...

Nowe zasady wynajmowania mieszkań obywatelom Ukrainy

Nowe zasady wynajmowania mieszkań obywatelom Ukrainy

Wojna na Ukrainie spowodowała masowy napływ uchodźców i co zatem idzie olbrzymi wzrost popytu na najem nieruchomości. Za sprawą daleko posuniętej ustawowej ochrony lokatorów właścicielom towarzyszą często obawy przed zawieraniem umów z osobami, które nie są w stanie spełnić wymogów najmu okazjonalnego. Konieczność posiadania w naszym kraju własnej nieruchomości okazała się być potężną barierą, z którą musieli się zmierzyć uchodźcy. Sprawa doczekała się na szczęście ingerencji ustawodawcy. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do lektury.

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Szczególnie interesujące dla branży nieruchomości są dwa uregulowania.

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Pierwsze – zawarte w art 68 specustawy – dotyczy użyczenia lokalu mieszkalnego. Obejmuje uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski wskutek działań wojennych oraz osób posiadających Kartę Polaka. Wyłączono wobec nich stosowanie ustawy o ochronie lokatorów. Nie ma do nich także zastosowania ustawa covidowa, która zawiesiła eksmisje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Osoba, która z dobrego serca użyczyła mieszkanie obywatelowi Ukrainy nie musi zatem się obawiać, że jeśli trafi na osobę nieuczciwą to nie będzie mogła jej usunąć z mieszkania.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Drugie – zawarte w art. 69 specustawy – dotyczy najmu okazjonalnego. Obejmuje obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi oraz osoby posiadające Kartę Polaka. W ich przypadku nie stosuje się wymogu wskazywania innego lokalu. Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego z uchodźcą z Ukrainy wystarcza złożenie u notariusza oświadczenia o podaniu się egzekucji. Do umów najmu lokali mieszkalnych, które są zawierane z obywatelami Ukrainy mają natomiast zastosowanie przepis ustawy covidowej. Nie można przeprowadzić wobec nich eksmisji. Zakres ochrony obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają w Polsce żadnej nieruchomości, jest więc identyczny jak obywateli polskich, którzy poddali się egzekucji i wskazali nieruchomość do której będą mogli się udać po ustaniu stosunku najmu.

Wprowadzone ułatwienia należy oczywiście ocenić pozytywnie. Wszelkie łagodzenie obostrzeń ułatwia życie zarówno właścicielom mieszkań jak i samym lokatorom. Dobrze zatem, że ustawodawca problem ten zauważył i wyszedł mu na przeciw. Szkoda jedynie, że nie zdecydował się na dalej idące rozwiązanie i nie zniósł zakazu eksmisji. Pozostaje mieć nadzieję, że zakaz ten zostanie wkrótce zniesiony wraz z wygaszaniem pandemii i łagodzeniem obostrzeń covidowych.

Opracowanie:
Biuro nieruchomości COSMOPOLITAN

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie