Program „Mieszkanie na start” zamiast „Bezpiecznego Kredytu 2%”

Program „Mieszkanie na start” zamiast „Bezpiecznego Kredytu 2%”

Ministerstwo Technologii i Rozwoju zapowiada wprowadzenie nowego programu wsparcia kredytobiorców. Ma on zastąpić niezwykle popularny „Bezpieczny Kredyt 2%”. Jakie będą jego najważniejsze założenia? Czym będzie różnił się od swojego poprzednika? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Na czym ma polegać program „Mieszkanie na start”?

Podobnie jak zakończony właśnie program „Bezpieczny Kredyt 2%” w ramach projektu „Mieszkanie na Start” rządowe dofinansowanie będzie można wykorzystać na:

  • nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym,
  • nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku wtórnym,
  • wybudowanie domu jednorodzinnego,
  • nabycie wkładu w społecznych inicjatywach mieszkaniowych,
  • nabycie wkładu w towarzystwach budownictwa społecznego.

Wysokość oprocentowania w ramach programu „Mieszkanie na start”

Kredyty zaciągane w ramach programu „Mieszkanie na start” będą miały obniżone oprocentowanie w stosunku do udzielanych na warunkach komercyjnych. Okres trwania rządowego wsparcia ma wynieść 10 lat. Wysokość oprocentowania ma zostać uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym. Od 1,5% dla gospodarstw 1- lub 2-osobowych, poprzez 1% dla gospodarstw 3-osobowych, 0,5% dla 4-osobowych, do 0% dla gospodarstw 5-osobowych lub większych​​.

Do kogo jest adresowany program „Mieszkanie na start”?

“Mieszkanie na Start” ma nie być ograniczone wymogiem wieku kredytobiorców. Od tej zasady przewidziano jeden wyjątek. Ma on dotyczyć jednoosobowych gospodarstw domowych, czyli tzw. singli. W tym przypadku górna granica wieku ma wynieść 35 lat. Istotną zmianą ma być wprowadzenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie przez osoby nie będące małżeństwem. Zakłada się, że będą one mogły nabywać równe udziały w nieruchomości (po 1/2). O dofinansowanie będą mogły występować rodziny wielodzietne, które posiadają już własną nieruchomość.

Jakie będą limity dochodu kredytobiorców?

W przeciwieństwie do „Bezpiecznego Kredytu 2%”  planuje się wprowadzić limity dochodu dla gospodarstw domowych. Mają one kształtować się następująco:

  • gospodarstwo jednoosobowe – dochód nie większy niż 10 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo dwuosobowe – dochód nie większy niż 18 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo trzyosobowe – dochód nie większy niż 23 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo czteroosobowe – dochód nie większy niż 28 000 zł miesięcznie,
  • gospodarstwo pięcioosobowe – dochód nie większy niż 33 000 zł miesięcznie.

Przekroczenie limitu dochodowego nie spowoduje odmowy udzielenia dofinansowania, tylko odpowiednie pomniejszenie wysokości wsparcia.

Jaka będzie maksymalna wysokość kredytu w ramach programu „Mieszkanie na start”?

Limit udzielanego kredytu ma być uzależniony od ilości osób, które tworzą gospodarstwo domowe. W przypadku singli ma on wynieść tylko 200 000 zł, zaś w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego będzie to nawet 600 000 zł. Przewiduje się jej zwiększenie o kwotę 100 000 zł za każdego dodatkowego członka rodziny.

Kiedy ma wejść w życie programu „Mieszkanie na start”?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało, że program “Mieszkanie na Start” ma wystartować w połowie 2024 roku. Na jego realizację zarezerwowano w tegorocznym budżecie kwotę 500 milionów złotych​​.

Jaki będzie wpływ programu „Mieszkanie na start” na rynek nieruchomości?

Na obecnym etapie prac koncepcyjnych trudno jest przewidzieć jaki będzie wpływ programu “Mieszkanie na start” na rynek nieruchomości. Tym co odróżnia go od jego  poprzednika ma być uprzywilejowanie rodzin z dziećmi, nawet jeżeli są już właścicielami nieruchomości. Można zakładać, że wprowadzenie tego programu spowoduje to wzrost zainteresowania większymi  mieszkaniami. Będzie to zatem sytuacja odmienna od tej, jaka miała miejsce po wejściu w życie „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.”, który doprowadził do wzrostu popytu na małe mieszkania.

Wejście w życie programu „Mieszkanie na start” wpłynie na podtrzymanie strony popytowej. To zaś będzie przeciwdziałać spadkowi cen nieruchomości. Eksperci szacują, że do końca roku mogą one urosnąć nawet o jakieś 8-10%. Szacunki naszej warszawskiej agencji nieruchomości zakładają stabilizację.

Warto mieć na uwadze, że program “Mieszkanie na Start” jest na razie w fazie koncepcyjnej i jego ostateczna wersja może ulec zmianom w trakcie trwających konsultacji.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie