...

Sytuacja na warszawskim rynku nieruchomości po zakończeniu I kwartału 2024 r.

Sytuacja na warszawskim rynku nieruchomości po zakończeniu I kwartału 2024 r.

Nasze warszawskie biuro nieruchomości monitoruje sytuację na rynku i stara się na bieżąco na nią reagować. Jak zatem przedstawia się sytuacja po zakończeniu I kwartału? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Stabilizacja na rynku sprzedaży

W I kwartale 2024 r. na rynku sprzedaży mieszkań mogliśmy obserwować stabilizację. Po rajdzie cenowym, z jakim mieliśmy do czynienia w II półroczu 2023 r., ceny lokali mieszkalnych w stolicy stanęły w miejscu. Na koniec I kwartału średnia ofertowa cena metra kwadratowego mieszkania wynosiła 17 568 zł na rynku pierwotnym i 18 812 zł na rynku wtórnym. To w pierwszym przypadku o 17.7 % więcej niż przed rokiem a w drugim aż o 26% więcej. Od początku roku wzrosty te nie były już jednak tak imponujące. Wyniosły one jedynie 1,7% na rynku pierwotnym i 5,3% na rynku wtórnym. Tak szybkie zmiany cen jakie miały miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy wynikały głównie z dwóch czynników. Po pierwsze z ograniczenia nowych inwestycji przez deweloperów, co nastąpiło jeszcze w 2022 r. i na początku 2023 r. Po drugie ze wzrostu popytu, który był napędzany uruchomionym w połowie 2023 r. Programem Bezpieczny Kredyt2%. Czynniki te nie powinny już tak silnie oddziaływać na rynek. W ostatnich miesiącach inwestycje deweloperskie gwałtownie przyśpieszyły, natomiast zapowiadany przez rząd nowy program wsparcia kredytobiorców pn. Mieszkanie na start, nawet jeśli wejdzie w życie, nie będzie miał aż tak dużego przełożenia jak jego poprzednik. Wynika to głównie z zakładanych limitów ilościowych, a także ze stosunkowo niewielkiej kwoty dofinansowania. W nadchodzących miesiącach możemy zatem spodziewać się stabilizacji na rynku sprzedaży mieszkań.

Spowolnienie na rynku najmu

Inaczej przedstawia się sytuacja na rynku najmu, na którym w ostatnich tygodniach obserwujemy spowolnienie. W lutym 2024 r. przeciętna stawka najmu metra kwadratowego mieszkania w Warszawie wynosiła 75 zł. Była ona zatem tylko o 0,6% wyższa niż przed rokiem i o 0,8% niższa niż w styczniu 2024 r. Obserwowane spowolnienie nie powinno przekształcić się jednak w trwałą tendencję, ponieważ spadkowi stawek za wynajem nie towarzyszył wzrost liczby nowych ofert. Depresja na rynku najmu mogłaby nastąpić dopiero w sytuacji znacznego pogorszenia się koniunktury w gospodarce. Warto natomiast odnotować postępujący spadek rentowności inwestycji w mieszkania na wynajem. Przy założeniu, że taka nieruchomość byłaby przez cały rok wynajmowana, wskaźnik ten wynosiłby jedynie 4,4%. Jest on zatem niższy od rentowności inwestycji w lokatę bankową, która wynosi przeciętnie 5,4%.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie