...

Sytuacja na rynku nieruchomości po pierwszym półroczu 2022 r.

Sytuacja na rynku nieruchomości po pierwszym półroczu 2022 r.

Czytelnicy naszego bloga mogli zapewne zauważyć, że nieustannie monitorujemy sytuację na rynku nieruchomości. Skoro więc mamy miesiąc lipiec to nadszedł niewątpliwie czas na podsumowanie pierwszego półrocza.

Sytuacja na rynku wynajmu mieszkań w pierwszym półroczu 2022 r.

W pierwszym półroczu mogliśmy obserwować diametralnie inną koniunkturę na rynku najmu i sprzedaży. Podobna sytuacja miała zresztą miejsce dwa laty wcześniej Po zakończeniu pandemii sprzedaż gwałtownie poszła w górę, natomiast rynek wynajmu dołował. Obecnie sytuacja jest analogiczna, tylko w drugą stronę. Rynek najmu ma się bardzo dobrze a na rynku sprzedaży panuje stagnacja. Hossa w obszarze mieszkań na wynajem spowodowana jest przez klika czynników. Najważniejszym jest oczywiście napływ uchodźców z Ukrainy, a także o czym już mniej się mówi, z Białorusi. Znaczenie ma oczywiście także wzrost stóp procentowych, dzięki któremu wiele osób wstrzymało się z nabyciem nieruchomości.

Efektem mniejszej podaży i zdecydowanie większego popytu był oczywiście wzrostu stawek ofertowych. Z szacunków naszego biura nieruchomości w Warszawie wynika, że ilość ofert ofert na wynajem skurczyła się w ciągu roku o około 50%. W tym samym czasie stawki najmu mieszkań wzrosły o 25-30%. Znacząco skrócił się czas ich oferowania. W pierwszym półroczu znajdowaliśmy lokatorów przeciętnie w ciągu dwóch tygodni. W analogicznym okresie roku poprzedniego czas ten był  dwa razy dłuższy.

Sytuacja na rynku sprzed zyz mieszkań w pierwszym półroczu 2022 r.

Inaczej przedstawiała się w pierwszym półroczu bieżącego roku sytuacja na rynku sprzedaży, chociaż była ona dość zróżnicowana w poszczególnych miesiącach. Okres od stycznia do kwietnia był bardzo udany. Wolumen sprzedaży naszego warszawskiego biura nieruchomości był w tym czasie wyższy o ponad 100 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dwóch miesiącach pierwszego półrocza, kiedy to popyt na mieszkania osłabł.

Wbrew temu co mogłoby wynikać z doniesień medialnych spadek sprzedaży mieszkań, jaki nastąpił w II kwartale był wprawdzie zauważalny, nie był jakoś szczególnie głęboki. Według portalu rynekpierwotny.pl w maju sprzedaż nowych mieszkań spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 33%. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadek ten wyniósł ok. 50%. Nasze warszawskie biuro nieruchomości również zaobserwowało  spadek transakcji, ale tylko w ujęciu miesiąc do miesiąca. W stosunku do maja ubiegłego roku wolumen sprzedaży mieszkań był u nas natomiast na takim samym poziomie. Sprzedaż mieszkań w porównaniu do kwietnia bieżącego roku nie świadczy więc załamaniu na rynku nieruchomości, ale jest to kwestia statystyki.

W Biurze Nieruchomości Cosmopolitan także doszło  do kumulacji dużej ilości transakcji. Wiele osób chciało bowiem podpisać umowę kredytową przed wejściem w życie nowej rekomendacji KNF. Zjawisko to występowało oczywiście na całym warszawskim rynku nieruchomości.

Co może się wydarzyć na rynku nieruchomości w drugim półroczu 2022 r.?

Uczestnicy rynku zadają teraz tylko jedno pytanie: czy ceny mieszkań spadną a jeśli tak to o ile? Z analiz naszego warszawskiego biura nieruchomości wynika, że rynek będzie w w dalszym ciągu pod presją. Nie powinno to jednak doprowadzić do spadku nominalnych cen mieszkań. Galopująca inflacja, która przekroczyła poziom 15%, doprowadzi natomiast do spadku realnej wartości. Nie grozi nam z pewnością gwałtowna wyprzedaż mieszkań przez kredytobiorców. Zostali oni uratowani wskutek wprowadzenia tzw. wakacji kredytowych. Dzięki temu  koszt obsługi zobowiązań kredytowych stał się nawet niższy niż przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych.

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie