...

Czy do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebujemy zgody wspólnoty mieszkaniowej?

Czy do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebujemy zgody wspólnoty mieszkaniowej?

Wiele osób, które zgłaszają się do naszego warszawskiego biura nieruchomości chciałoby prowadzić firmę we własnym mieszkaniu. Czy jest do tego wymagana zgoda wspólnoty mieszkaniowej, a jeśli tak to w jakim przypadku ? O tym w dzisiejszym wpisie blogowym.

Własna firma we własnym mieszkaniu

Przepisy Kodeksu Cywilnego umożliwiają właścicielowi korzystanie z prawa własności zgodnie z jej społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Zasada ta odnosi się oczywiście również do nieruchomości. Powinien on jedynie powstrzymywać się od takich działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia firmy zależy więc w zasadzie od woli właściciela. Inaczej przedstawia się sytuacja najemcy, który powinien uzyskać na to zgodę wynajmującego.

Wspólnota nie może zakazać właścicielowi prowadzenia działalności gospodarczej

Wspólnota mieszkaniowa nie może zatem wymagać od właściciela uzyskania zgody na prowadzenie działalności gospodarczej.Nie może także podjąć uchwały, która wymagałyby uzyskanie takiej zgody w przyszłości, ponieważ stałoby to w jaskrawej sprzeczności z prawem własności. Może tego wymagać dopiero, jeśli do prowadzenia firmy niezbędna byłaby ingerencja w nieruchomość wspólną.

Od każdej zasady istnieją wyjątki

Od zasady, że właściciel nie ma obowiązku uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej istnieją wyjątki. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości jest to wymagane w przypadku firmy zajmującej się sprzedażą detaliczną alkoholu. Taką działalność można prowadzić na podstawie zezwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warunkiem jego wydania jest przedstawienie zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Zgoda może być także wymagana jeśli działalność jest uciążliwa dla mieszkańców sąsiadujących lokali. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeśli zakłada się ingerencję w środowisko lub przekroczenie norm hałasu, co będzie najczęściej dotyczyć prowadzenia klubów nocnych i dyskotek. Czasami konieczna może okazać się zmiana sposobu użytkowania mieszkania (z funkcji mieszkalnej na usługową o określonym charakterze). Taki obowiązek powstanie wówczas, jeśli działalność może wpływać na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego, pracy, ochrony środowiska, czy higieniczno-sanitarnych.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie