...

Mieszkanie nabyte w spadku – co dalej?

Mieszkanie nabyte w spadku – co dalej?

Śmierć bliskiej osoby jest traumatycznym przeżyciem. Jeśli pozostawiła ona po sobie jakiś  majątek to oprócz wymiaru duchowego trzeba pamiętać o załatwieniu pewnych formalności. Sytuacja taka będzie mieć miejsce zwłaszcza w przypadku mieszkania. Co trzeba zrobić, żeby można było je sprzedać lub wynająć? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Mieszkanie nabyte w spadku – jak potwierdzić prawo do nieruchomości?

Często zdarza się, że zmarły pozostawia po sobie w spadku mieszkanie. Po pewnym czasie, gdy przeminie już żal po jego stracie, trzeba podjąć działania, żeby można nim swobodnie dysponować. Można to uczynić na dwa sposoby. Pierwszym jest udanie się do notariusza w celu sporządzenia poświadczenia dziedziczenia. Drugim jest złożenie do sądu wniosku o wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Nasze warszawskie biuro nieruchomości rekomenduje załatwienie takiej sprawy poprzez notariusza. Czas oczekiwania na rozprawę przed sądem wynosi bowiem kilka lub nawet kilkanaście miesięcy, zaś na wizytę w kancelarii notarialnej możną umówić się właściwie „od ręki”. Uzyskanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie zawsze jednak będzie możliwe. Wizyta w sądzie okaże się konieczna, jeśli są jeszcze inni spadkobiercy, których miejsce pobytu nie jest nam znane.

Mieszkanie nabyte w spadku – podatek

Nabycie mieszkania w spadku może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jego wysokość uzależniona jest od dwóch czynników – przynależności podatnika do   grupy podatkowej i wartości nabywanego majątku. Stawki tego podatku przedstawiają się następująco:

Grupa podatkowa Stawka podatku Wartość składnika majątku do 11.128 zł Wartość składnika majątku od 11.128 zł do 22.256 zł Wartość składnika majątku powyżej 22.256 zł
I 3% Kwota wolna – 0 zł 333,90 zł + 5% nadwyżki ponad 11.128 zł 890,30 zł + 7% nadwyżki ponad 22.256 zł
II 7% Kwota wolna – 0 zł 779 zł + 9% nadwyżki ponad 11.128 zł 1780,60 + 12% nadwyżki ponad 22.256 zł
III 12% Kwota wolna – 0 zł 1335,40 zł + 16% nadwyżki ponad 11.128 zł 3115,90 zł + 20% nadwyżki ponad 22.256 zł

Z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn zwolnione są osoby zaliczane do pierwszej grupy podatkowej. Należą do niej najbliżsi krewnymi spadkodawcy, a więc jego zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzice, rodzeństwo i małżonek. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie do właściwego urzędu skarbowego wypełnionego formularza SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od potwierdzenia prawa do spadku. Nabycie mieszkania w drodze dziedziczenia nie wiąże się obecnie z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Zmiana w tym zakresie weszła w życie w 2019 r. Wcześniej sprzedaż takiej nieruchomości, jeśli następowała przez upływem 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło jej nabycie, podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Obecnie termin ten liczy się od daty jej nabycia przez spadkodawcę.

Mieszkanie nabyte w spadku – co zrobić jeśli jest kilku spadkobierców

Jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze spadku to sprawa może się skomplikować jeśli nabyło je kilku spadkobierców, z których każdy ma inny pomysł w sprawie jego przyszłości. Wówczas konieczne stanie się przeprowadzenie działu spadku. W razie zgody między spadkobiercami sprawa może zostać załatwiona przed notariuszem. Jeśli natomiast nowi współwłaściciele nie dojdą miedzy sobą do porozumienia konieczne to stanie się przeprowadzenie postępowania działowego przez sąd.

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze spadku

Zbywając mieszkanie nabyte w drodze dziedziczenia, tak jak w przypadku każdej innej nieruchomości, należy okazać notariuszowi dokument stanowiący podstawę jego nabycia. Dodatkowo konieczne jest także przedstawienie zaświadczenia z urzędu skarbowego, że spadkobierca nie zalega z zapłatą podatku od spadków i darowizn. W przypadku osób korzystających ze zwolnienia, będzie stwierdza on brak obowiązku jego zapłaty. Osoby należące do II i III grupy podatkowej będą natomiast musiały rozliczyć się z urzędem skarbowym. Nasza warszawska warszawska agencja nieruchomości przeprowadza takie transakcje w taki sposób, że  najpierw strony zawierają ze sobą umową przedwstępną, na mocy której sprzedający otrzymuje od kupującego zadatek, którego kwota odpowiada wysokości podatku a następnie zbywający przelewa ją na rachunek urzędu skarbowego. Po wystawieniu stosownego zaświadczenia podpisywana jest między stronami umowa przenoszącą jej własność.

Najem mieszkania nabytego w drodze spadku

Wynajęcie mieszkania nabytego w drodze dziedziczenia jest jak najbardziej możliwe. Inaczej niż w przypadku sprzedaży nieruchomości, do zawarcia umowy najmu nie jest konieczne wykazanie prawa do lokalu. Wystarczy, że spadkobierca nim faktycznie dysponuje. Takie mieszkanie może  zatem zostać wynajęte jeszcze przed formalnym poświadczeniem dziedziczenia. Problemem może okazać się natomiast standard mieszkania. Zdarza się, że lokal nabyty w drodze dziedziczenia, który był zamieszkiwany przez starszą osobę, nie odpowiada już współczesnym trendom wykończenia. Dla jego wynajęcia za taką stawkę czynszu, jaka będzie satysfakcjonująca, konieczne może być przeprowadzenie w nim remontu. Trzeba mieć na względzie, że osoby o dobrej pozycji zawodowej poszukują dla siebie mieszkań, w odpowiednim standardzie. Nieprzeprowadzenie remontu może zatem wiązać się z ryzykiem znalezienia najemcy, który okaże się niestabilny finansowo. Może okazać się, że koszt jego przeprowadzenia będzie dość kosztowny. W takim przypadku trzeba więc zastanowić się, czy warto mieszkanie wynajmować, czy też lepiej je sprzedać.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie