...

Uchwała o rewitalizacji – co zmieni się w obrocie nieruchomościami w Warszawie?

Uchwała o rewitalizacji – co zmieni się w obrocie nieruchomościami w Warszawie?

Rada Warszawy podjęła w dniu 17 lutego 2022 r. uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która w zasadniczej części wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jakie obszary będą podlegały rewitalizacji i co zmieni się w procesie obrotu nieruchomościami na terenie stolicy? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Jakie obszary zostały objęte rewitalizacją?

W aktach notarialnych przygotowywanych dla klientów naszego biura nieruchomości w Warszawie umieszczane są wzmianki, że przedmiotowa nieruchomość nie jest zlokalizowana na obszarze objętym rewitalizacją. Jest to standardowe zapewnienie, do którego nikt nie przywiązywał nigdy większej wagi. Tak to już jest, że jeśli coś nas bezpośrednio nie dotyczy to przeważnie się tym zanadto nie interesujemy. Sytuacja ulegnie wkrótce zmianie za sprawą podjęcia przez Radę Warszawy uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewiduje ona, że na obszarze Warszawy zostaje wyznaczony obszar rewitalizacji, który będzie obejmował niektóre rejony prawobrzeżnej części stolicy, takie jak Pelcowizna, Stara Praga, Nowa Praga, Szmulowizna, Targówek Fabryczny, Targówek Mieszkaniowy,, Kamionek i Grochów.

Jakie zmiany w obrocie nieruchomościami spowoduje uchwała o rewitalizacji?

Wejście w życie uchwały o rewitalizacji będzie wiązało się z dwoma zasadniczymi zmianami. Pierwsza z nich będzie dotyczyła samego procesu sprzedaży. Otóż jeśli nieruchomość będzie znajdowała się na obszarze rewitalizacji to Miastu Stołecznemu Warszawa będzie przysługiwało prawo jej pierwokupu. Wszelkie porozumienia dotyczące jej sprzedaży będą zatem miały charakter warunkowy, do czasu wykonania bądź nie wykonania tego prawa przez gminę. Uchwala będzie  zatem miała wpływ na sytuacje wszystkich osób zamierzających sprzedać lub nabyć nieruchomość na tym obszarze. Druga zmiana będzie dotyczyła planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wobec niektórych nieruchomości usytuowanych na obszarze objętym rewitalizacją ustanowiony zostanie zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, które polegających na budowie budynków mieszkalnych lub mających funkcję mieszkalną oraz na ich przebudowie na funkcje mieszkalne, a także zmiany sposobu ich użytkowania na funkcje mieszkalne.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie