...

Wymeldowanie przy sprzedaży domu lub mieszkania

Wymeldowanie przy sprzedaży domu lub mieszkania

Do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność domu lub mieszkania wymagane jest przedstawienie szeregu dokumentów. Należy do nich zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu. Dlaczego takie zaświadczenie jest wymagane i w jaki sposób można je uzyskać?

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu jest wymagane przez notariusza przy zawarciu umowy sprzedaży, ponieważ gdyby okazało się, że w lokalu jest zameldowana jakaś osoba to kupujący mógłby mieć problem z jej wymeldowaniem. Trudno zatem zakładać, żeby nabywca zgodził się nabyć dom lub mieszkanie bez uzyskania wiedzy, czy nikt nie jest w nim zameldowany. Zameldowanie jest instytucją prawa administracyjnego nie podlegającą ujawnieniu w księdze wieczystej. Okoliczność ta musi zostać zatem ustalona w inny sposób – poprzez uzyskanie zaświadczenia.

Jeżeli w oferowanym mieszkaniu zameldowany jest tylko jego właściciel to powinien dokonać wymeldowania. Jeżeli oprócz właściciela zameldowane są inne osoby to powinien on takie osoby wymeldować. Do ich wymeldowania konieczne może okazać się udanie z nimi do urzędu.

Zaświadczenie o braku osób zameldowaniu w domu lub mieszkaniu jest wydawane przez właściwy Urząd Gminy a w przypadku lokali położonych na terenie Warszawy przez właściwy Urząd Dzielnicy. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych jest generalnie wydawane „od ręki”. Obecnie, z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów, konieczne może okazać się uprzednie umówienie wizyty.

Notariusz może odmówić przyjęcia zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu, jeżeli zostało ono wydane  na zbyt długo przed terminem umowy przyrzeczonej. Warto jest zatem zadbać, żeby zaświadczenie zostało wydane nie wcześniej niż na kilka dni przed zawarciem umowy.

Opracowanie:
Pośrednik nieruchomości – Warszawa Wawer

Podobne wpisy

Porównaj

Wyszukiwanie