Najczęściej popełniane błędy przy wynajmie mieszkania

Najczęściej popełniane błędy przy wynajmie mieszkania

Wynajęcie mieszkania nie jest tak prostą sprawą jak mogłoby się wydawać. W dzisiejszym blogu chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka najczęściej popełnianych błędów, które lepiej jest móc przewidzieć jeszcze przed zawarciem umowy. Jeśli pewne sprawy zostaną zbagatelizowane to potem mogą okazać się brzemienne w skutki.

Umowa najmu nie została zawarta na piśmie

Często jest tak, że najem mieszkania odbywa się pomiędzy znajomymi lub „w rodzinie”. Zdarza się wówczas, że strony decydują się nie spisywać umowy, ponieważ uważają, że zawierać takiej umowy ze znajomymi lub rodziną po prostu nie wypada. Czy zawarcie umowy najmu w formie ustnej jest prawnie dopuszczalne? Jak najbardziej tak, niemniej w praktyce może to generować wiele problemów z udowodnieniem treści jej postanowień. Jeśli właściciel nie zadba o zachowanie formy pisemnej to może mieć potem problem z wykazaniem terminu obowiązywania umowy, czy została ona zawarta na czas określony czy nieokreślony, tego jakie osoby mogą zamieszkiwać w mieszkaniu, a nawet udowodnienia wysokości czynszu. Zawsze więc, jeśli to tylko jest możliwe, zawierajmy umowę na piśmie.

Brak weryfikacji potencjalnego najemcy

Wśród potencjalnych najemców przeważają niewątpliwie osoby uczciwe. Niemniej ludzie bywają różni, więc w każdej społeczności może znaleźć się ktoś kto będzie miał problem z wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań, zarówno z przyczyn zawinionych i niezawinionych. Powinniśmy mieć na uwadze, że mieszkanie jest jednym z najcenniejszych składników naszego majątku, dlatego też nieodpowiedzialne jest powierzenie go osobie, o której nic nie wiemy. Możliwość weryfikacji potencjalnych najemców jest dość ograniczona, gdyż wiele informacji ma charakter niejawny. Mimo to można sprawdzić osobę zainteresowaną najęciem naszego mieszkania korzystając z powszechnie dostępnych rejestrów lub przeprowadzając z nią krótki wywiad. Można też zadać potencjalnemu najemcy kilka pytań o jego osobę, np. gdzie pracuje, od kogo ostatnio najmował mieszkanie. W razie wątpliwości warto poprosić go o przedstawienie referencji od poprzedniego wynajmującego. Jeżeli nasz potencjalny najemca będzie miał problem z udzieleniem odpowiedzi na zadawane mu pytania lub będzie je udzielał wymijająco, to będzie to dla nas znak, że lepiej jest nie wiązać się z taką osobą.

Niedopilnowanie wykazania osób współzamieszkujących

Zdarza się często, że oprócz najemcy w mieszkaniu będą zamieszkiwać także inne osoby. Jest to jak najbardziej prawnie dopuszczalne, jednakże warto postarać się o to, żeby osoby te zostały wpisane do umowy jako upoważnione do zamieszkiwania razem z najemcą. Oprócz pewności kto może zamieszkiwać w naszym mieszkaniu zyskamy w taki sposób  także dodatkową korzyść. Jeżeli osoby współzamieszkujące są pełnoletnie to ich wpisanie do umowy pozwoli na ewentualne dochodzenie także od nich ewentualnych zaległości czynszowych.

Niedopilnowanie formalności najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny w lepszy sposób zabezpiecza interesy wynajmującego, niż zwykła umowa. Pozwala on na stosunkowo łatwe pozbycie się najemcy, który nie płaci czynszu lub w inny sposób narusza warunki umowy. Warto mieć na uwadze, że umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarty tylko na czas określony. Dlatego też powinna być ona zawarta w formie pisemnej. Dopilnowanie formalności najmu okazjonalnego wiąże się co prawda z koniecznością poniesieniem dodatkowego kosztu w postaci taksy notarialnej za sporządzenie rygoru egzekucyjnego, a także z obowiązkiem zarejestrowania umowy w urzędzie skarbowym, niemniej są to niedogodności warte poniesienia. Nasze Biuro Nieruchomości Cosmopolitan zawsze rekomenduje zawieranie umów najmu okazjonalnego.

Niesporządzenie lub niedokładne sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego

Często popełnianym błędem jest niesporządzenie lub niedokładne sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Najczęściej strony ograniczają się do sporządzenia protokołu, który opisuje tylko sam stan liczników. Tymczasem, właściwie sporządzony protokół to taki, który również opisuje stan mieszkania i jego wyposażenia w dacie przekazania najemcy. Powinien on zawierać dokładne wyliczenie sprzętów oraz mebli. Żeby móc jak najdokładniej oddać stan mieszkania i jego wyposażenia zasadne jest załączenie do protokołu dokumentacji zdjęciowej, która pozwala w łatwy sposób wykazać uszkodzenia, jakie mogą zostać dokonane podczas najmu.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie