...

Uchwała o rewitalizacji – co zmieni się w obrocie nieruchomościami w Warszawie?

Uchwała o rewitalizacji – co zmieni się w obrocie nieruchomościami w Warszawie?

Rada Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która w zasadniczej części wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jakie obszary będą podlegały rewitalizacji i co zmieni się w  obrocie nieruchomościami na terenie stolicy? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Uchwała o ustanowieniu obszaru rewitalizacji

Nasze biuro nieruchomości w Warszawie monitoruje zachodzące zmiany prawne, jakie dotyczą obrotu lokalami mieszkalnymi. Dlatego nie umknęło nam, że Rada Warszawy podjęła uchwałę o ustanowieniu strefy rewitalizacji. Wejdzie ona w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Strefa rewitalizacji obejmie Pelcowiznę, Starą Pragę, Nową Pradę, Szmulowiznę, Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy, Kamionek i Grochów.

Jakie zmiany w obrocie nieruchomościami spowoduje uchwała o rewitalizacji?

Uchwała o rewitalizacji wprowadzi dwie zasadnicze zmiany na rynku nieruchomości. Pierwsza będzie dotyczyła procesu sprzedaży. Jeśli nieruchomość będzie znajdowała się na obszarze rewitalizacji to Miastu Stołecznemu Warszawa będzie przysługiwało wobec niej prawo pierwokupu. Umowa dotycząca jej sprzedaży będzie zatem miała charakter warunkowy, do czasu wykonania bądź nie wykonania swojego uprawienia przez samorząd. Druga zmiana będzie dotyczyła planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec niektórych nieruchomości usytuowanych na obszarze objętym rewitalizacją ustanowiony zostanie zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie