lepiej tylko od mieszkańców Rumunii, Łotwy, Bułgarii i Chorwacji. Pod tym względem odbiegamy na niekorzyść nawet od wielu państw Europu Środkowowschodniej. Na Litwie w przeludnieniu  żyje tylko niecałe 23% populacji, na Węgrzech nieco ponad 20% a w Czechach ponad 15%. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na zachodzie i południu kontynentu. W Niemczech w przeludnionych mieszkaniach zamieszkuje 8% populacji a w Hiszpanii 6%. Najlepsze warunki mieszkaniowe mają Cypryjczycy, w których wskaźnik przeludnienia wynosi tylko 2%.

Pocieszający jest u nas systematyczny spadek wskaźnika przeludnienia. W porównaniu z rokiem 2010 obniżył się on prawie o 10%. Tyle tylko, że na przestrzeni 10 lat spadł on na Węgrzech i w Estonii aż o 26%.

Zestawienie zamożności poszczególnych krajów nie przedkłada się w prosty sposób wskaźnik najlepszych warunków mieszkaniowych. Mimo  to można pokusić się o ogólną ocenę, że najlepsze warunki mieszkaniowe mają związek z wysokim poziomem rozwoju. Wpływ na warunki mieszkaniowe mają oprócz tego także czynniki historyczne. Widać to na przykładzie Niemiec, które  choć są bogatsze od państw basenu Morza Śródziemnego, mają gorsze warunki mieszkaniowe. Znaczenie mają tu czynniki historyczne. Na terenie Cypru i Portugalii nie rozgrywały się od dawna działania wojenne. Istniejąca tam substancja mieszkaniowa nie uległa zatem zniszczeniu.  Państwa te nie musiały też przyjmować szerokich fal uchodźców, ani nie były celem masowej emigracji. Lepsza od naszej sytuacja mieszkaniowa na Litwie może być z kolei skutkiem negatywnych procesów demograficznych.  Na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba ludności Litwy zmniejszyła się aż o 20%.

Można się pokusić się o twierdzenie, że wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa sytuacja mieszkaniowa będzie ulegać poprawie.  Perspektywy dla rynku mieszkaniowego wydają się zatem być korzystne. Ocena ta dotyczy szczególnie tych ośrodków, które charakteryzują się najszybszym tempem rozwoju.

Sprawdź ofertę mieszkań na sprzedaż w naszym warszawskim biurze nieruchomości.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie