...

Nowe zasady wynajmowania mieszkań obywatelom Ukrainy

Nowe zasady wynajmowania mieszkań obywatelom Ukrainy

Wojna na Ukrainie spowodowała masowy napływ uchodźców i co zatem idzie olbrzymi wzrost popytu na najem nieruchomości. Za sprawą daleko posuniętej ustawowej ochrony lokatorów właścicielom towarzyszą często obawy przed zawieraniem umów z osobami, które nie są w stanie spełnić wymogów najmu okazjonalnego. Konieczność posiadania w naszym kraju własnej nieruchomości okazała się być potężną barierą, z którą musieli się zmierzyć uchodźcy. Sprawa doczekała się na szczęście ingerencji ustawodawcy. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do lektury.

12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szczególnie interesujące dla branży nieruchomości są dwa jej uregulowania.

Pierwsze – zawarte w art 68 specustawy – dotyczy nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego na rzecz uchodźców z Ukrainy, które znalazły się w Polsce wskutek działań wojennych oraz osób posiadających Kartę Polaka. Do osób tych nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o ochronie lokatorów, ani ustawy covidowej, które zawiesiły przeprowadzanie eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Oznacza to, że osoba, która z dobrego serca użyczyła swoje mieszkanie obywatelowi Ukrainy nie musi obawiać się, że jeśli trafi na osobę nieuczciwą to nie będzie mogła usunąć jej ze swojej nieruchomości.

Drugie – zawarte w art. 69 specustawy – dotyczy najmu okazjonalnego. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi oraz osoby posiadające Kartę Polaka mogą zawierać takie umowy bez konieczności wskazywania innego lokalu, w którym będą mogli zamieszkać w przypadku przeprowadzenia eksmisji. Oznacza to, że do zawarcia umowy najmu okazjonalnego z uchodźcą z Ukrainy wystarczające będzie jedynie złożenie przez taką osobę u notariusza oświadczenia o podaniu się egzekucji. Do umów najmu lokali mieszkalnych, które są zawierane z obywatelami Ukrainy będą natomiast w dalszym ciągu miały zastosowanie przepis ustawy covidowej, który zawiesiły przeprowadzanie eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zakres ochrony obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają w Polsce żadnej nieruchomości, będzie więc identyczny jak obywateli polskich, którzy poddali się egzekucji i wskazali nieruchomość do której będą mogli się udać po ustaniu stosunku najmu.

Wprowadzone ułatwienia należy oczywiście ocenić pozytywnie. Wszelkie łagodzenie obostrzeń dotyczących ochrony praw lokatorów musi być bowiem postrzegane jako ułatwiające życie zarówno właścicielom mieszkań jak i samym lokatorom. Dobrze zatem, że ustawodawca problem ten zauważył i wyszedł mu na przeciw. Szkoda jedynie, że nie zdecydował się na dalej idące rozwiązanie i nie zniósł zakazu eksmisji, który jest uważany przez nas za rozwiązanie bardzo niekorzystne dla rynku nieruchomości. Pozostaje mieć nadzieję, że zakaz ten zostanie wkrótce zniesiony wraz z wygaszaniem pandemii i łagodzeniem obostrzeń covidowych.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości COSMOPOLITAN

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie